Međupredmetna tema
Zdravlje
Veličina slova
Naslovna slika
scenarij poučavanja

Što me sve vreba na cesti?

Međupredmetna tema
Zdravlje

Odgojno-obrazovna očekivanja
ključni pojmovi
 • MAT: okomitost, dužina, kut
 • HRV: prezent
 • INF: mobitel, sigurnost
 • IZVAN 1: prometna pravila, kretanje pješaka u prometu, vožnju bicikla u prometu
 • IZVAN 2: promet, sudionici u prometu, sigurnost
Nastavna aktivnost za predmet Matematika

Kutovi moga raskrižja

Upitajte učenike kakve su ceste kojima putuju do škole, ravne, ''krivudave'', s puno ili malo raskrižja, ima li pješačkih prijelaza, semafora, pješačkih staza i slično.

Nakon što opišu svoj put od kuće do škole uputite ih da otvore Google Maps, pogledaju svoj put od kuće do škole i promotre odgovara li njihov opis stvarnom stanju na karti.

Uputite ih da promotre sva križanja na njihovom putu. Ako ceste zamislimo kao pravce, u kakvom su međusobnom položaju te ceste? Ima li križanja ulica koje nisu međusobno okomite? Kako oni prelaze ta raskrižja ako idu pješice, a kako ako idu npr. biciklom?

Upitajte ih što misle da vidi vozač automobila kada ulazi u raskrižje te ima li bolji pregled ako su ceste međusobno okomite ili ne. Što ako se na križanju nalazi npr. drvored, živica ili kuće, kakav je tad pregled vozača?

U bilježnice crtaju raskrižja koja su promatrali, pravci predstavljaju ceste. Za ceste koje nisu okomite procjenjuju veličinu kuta pod kojim se sijeku. Zajedno opišite i prokomentirajte vrste kutova koje su dobili (pravi, tupi, vršni i susjedni kutovi). Kako bi provjerili koliko su precizno procijenili veličine kutova uputite ih da ih izmjere prislanjajući kutomjer na platno na kojem ste projicirali navedeno raskrižje u Google Maps-u.

Kako bi učenici osvijestili opasnost nepažljivog prelaženja ceste postavite ih u tu situaciju.

Učenike postavite jednog do drugog da formiraju rub ceste u raskrižju, imitiraju neka od raskrižja koje susreću na putu od kuće do škole (posebno izvedite vježbu kad ceste nisu međusobno okomite). Jedan učenik glumi vozača automobila, a drugi pješaka. Pješak se kreće onom ''ulicom'' kojom inače ide u školu ili iz škole, a vozač se kreće preostalim cestama. Vozač trči i po potrebi trubi, a pješak hoda i prelazi cestu na samom raskrižju. Učenici nekoliko puta ponavljaju ovu vježbu te se mijenjaju u ulogama. Po završetku vježbe upitajte vozače u kojoj situaciji su najteže uočili pješaka, što im je omelo preglednost. Upitajte pješake u kojoj su situaciji oni lakše uočili vozača, je li križanje međusobno okomitih cesta preglednije te kako oni kao pješaci mogu povećati svoju sigurnost.

Kako bi upozorili i druge učenike škole na opasnosti koje su uočili na raskrižjima, učenici u parovima izrađuju plakate u Canvi s fotografijama raskrižja koja su promatrali i porukama o opasnostima koje su uočili. Fotografiranje raskrižja možete odraditi posjetom raskrižjima s učenicima kao izvanučioničku nastavu ili odrediti nekoliko učenika koji će na dolasku ili u odlasku iz škole odraditi taj zadatak te fotografije podijeliti s ostalim učenicima npr. u Microsoft Teamsu. Plakate, digitalne ili u papiru, mogu prezentirati tijekom UN-ovog Globalnog tjedna cestovne sigurnosti.

Postupci potpore

Za učenike s oštećenjem vida pripremite taktilnu mapu područja/njihovog puta do škole. Za učenike s intelektualnim teškoćama ili PSA izradite slikovnu podršku kako bi vizualizirali pojmove okomito, ravno, krivudavo. Prilikom igre vozača i pješaka provjerite jesu li učenici razumjeli koja je njihova uloga i zadatak. Ako u razredu postoji učenik s motoričkim teškoćama, pažljivo birajte koju ćete mu ulogu dodijeliti u zadatku. Ukoliko u razredu postoji učenik s oštećenjem vida možete temu proširiti na osobe s oštećenjem vida u prometu, a sve informacije možete pronaći na poveznici. Za upotrebu digitalnog alata izradite pisane ili slikovne upute za korištenje.

