Međupredmetna tema
Zdravlje
Veličina slova
Naslovna slika
scenarij poučavanja

Prednosti redovitog tjelesnog vježbanja

Međupredmetna tema
Zdravlje

Odgojno-obrazovna očekivanja
ključni pojmovi
 • TZK: rekreacija, svakodnevna tjelesna aktivnost
 • HRV: popularnokulturni tekstovi, medijski tekstovi, kratko izlaganje
 • MAT: kvadratna jednadžba
 • FIZ: rad, energija, kemijska energija
 • IZVAN: BMI, dijeta, pravilna prehrana
Nastavna aktivnost za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura

Kretanjem do uspjeha

Objasnite u kratkom razgovoru učenicima što se događa s ljudskim tijelom zbog nekretanja te koje su prednosti redovite tjelesne aktivnosti za razvoj i zdravlje mladog organizma.

Zadajte učenicima da unutar jednog dana izmjere koliko su vremena proveli ispred bilo kojeg ekrana kod kuće (mobilni uređaj, tv-ekran, ekran računala, tableta i sl.). Satom ili mobilnim uređajem aktivirat će štopericu na početku, te je zaustaviti na kraju korištenja bilo kojeg ekrana. Usmjerite ih da ne poništavaju rad štoperice do odlaska na počinak. Dobivenu vrijednost će podijeliti s 3 i dobiti vrijeme koje trebaju sljedeći dan provesti baveći se tjelesnom aktivnošću po izboru. Ponudite učenicima aktivnosti koje mogu rekreativno upražnjavati, kao npr. šetnja, nordijsko hodanje, trčanje, rolanje, vožnja bicikla, klizanje, igre s loptom na sportskim terenima, aerobik, badminton, stolni tenis te neki oblik tjelovježbe koji mogu provoditi kod kuće uz YouTube videa. Neka odaberu jednu, dvije ili najviše tri aktivnosti. Bar jedna aktivnost mora biti provediva kod kuće, zbog ovisnosti o vremenskim uvjetima. Potaknite ih da aktivnosti provode na otvorenom, kada je to moguće.

Kako bi pratili napredak, uputite učenike da kreiraju dnevnik vježbanja, kao jednostavnu tablicu unutar programa Excel Online koje je dio Office365 paketa. Dnevnik neka sadrži datum i vrijeme provedeno pred ekranom te vrijeme i vrstu odrađene tjelesne aktivnosti za sljedeći dan.

Uputite učenike da u razdoblju od mjesec dana (ili razdoblje koji vi procijenite) izvode odabrane aktivnosti i vode dnevnik vježbanja.

Na kraju, provedite s učenicima kratku anketu koju možete pripremiti koristeći Forms, također dio Office365 paketa. Anketa može sadržavati pitanja: Kako se osjećaš nakon odrađenog vježbanja? Primjećuješ li napredak u npr. vlastitoj snazi, izdržljivosti, tehnici izvođenja, koncentraciji pri učenju ili na satu i sl.? Bi li mogao/la ovako redovito i samostalno vježbati i nakon našeg zadatka? Koje si aktivnosti najčešće izvodio/la? Koliko si u prosjeku aktivno vježbao/la svakog dana u zadanom razdoblju? Analizirajte s učenicima rezultate ankete.

Postupci potpore

Provjeriti znaju li učenici koristiti štopericu, zaustavljati i pokretati je bez poništavanja prethodnih vrijednosti. Ako im to predstavlja teškoću, mogu svako dobiveno vrijeme zapisati i na kraju zbrojiti. Dopustiti upotrebu kalkulatora za učenike s intelektualnim teškoćama i specifičnim teškoćama u učenju. Dnevnik vježbanja (ako se učenik ne snalazi u excel online) može se voditi u tablici koju možete izraditi prema potrebama učenika (slikovno, zorno, jednostavno). Učenike s motoričkim teškoćama uputiti na koji način oni mogu provesti zadatak tj. koje su im vježbe primjerene.

