Međupredmetna tema
Zdravlje
Veličina slova
Naslovna slika
scenarij poučavanja

Želim se više kretati!

Međupredmetna tema
Zdravlje

Odgojno-obrazovna očekivanja
ključni pojmovi
 • POV: Olimpijske igre
 • TZK: mjerenje pulsa u svrhu zdravlja
 • HRV: popularnokulturni tekst, prepričavanje, pripovijedanje
 • IZVAN: kretanje, sjedilački način života
 • IZVAN: navijačke pjesme, himna, skandiranje
Nastavna aktivnost za predmet Povijest

Volim se gibat', gibat'

Grčka era započinje 776. g. pr. Kr. i tada je počelo službeno brojanje grčkih Olimpijskih igara, događaja koji je ujedinjavao inače razjedinjene i različite polise. Učenicima prezentirajte nekoliko povijesnih izvora sa scenama sporta iz vremena antičke Grčke (najčešće se radi o keramici, a možete ih pronaći ako u tražilicu upišete pojmove: ancient greece exercises pottery, olympics ancient greece pottery; Antičke Olimpijske igre).

Razgovarajte o tome koji su sportovi prikazani, ali i o tome zašto su Grci izabrali baš te scene (možemo pretpostaviti kako im je sport, vježbanje i održavanje tjelesne spremnosti bilo važno). Razgovor možete proširiti sljedećim pitanjem: Zašto je briga za tijelo, u obliku tjelesne aktivnosti, važna?

Učenici mogu pogledati video The ancient origins of the Olympics Armanda D'Angoura za koji je dostupan prijevod na hrvatski jezik. Za vrijeme gledanja zapisuju koje se sportske discipline spominju u videu.

Učenike podijelite u nekoliko grupa. Svaka grupa ima dva zadatka. Prvi je napraviti popis određenih sportskih disciplina u kojima bi i sami mogli sudjelovati, a po uzoru na grčke Olimpijske igre (kao izvore mogu koristiti video i materijalne povijesne izvore koje ste im pokazali na početku). Učenici za svaku disciplinu kreiraju crtež po uzoru na one koje su vidjeli na grčkoj keramici te ukratko opisuju parametre discipline.

Za drugi zadatak učenici proučavaju sekundarni povijesni izvor o grčkom kodeksu ponašanja za vrijeme Igara, ali i o idealima koje su njegovali (uputite ih na tekst u udžbeniku koji govori o tzv. Svetom miru ili sami pripremite sadržaj koristeći poglavlje Antičke Olimpijske igre iz Povijesni razvoj Olimpijskih igara s posebnim osvrtom na Olimpijske igre 21. stoljeća). Nakon proučavanja materijala učenici smišljaju zaštitni znak i moto razrednih olimpijskih igara. Nakon što su svi razredni odjeli ovaj dio odradili, prijedlozi se mogu dati na glasanje svim učenicima petog razreda.

Postupci potpore

Za učenike s oštećenjem vida osigurati opise slika koje se prezentiraju, opipavanje replike reljefa ili skulpture, npr. Bacač diska.

Za učenike iz PSA ili s intelektualnim teškoćama dati jednostavna i kratka pitanja na koja mogu odgovoriti jednom riječi. Za proučavanje povijesnog razvoja igara izradite sažetak teksta s istaknutim ključnim pojmovima koje će učenike usmjeriti na bitno. Za gledanje videozapisa osigurajte sažetak s ključnim pojmovima i slikovnim prikazom sadržaja koji će gledati. Tijekom gledanja usmjeravajte ih na praćenje ključnih odrednica. Za proučavanje povijesnog razvoja izradite i sažetak teksta s istaknutim ključnim pojmovima koji će učenike usmjeriti na bitno.