Detaljnije na: Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama

Za učenike koji žele znati više

Učenici pomoću karte svog mjesta istražuju raskrižja u svom mjestu (ili u blizini svoje škole). Odlaze na raskrižja i fotografiraju ih, uočavaju postoje li prometni znakovi ili pak prometna signalizacija te postoji li obilježeni pješački prijelaz. Pomoću karte određuju i kut pod kojim se ceste sijeku te uočavaju najčešći oblik raskrižja. Kut mjere kutomjerom na karti (planu) grada, a u slučaju da je nemaju mogu i isprintati kartu iz Google Maps.

Svoja zapažanja priređuju u obliku prezentacije u Sway-u i prezentiraju u razredu.

Nastavna aktivnost za predmet Matematika

Kutovi moga raskrižja

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ MAT C.5.1. Opisuje skupove točaka u ravnini te analizira i primjenjuje njihova svojstva i odnose.
 • OŠ MAT D.5.1. Mjeri i crta kutove, određuje mjere susjednih i vršnih kutova.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Hrvatski jezik

Znakovi novog doba

Učitelj kao uvodnu aktivnost zadaje učenicima da prilikom dolaska u školu promotre s kojim se sve prometnim znakovima susreću na svom putu do škole od kuće. Neka obrate pažnju na oblike znakova koje su vidjeli te na slikovni prikaz znakova i boje. U uvodnoj aktivnosti na satu učenici igraju igru Spoji parove, u kojoj jedan par čini prometni znak, a drugi dio para opis tog prometnog znaka. Digitalnu inačicu igre možete napraviti u alatu LearningApps. Zatim s učenicima povedite raspravu o važnosti poznavanja i poštivanja prometnih znakova te o opasnostima koje ih vrebaju na cesti. Učenicima skrenite pažnju na komunikaciju putem znakova. Gdje se još susreću sa znakovima u komunikaciji? Kakvi znakovi trebaju biti da bi prenijeli poruku? Koja je uloga boje u znakovima? U središnjem dijelu aktivnosti učenike podijelite u četiri grupe. Jedna neka bude grupa obavijesti, druga grupa opasnosti, treća grupa upozorenja, a četvrta grupa zabrane. Ponudite im četiri nova neobična oblika (različite oblačiće iz stripa ili zvjezdice) i recite im da se stave u ulogu kreatora novih prometnih znakova koje će ucrtavati u oblike koje ste im ponudili. Svaki oblik označava jedno značenje znaka. Oblike izrežite iz papira A4 veličine. U navedene oblike učenici crtaju svoje/nove prometne znakove, a na poleđini znaka opisuju značenje znaka koristeći se glagolima u prezentu. Učenicima možete zadati da ovo izrađuju u Wordu koji će kasnije isprintati te na poleđinu napisati značenje znaka. Svoje znakove (znači svaka skupina ima po jednu vrstu znakova, a broj znakova ovisi o broju učenika u grupi) predstavlja svoje znakove ostalim učenicima. Znakovi se mogu zalijepiti na prozorska stakla u prizemlju škole, ako su škole tako koncipirane.

Učenici u digitalnom alatu LearningApps neka izrade svoju igru parova sa znakovima koje su sami izradili.

Postupci potpore

Za učenike s intelektualnim teškoćama ograničite broj prometnih znakova koje će spajati u parove (možda najčešće, najznačajnije npr. STOP, pješački prijelaz). Za izradu novih znakova tj. njihovih opisa učenicima olakšajte sudjelovanje zadavanjem zadataka s nedovršenim rečenicama koje će oni morati dopunti već ponuđenim riječima/glagolima (višestruki izbor). Za učenike s oštećenjem vida osigurajte opise prometnih znakova koje ćete koristiti ili mogućnost da opipaju reljefni prikaz znaka.

Prije početka aktivnosti, učenici s poremećajem iz spektra autizma dobivaju pregled aktivnosti u obliku tablice s grafički prilagođenim tekstom, prema redoslijedu kako će se odvijati u aktivnosti.