Za učenike koji žele znati više

Uputite učenike da rezultate ankete sažeto prezentiraju razrednom odjelu. Za izradu prezentacije mogu koristiti PowerPoint Online iz Office365 paketa. Na temelju rezultata neka preporuče koliko bi svakodnevno trebalo provoditi najčešće spominjane aktivnosti.

Nastavna aktivnost za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura

Kretanjem do uspjeha

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Šesti, sedmi i osmi razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ TZK C.6.1., C.7.1. Prati osobna motorička postignuća i njihov napredak.
 • OŠ TZK D.6.3. Sudjeluje u natjecanjima koja razvijaju sposobnost samoregulacije, suradničkog odnosa i nenasilnog rješavanja sukoba.
 • OŠ TZK C.8.1. Prati osobna motorička postignuća i unapređuje ih.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Hrvatski jezik

Lutka s naslovnice

Prelistavajte s učenicima ranije pripremljene tinejđerske časopise i komentirajte izgled osoba na naslovnicama. Potom neka na oglasnoj Lino ploči opisuju izgled likova iz svojih omiljenih crtanih filmova, videoigara. Raspravljajte o tome jesu li muški likovi uglavnom prikazani kao junaci, vođe, mišićavih tijela, a ženski likovi uglavnom kao osobe koje trebaju pomoć, i izrazito mršavih visokih tijela, te savršene kože, kose i noktiju. Pitajte ih jesu li to nametnuti stereotipi ili je to slika naše stvarnosti. Uz objašnjenje da masovni mediji idealiziraju nerealan izgled, koji većina ljudi ne može dostići, i da mediji često navode na misao da sve ono što je drugačije nije lijepo, naglasite učenicima da pretjerana izloženost nerealnim idealima ljepote može utjecati na razvoj nesigurnosti djece i gubitak samopoštovanja.

Podijelite učenike u dvije skupine, pa nek dječaci čitaju tekst Nakon čitanja ženskih časopisa, djevojke misle da bi trebale na dijetu, a djevojčice Kako dječacima pomoći da razviju zdravu sliku tijela, unatoč medijima. Dok čitaju, nek zapisuju natuknice. Nakon čitanja, skupina dječaka dogovara i priprema kratko izlaganje koje će prezentirati djevojčicama, a skupina djevojčica dogovara i priprema kratko izlaganje koje će prezentirati dječacima. Napomenite učenicima da u izlaganju trebaju sudjelovati svi članovi jedne skupine. Potaknite učenike da nakon izlaganja, u slobodnom razgovoru s vršnjacima, objašnjavaju vezu teksta i svijeta koji njih okružuje.

Ponovite učenicima da naslovnice časopisa obiluju idealno oblikovanim tijelima mladih, mršavih manekenki i mišićavih manekena, ali da su njihove fotografije profesionalno snimane, često računalno obrađene i tako uljepšavane. U odupiranju nametnutim stereotipima koji nas čine nesigurnima istaknite važnost borbe zdravom prehranom, ali i redovitim tjelesnim vježbanjem, koje pomaže ljudima da se riješe stresa, napetosti, razdražljivosti, i da jednostavno budu sretniji.

Postupci potpore

Za pregledavanje članaka i opisivanje osoba u časopisima za učenike s oštećenjem vida osigurati osobu koja će im opisivati viđeno.Učenici mogu opipati i opisati igračku tipa Barbie i Can.

Za učenike sa specifičnim teškoćama u učenju prilagodite tekstove za čitanje tako da povećate font, podebljate ključne pojmove, napišete svaku rečenicu u novi red. Za učenike s intelektualnim teškoćama zamijenite riječi koje su teže za čitanje i razumijevanje alternativnim riječima kako bi smisao i bit rečenice bilo lakše shvatiti, promijenite reda riječi u rečenici zbog naglašavanja bitnog, objasnite nove pojmove unutar teksta, podebljajte ključne pojmove unutar rečenica na način da se njihovim čitanjem razumije bitna poruka rečenice i teksta.

Za učenike koji žele znati više

Učenici koji žele mogu u digtalnom alatu za grafički dizajn Canva napraviti naslovnicu tinejđerskog časopisa, čiji će broj biti posvećen promoviranju važnosti redovitog tjelesnog vježbanja, a na kojoj će se naći fotografije koje nisu računalno uljepšane, koje prikazuju sretne i zadovoljne tinejđere, koji ne moraju biti idealnih tjelesnih proporcija.