Umjesto zapisivanja viđenog možete pripremiti predložak sa slikama sportova pored kojih učenici samo moraju staviti kvačicu ako su ih vidjeli na filmu. Voditi računa o tome u koji će tim biti uključen učenik s teškoćama te mu dati jasnu ulogu u timu. Učenici mogu istraživati i o Paraolimpijskim igrama ili Specijalnoj olimpijadi.

Umjesto crteža učenici mogu izraditi skulpturu ili reljef.

Detaljnije na: Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Učenici na temelju radova sa sata Povijesti, a uz pomoć učitelja/učiteljice Tjelesne i zdravstvene kulture izrađuju trening za učenike petog razreda (moguće povezati s Aktivnosti 2.). Pozivaju i ostale učenike da se pridruže treniranju i natjecanju, ali i skladanju navijačkih himni (ovo je moguće povezati s Aktivnosti 5.)

Nastavna aktivnost za predmet Povijest

Volim se gibat', gibat'

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ POV A.5.1. Učenik objašnjava dinamiku i promjene u pojedinim društvima u prapovijesti i starome vijeku.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Tjelesna i zdravstvena kultura
Nastavna aktivnost za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura

Tika taka, za mjerenje pulsa zgoda je svaka

Učenicima u prvoj etapi aktivnosti pokažite i objasnite kako i zašto se mjeri puls. Prvo mjerite otkucaje u mirovanju, palpacijom kažiprstom i srednjim prstom na vratu ili zglobu šake, u vremenu od 15 sekundi. Dobivenu vrijednost pomnožite brojem 4, kako biste dobili broj otkucaja u minuti. Nakon toga objasnite mjerenje pulsa mobilnim uređajem pomoću aplikacije Otkucaji srca Plus, koju učenici besplatno preuzimaju iz Google trgovine. Ako netko od učenika nije u mogućnosti koristiti mobilnu aplikaciju, podijelite učenike u grupe tako da svaka grupa ima dostupan jedan uređaj. Usporedite rezultate dvaju mjerenja i komentirajte ih s učenicima. Zadajte im kontinuiranu tjelesnu aktivnost u trajanju od 15-20 minuta (brzi hod, lagano trčanje, badminton, sportska igra i sl.). Ponovno izmjerite vrijednost pulsa u minuti pa rezultate usporedite i komentirajte s učenicima. Naučili ste ih osnovne principe mjerenja opterećenja. Objasnite im što su dobri, a što loši rezultati te što bi trebao biti cilj za njihov uzrast. Učenike uputite na veći broj tjelesnih aktivnosti kojima će se baviti u svoje slobodno vrijeme: tri puta na tjedan 30 - 60 minuta u sljedećih 30 dana. Aktivnosti neka budu njihov odabir, vi ponudite što više opcija (vožnja bicikla, rolanje, pješačenje, planinarenje, trčanje, ples, plivanje, frizbi, klizanje, preskakanje vijače, nordijsko hodanje, badminton, stolni tenis, tenis, sportovi s loptom i sl.). Uputite ih da prije i nakon odabrane aktivnosti izmjere puls te vrijednosti upišu u svoj dnevnik vježbanja. U mobilnoj aplikaciji Zdravstveni voditelj, učenici mogu prema odabranoj aktivnosti voditi dnevnik mjerenja pulsa te za svaku aktivnost pratiti svoj napredak (pedometar i ostali mjerači dio su aplikacije). Nakon mjesec dana komentirajte s učenicima rezultate i postignuti napredak. Ukažite im na to da je to način života koji je temelj očuvanja njihova zdravlja.

Postupci potpore

Provjerite jesu li učenici razumjeli način mjerenja pulsa, vodite ih ako je potrebno ili izbjegavajte, ako učenik osjeća nelagodu pri dodiru (PSA ili intelektualne teškoće).

Za dobivanje broja otkucaja u minuti pripremite predložak s formulom, načinom računanja.

Za uspoređivanje dobrih i loših rezultata također bi bilo dobro izraditi slikovni predložak.

Provjerite zna li se učenik koristiti Google trgovinom i navedenim aplikacijama.