Za korištenje digitalnih alata izradite jednostavne pisane ili slikovne upute.

Detaljnije na: Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama

Za učenike koji žele znati više

Učenici koji žele znati više mogu te znakove izraditi u digitalnom alatu Canva.

Nastavna aktivnost za predmet Hrvatski jezik

Znakovi novog doba

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ HJ A.5.5. Učenik oblikuje tekst i primjenjuje znanja o promjenjivim i nepromjenjivim riječima na oglednim i čestim primjerima.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Informatika

“Smombies”

Za uvod u temu s učenicima pogledajte galeriju fotografija u kojoj su prikazane fotografije o sigurnosti u prometu i povezane su s pojmom “smombies” što bi značilo smartphone zombies. Pokrenite razgovor o tome koliko oni koriste mobitel dok šetaju ulicom. Jesu li kada hodali i gledali u mobitel ne obraćajući pažnju na okolinu? Vide li često vozače kako tipkaju na mobitel dok voze? Koje mogu biti posljedice toga? Raspravite o tome i ukažite učenicima koliko je to opasno. Ispričajte im što se sve može dogoditi zbog sekunde nepažnje. Uputite učenike na interaktivnu osmosmjerku kroz koju će ponoviti ključne sudionike u prometu i interaktivni zadatak u kojem će povezati znakove opasnosti s njihovim značenjem.

Nakon uvodnog dijela prijeđite na glavnu aktivnost. Učenici u parovima smišljaju kratku priču kroz koju će upozoriti na važnost sigurnosti u prometu od strane pješaka i od strane vozača s naglaskom na korištenje mobitela tijekom šetnje/vožnje. Priča treba sadržavati uvod, glavni dio i kraj (pouku). Kada osmisle priču kreću sa izradom stripa u alatu Pixton. Kriteriji koje im možete ponuditi su sljedeći: strip mora imati barem 9 scena (sličica), svaka scena mora sadržavati kratak tekst, pozadina mora biti prigodna i poruka mora biti jasna.

Kada izrade stripove objavljuju ih na zajedničkom Padletu kako bi svatko pogledao ostale, nakon čega se provodi vršnjačko vrednovanje pomoću bodovanja od 1 zvjezdice do 5 zvjezdica.

Postupci potpore

Za izradu stripa učenicima s intelektualnim teškoćama ili PSA izradite jasne i jednostavne slikovne ili pisane upute za korištenje navedenoga digitalnog alata. Ako učenici neće moći samostalno osmisliti priču, osigurajte im vršnjačku podršku ili predložak (već izrađeni strip) koji oni moraju iskopirati, ponoviti. Možete im smanjiti broj zadanih sličica ili zahtjev da sve mora biti popraćeno tekstom.

Detaljnije na: Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama

Za učenike koji žele znati više

Učenici će istraživati koje kazne postoje za korištenje mobitela u vožnji, koliko one iznose i slično te će svoja saznanja iznijeti ostalim učenicima u obliku zajedničke prezentacije u alatu Power Point.

Nastavna aktivnost za predmet Informatika

“Smombies”

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ C.5.4. Učenik upotrebljava multimedijske programe za ostvarivanje složenijih ideja u komunikacijskom ili suradničkom okruženju.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
Interaktivni sadržaj za učenike
Izvannastavna aktivnost

Ambasadori za sigurnost djece u prometu

Osigurajte slobodan prostor za kretanje učenika. Objasnite učenicima da ćete im pričati priču u kojoj je svatko od njih aktivni sudionik. Učenici vašu priču trebaju popratiti radnjom bez govora (mimom). Najavite im priču “U gužvi na cesti”: Krećeš u školu. Uzimaš torbu i stavljaš ju na leđa. Izlaziš iz kuće. Žuriš na autobus. Upravo ti je otišao ispred nosa. Pogledaš na ručni sat. Sad sigurno kasniš u školu. Sjetiš se da u garaži imaš bicikl. Trčiš prema garaži. Sjedaš s teškom torbom na bicikl. Žurno voziš sredinom ceste. Kraj tebe projuri vozač automobila i glasno zatrubi. Uplašiš se i ljutito odmahneš rukom. Nastavljaš voziti još brže. Evo te u centru grada. Na semaforu je zeleno. Upravo se upalilo žuto svjetlo, no više se ne možeš zaustaviti. Baš u trenutku kad si projurio na raskrižju, upalilo se crveno svjetlo na semaforu. Odjednom se ni od kuda stvori policajac i zaustavlja te pokazujući palicu na kojoj piše Stop. Zaustavljaš se i siđeš s bicikla.