Nastavna aktivnost za predmet Hrvatski jezik

Lutka s naslovnice

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Šesti razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ HJ A.6.1. Učenik govori i razgovara o pročitanim i poslušanim tekstovima.
 • OŠ HJ C.6.2. Učenik objašnjava značenje popularnokulturnih tekstova s obzirom na interese i prethodno iskustvo.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Matematika

Računamo svoj ITM

Koristeći pitanja otvorenog tipa (Open Ended) alata Mentimeter postavite učenicima pitanja o tome što oni misle o redovitom vježbanju i vježbaju li oni sami, o prijedlozima vježbanja i prehrane slavnih osoba i sportaša, reklamama za poznate brendove sportske opreme, postoje li dobne granice za redovito vježbanje i sl. Raspravite s učenicima njihove odgovore, upozoravajući ih na važnost i prednosti redovitog tjelesnog vježbanja.

Pogledajte s učenicima videozapis o važnosti vježbanja.

Podijelite učenike u grupe i uputite ih da izračunaju svoj indeks tjelesne mase (ITM) koji je poznat kao BMI, a dolazi od engleskog naziva Body Mass Index. Indeks tjelesne mase pomaže u procjeni preporučene tjelesne mase koristeći metar i vagu. ITM se računa tako da se tjelesna masa podijeli s iznosom visine na kvadrat, tj. formula je

Izračun BMI - podijeljena tjelesna masa s visinom na kvadrat.

Osim ITM vrijednosti na određivanje idealne tjelesne mase uvelike utječu dob i spol učenika. Okviri su postavljeni temeljem dugogodišnjeg istraživanja populacije školske dobi u Republici Hrvatskoj.

Rezultate mjerenja i izračunati ITM članova grupe učenici prikazuju tablično. Svoje izračune mogu provjeriti koristeći Kalkulator izračuna ITM. Zadajte učenicima nekoliko kombinacija vrijednosti ITM i tjelesne mase, a oni trebaju izračunati visinu osobe. Zadajte im i nekoliko kombinacija vrijednosti ITM i visine, a oni trebaju izračunati tjelesnu masu osobe. Upitajte na kraju učenike: Što vas je najviše iznenadilo? Što ste naučili? Što ste odlučili promijeniti?

Postupci potpore

Iz filma je moguće izraditi slikovni podsjetnik o prednostima vježbanja. Zaustaviti film prema potrebi kako biste provjerili jesu li učenici razumjeli izgovoreno (u filmu je brza izmjena sličica i tekst se izgovara vrlo brzo te prema potrebi možete odabrati i neki primjereniji, ako u razredu postoje učenici s poremećajem pažnje ili intelektualnim teškoćama.)

Za izračun indeksa tjelesne mase učenici s intelektualnim teškoćama mogu dobiti već riješen primjer, a formulu možete učiniti zornijom koristeći različite boje. Nemojte raditi nove kombinacije zadataka (izračun visine ili tjelesne mase) dok niste sigurni da su učenici usvojili prethodnu razinu. Svaki novi zadatak započnite primjerom riješenim u koracima.

Tablicu s indeksima tjelesne mase učiniti zornijom, a za korištenje digitalnih alata dati detaljne upute i provjeriti razumiju li ih učenici.

Za učenike koji žele znati više

Učenici članovima obitelji mogu objasniti što je ITM. Svakom članu mogu izračunati njegov ITM koristeći pri tome ITM kalkulator namijenjen odraslima te im ovisno o rezultatu preporučiti promjenu nezdravih životnih navika i ukazati im na važnost redovitoga tjelesnog vježbanja. Kako je poznato da mršavljenjem bez tjelovježbe, osim masti, gubimo i dragocjene bjelančevine koje izgrađuju mišiće, motivirajte učenike da prouče kako se određuje postotak masnog tkiva s naglaskom na mjerenje kaliperom (metoda kožnih nabora). O svojim saznanjma neka izvjeste ostatak razreda uz prezentaciju izrađenu koristeći online alat Emaze.