Za korištenje aplikacija izradite upute. Učenici mogu voditi dnevnik aktivnosti i na papiru s jasno naznačenim parametrima koje trebaju zapisivati (najbolje u jednostavnoj tablici).

Detaljnije na: Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama

Za učenike koji žele znati više

U sklopu mobilne aplikacije Zdravstveni voditelj, prema vlastitom izboru, uputite učenike da prate svoj postotak tjelesne masnoće i indeks tjelesne mase ili odnos unosa i potrošnje kalorija tijekom mjesec dana. Svaki učenik, nakon mjesec dana, neka kratko ostalima predstavi svoj zadatak i rezultate. Usmjerite ga da navede što je do sada činio dobro, što je mijenjao u svojim svakodnevnim navikama kako bi postigao bolje rezultate (količina dnevnog kretanja, prehrambene navike i sl.).

Nastavna aktivnost za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura

Tika taka, za mjerenje pulsa zgoda je svaka

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ TZK D.5.3. Učenik upotrebljava iz ove razine primjenu pravila, tj. iz raznovrsnih grupacija sportova i elementarnih igara koje razvijaju sposobnost samoregulacije i suradničkog odnosa.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Hrvatski jezik

„Imam cilj, a nije utrka!“

Podijelite učenike u grupe, pa svakoj dajte da izabere jedan od ponuđenih papirića (teme su: sjedenje pred televizorom, sportska aktivnost, dijeta…). Grupe izaberu po dva predstavnika, jedan iznosi istinitu zgodu na zadanu temu, a drugi izmišljenu priču. Članovi ostalih grupa među sobom pogađaju tko je govorio istinu/laž. Na kraju komentiraju rezultate, analiziraju uvjerljivost sadržaja pojedinih priča i uvjerljivost pojedinih učenika pri izlaganju. Pitajte ih je li lako/teško u medijskim tekstovima otkriti što je istina, a što laž. Upozorite ih da obrate pažnju na to je li medij, koji prenosi neku obavijest, komercijalan i ima li financijske koristi od prodaje nepouzdanih preparata, npr. za mršavljenje. Poučavajte ih informacijskoj pismenosti na način da naglasite važnost pronalaženja potpunih i provjerenih informacije, te uspoređivanja informacija sličnoga sadržaja u različitim izvorima.

Najavite im gledanje videozapisa o netočnim i iskrivljenim informacijama o mršavljenju. Zamolite ih da tijekom gledanja pišu natuknice u obliku umne mape. Po završetku gledanja, učenici, uz pomoć natuknica, pišu koje su korisne informacije saznali ili koje su poruke uočili. Nakon toga uputite učenike na rješavanje kviza.

Potaknite ih u razgovoru na povezivanje poruka s njihovim stvarnim životom na način da poruke razvrstavaju na ostvarive/neostvarive. Usmeno prokomentirajte razumijevanje videa, nabrajajući rizike sjedilačkoga načina provođenja vremena (dosada, potištenost, usamljenost).

Potaknite učenike na sastavljanje dugoročnog cilja, koji ne traži brze rezultate, ali određuje snagu volje. Najprije neka u dva stupca zapišu svoj dnevni ritam (koliko vježbaju, koliko sjede pred ekranom) i svoj željeni životni stil po zdravstvenim preporukama nutricionistice iz videa. Potom im recite da napišu sebi poruku „ZAŠTO?“ u kojoj će navesti razloge zašto se žele više kretati i biti fizički aktivniji. Poruku kao podsjetnik neka stave na ogledalo ili u pernicu kada dođu kući. Najavite im projektni zadatak pisanja anonimnih priča na temu „Imam cilj, a nije utrka!“ U njima neka opišu zgodu o provedbi svoga plana fizički aktivnijeg života i s manje sjedenja pred televizorom. Na kraju, priče će učenici izvlačiti iz kutije, čitati i pogađati jesu li istinite ili lažne.