Zadajte učenicima da predvide što se dogodilo djetetu nakon što ga je policajac zaustavio. U razgovoru učenici procjenjuju koje je sve pogreške u prometu napravilo dijete vozeći bicikl te koji je ispravan način. Razgovarajte s učenicima o proživljenom iskustvu tijekom dramske aktivnosti. Dopustite im da otvoreno govore o svojim ili tuđim iskustvima u prometu. Pohvalite njihovu odgovornost u prometu i potaknite želju da o poznavanju prometnih pravila pouče mlađu djecu. Objasnite im pojam ambasador (veleposlanik) te ih uputite na mogućnost da i oni mogu biti ambasadori za sigurnost na cestama. Podijelite učenike u grupe od 3 člana, sa zadatkom da u alatu StoryJumper pišu pjesmu ili priču o sigurnosti na cestama te u njima navedu osnovne lekcije o ponašanju djece u prometu. Oblikovanu slikovnicu učenici predstavljaju ostalim grupama i čitaju jedni drugima svoje uratke. Njihovi radovi mogu poslužiti za stvaranje kratkih scenskih prikaza koje u grupama mogu uvježbati. Slikovnice u StoryJumperu možete podijeliti na školskoj web-stranici. Organizirajte posjete učenicima nižih razreda u kojima će učenici imati zadatak prikazati svoje pisane uratke i uvježbane scenske uratke te poučiti mlađi uzrast prometnim pravilima.

Izvannastavna aktivnost

Ambasadori za sigurnost djece u prometu

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Svrha
 • Edukacija djece u svrhu stjecanja odgovarajućeg prometnog znanja i prometne kulture te prihvaćanja temeljnih načela pravilnog ponašanja u prometu.
 • Povećanje sigurnosti prometa kod najugroženije skupine sudionika u prometu – djece, razvoj dramskih sposobnosti zamišljanjem i aktivnim igranjem dramskih situacija.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Sat razrednika
 • Hrvatski jezik
Izvannastavna aktivnost

Promet u očima djeteta

U sklopu Prometne grupe u vašoj školi organizirajte predloženu aktivnost. Kako biste motivirali učenike, upitajte ih osjećaju li se sigurno u prometu? Čega se boje? Što ih zabrinjava? Imaju li njihovi roditelji neke navike u vožnji koje ih plaše? Zajedno s učenicima potražite i pogledajte videouratke dostupne na internetu (kao primjerice na ovoj poveznici). Nakon što ste raspravili o odgovorima na pitanja, uputite ih da razmisle na koji način žele odraslima (i svojim roditeljima) poslati poruku. Predložite im crtež, skeč, infografiku, pjesmu i slično. Ako ima dovoljno učenika, mogu birati čime će se izraziti.

Pomozite im u izradi crteža, skečeva, pjesama i infografika i potaknite ih da pred ostatkom grupe predstave svoj rad.

Na kraju na izabrani način izradite i oglas za sigurnost na cestama koji će govoriti o važnosti sigurne vožnje iz perspektive djeteta. Ako se odlučite, oglase možete napraviti i online u alatu Canva. Napravite sigurnosni priručnik na cesti za roditelje pomoću ovih oglasa. Priručnik možete izraditi u alatu StoryJumper i poslati roditeljima putem e-maila ili ga objaviti na mrežnoj stranici škole.

Izvannastavna aktivnost

Promet u očima djeteta

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Svrha
 • Osposobiti učenike za sigurno sudjelovanje u prometu.
 • Poslati poruku roditeljima koliko je važno da i oni paze na ostale sudionike u prometu.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost

Povratne informacije i/ili prijava greške

Želite nam reći svoje mišljenje o ovom sadržaju ili ste uočili grešku? Javite nam to popunjavanjem ovog obrasca. Vaše povratne informacije su nam važne.