Postupci potpore

Učenici s intelektualnim teškoćama ili PSA možda će imati teškoće u osmišljavanju priča (istinitih i lažnih). Možete im pomoći nudeći im niz slika koje oni trebaju sastaviti u priču ili im unaprijed nagovijestiti zadatak i pripremiti ih za priču koju će ispričati. Natuknice za pisanje korisnih informacija nakon gledanja videa unaprijed pripremite za učenike koji ih ne mogu zapisati tijekom gledanja videa.

Za pisanje sastavka učenici moraju dobiti jasne upute o tome što on sve treba sadržavati ili sastavak može biti napisan kao dopunjavanje započetih rečenica.

Detaljnije na: Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama

Za učenike koji žele znati više

Učenici koji žele znati više mogu u projektnom zadatku biti osobni treneri i motivatori, na način da pozivaju druge osobe iz razreda na redovitu, zajedničku fizičku aktivnost. Svoj rad mogu predstaviti prezentacijom projektne aktivnosti u digitalnom alatu Sway, kroz usporedbu nekadašnjeg stila života s novim načinom redovitog kretanja, i uz navođenje prednosti fizički aktivnijega stila života.

Nastavna aktivnost za predmet Hrvatski jezik

„Imam cilj, a nije utrka!“

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ HJ C.5.2. Učenik opisuje značenje popularnokulturnih tekstova u kontekstu svakodnevnoga života.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
Interaktivni sadržaj za učenike
Izvannastavna aktivnost

Sa stolca na kauč

Kako biste motivirali učenike postavite im pitanje: Je li lakše stajati u mjestu ili hodati?

Učenici neka izlože svoje mišljenje i obrazlože ga, nakon čega prokomentirajte njihove odgovore. Jesu li čuli od drugih osoba da se žale na bolove u leđima, ukočen vrat ili grč? Hoće li promjena položaja prilikom sjedenja, stajanja ili ležanja biti dobra za naše tijelo? Čovjek živi od pokreta, stoga se i lakše nosi s dinamikom (kretanje) nego statikom (mirovanje). Razgovarajte s učenicima o svakodnevnom nedostatku kretanja (sjedenje na poslu/u školi, korištenje prijevoza, slobodno vrijeme ispred računala ili televizora). Što ljudskom tijelu omogućuje kretanje? (Kosti, mišići, zglobovi.) Što će se desiti s mišićima ako ih ne koristimo dovoljno? (Smanjit će se.)

Koristeći neki program za obradu teksta, primjerice Word Online, pripremite učenicima Tablicu predviđanja u koju će u prvi stupac upisati: Što misliš koje organe ometa u radu sjedilački način života? U drugi stupac: Zašto to misliš?/ Što je tome razlog? a u treći stupac: Što se dogodilo (koje su posljedice)?

Uputite učenike da individualno odgovore na pitanja iz prvih dvaju stupaca u Tablici.

Pogledajte s učenicima videozapis Zašto je sjedenje za tebe loše?
koji prikazuje kako nas moderni način života tjera da sjedimo puno više nego što se krećemo i istražuje jesu li naša tijela građena za takav sjedilački način života. Videozapis prikazuje i niz zdravstvenih posljedica na naše zdravlje koje uzrokuje takav način života.

Napomena: Videozapis je na engleskom jeziku. U postavkama postavite prijevod na hrvatski jezik. Pogledajte videozapis od 0:00 do 4:50 min.

Prije gledanja u videozapis postavite organizatore pažnje koristeći alat EDpuzzle - stanke u kojima učenici ispunjavaju treći stupac Tablice predviđanja. Uvijek tražite od njih objašnjenje za svoja predviđanja. Ako učenicima nije jasno, možete odraditi jedan dio s njima. Stanke u videozapisu kao i njihov broj, treba pažljivo birati kako bi se učenike što više motiviralo, ali i da im se da prilika da pronađu dokaze na kojima će temeljiti svoja predviđanja.

Zatim neka u paru usporede svoja predviđanja (prvi stupac) i posljedice (treći stupac). Zamolite nekoliko učenika da priopće zaključke cijelom razredu. Što je dobro učiniti nakon dužeg sjedenja? (Tjelesna aktivnost - vožnja bicikla, šetnja…) Razgovarajte s učenicima koje su moguće dugoročne posljedice sjedilačkog načina života (Srčane bolesti, šećerna bolest, problemi s bubrezima i jetrom, rak.)

Raspravite s učenicima utječe li nedovoljna tjelesna aktivnost na spavanje? Utječe li na proces starenja? Kako utječe na mentalno zdravlje? (Raspoloženje, usamljenost...)

Zaključke mogu prikazati u obliku infografike koja će sadržavati informacije koje su saznali. Infografiku mogu izraditi koristeći digitalni alat Canva.

Izvannastavna aktivnost

Sa stolca na kauč

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Svrha
 • Potaknuti učenike da uoče međusobnu povezanost sjedilačkog načina života s manjkom kretanja koja dovodi do ozbiljnih zdravstvenih problema modernog društva.
 • Razumjeti važnost tjelesne aktivnosti u cilju očuvanja zdravlja.
Razina složenosti primjene IKT
 • Napredna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Tjelesna i zdravstvena kultura
 • Priroda
Izvannastavna aktivnost

Pjevački zbor

Učenike potaknemo na razgovor o ulozi glazbe nekada i danas. U tome nam može poslužiti TED-Ed video o glazbi i kreativnosti u Staroj Grčkoj (u postavkama postavite prijevod na hrvatski jezik). Pitajmo učenike: Koliku je važnost glazba imala u to vrijeme? Kako se glazba koristila na natjecanjima? Je li ta uloga glazbe ostala i danas ili se promijenila? Kako?

Potaknimo učenike da osmisle himnu školske olimpijade. Olujom ideja učenici će na papir staviti sve pojmove koje povezuju sa sportom, sportskim natjecanjem, himnom, olimpijadom, školom i slično. Odredite pjesničku formu vaše buduće himne i zajedno s učenicima osmislite tekst pripjeva. Potom učenike podijelite u skupine sa zadatkom da svaka skupina osmisli tekst jedne kitice. S učenicima koji pokažu ili su već pokazali interes za skladanje, uglazbite tekst koji ste osmislili. Uvježbajte pjevanje himne te planirajte i jednostavniju koreografiju. Izvedite himnu na školskoj olimpijadi tijekom paljenja olimpijskog plamena. Možete snimiti svoju izvedbu i postaviti je na web-stranici škole.

Ako učenici žele podržati sportske timove na olimpijadi predložite im da osmislite i uvježbate navijačke povike - skandiranja. Kao ideja može vam poslužiti video s natjecanja u skandiranju. Postupak osmišljavanja teksta je sličan kao i kod osmišljavanja himne. Olujom ideja iznjedrite pojmove koji obilježavaju određene sportske timove i koji će potaknuti sportaše na što borbenije natjecanje.

Izvannastavna aktivnost

Pjevački zbor

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Svrha
 • Poticanje učenika na aktivno sudjelovanje u kulturnom i javnom životu lokalne zajednice.
 • Njegovanje i razvoj pjevačkog glasa i sudjelovanje na javnim kulturnim događanjima u školi i izvan nje.
 • Omogućavanje razvoja djetetovih glazbenih sposobnosti.
 • Razvoj osjećaja za kvalitetnu glazbu.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Glazbena kultura

Dodatna literatura, sadržaji i poveznice

Kovačević, M. (2018). Povijesni razvoj Olimpijskih igara (13.8.2020.).

Povratne informacije i/ili prijava greške

Želite nam reći svoje mišljenje o ovom sadržaju ili ste uočili grešku? Javite nam to popunjavanjem ovog obrasca. Vaše povratne informacije su nam važne.