Nastavna aktivnost za predmet Matematika

Računamo svoj ITM

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Osmi razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ MAT B.8.5. Rješava i primjenjuje kvadratnu jednadžbu.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
Interaktivni sadržaj za učenike
Nastavna aktivnost za predmet Fizika

Koliko trčim jedan obrok?

Upitajte učenike znaju li kojim se jedinicama izražava “vrijednost hrane”. Obratite im pozornost na postojanje razlika u korištenju kalorije u svakodnevnom životu kao jedinice energije, i kalorije, koja se u fizici koristila kao stara mjerna jedinica za toplinu (toplina potrebna za povišenje temperature vode mase 1 g za 1 °C). Od sredine 20. stoljeća, u upotrebi je mjerna jedinica za energiju džul. Učenici odabiru svoj omiljeni ručak i pomoću online Kalkulatora kalorijske vrijednosti obroka izračunaju njegovu kalorijsku vrijednost. Pojasnite učenicima što znače pojedine stavke kalkulatora i pomognite im u slaganju količina za jedan obrok birajući različite vrste hrane komentirajući koje od njih su zdrave, a koje nezdrave. Obratite im pozornost na to da kalkulator kalorijsku vrijednost određuje u kilokalorijama (kcal). Koristeći relaciju 1 kcal = 4.1868 kJ neka preračunaju vrijednost dobivenu online kalkulatorom u kilodžule.

Recite im da procjene koliku bi udaljenost mogli pretrčati da upotrijebe jednaku količinu energije koju bi unijeli tim obrokom. Neka izračunaju vrijednosti svog rada prilikom trčanja na 100 m i rad prilikom podizanja i spuštanja medicinske lopte (npr. m = 3 kg) do visine ramena. Uputite ih da potrebnu visinu izmjere uz pomoć svog para iz klupe. Nakon toga neka samostalno izračunaju koliku udaljenost bi mogli pretrčati ili koliko puta podići i spustiti medicinsku loptu da energiju unesenu svojim omiljenim obrokom pretvore u drugi oblik i usporede izračunate vrijednosti s procjenama.

Sve rezultate neka objave na digitalnom zidu koji ste pripremili u nekom kolaborativnom alatu (npr. Padlet) i podijelite im poveznicom. Projicirajte učeničke objave na digitalnom zidu i zajedno ih komentirajte. Navedite ih da pokušaju obrazložiti razlike vlastitih procijenjenih i izračunatih vrijednosti. Pitajte ih, nakon što su točno izračunali energetsku vrijednost njihove omiljene hrane i rad koji moraju napraviti da bi potrošili unesene kalorije, bili nešto mijenjali u svojoj prehrani i manje zdrave, energetski bogate obroke zamijenili zdravijima. Obratite im pozornost na to da, iako nam hrana osigurava energiju potrebnu za različite tjelesne funkcije, količina energije koju trebamo ovisi, između ostaloga, i o našoj fizičkoj aktivnosti.

Postupci potpore

Prije korištenja kalkulatora kalorijskih vrijednosti provjerite snalaze li se učenici samostalno u unošenju podataka ili im je potrebno osigurati vršnjačku podršku (učenici sa specifičnim teškoćama u učenju, intelektualnim teškoćama.)

Pri odabiru zadataka za izračun slijediti princip od lakših prema težima,fizikalne veličine i vrijednosti izdvojiti kao smjernice, uvijek istaknuti formulu, članove perceptivno istaknuti (boja, podebljanje), u zadacima istaknuti poznato-nepoznato, što treba izračunati, prikazati primjer riješenog zadatka po koracima, tekst zadatka pratiti piktogramima, shematskim prikazom, u zadacima izbjegavati zahtjev pretvaranja manjih u veće jedinične veličine, osigurati uporabu kalkulatora.

Za upotrebu digitalnih alata izraditi jednostavne pisane ili slikovne upute.

Za učenike koji žele znati više

Zadajte učenicima zadatak da samostalno izaberu primjer “zdravog” i “nezdravog” hamburgera ili nekog drugog “zdravog” i “nezdravog” obroka, izračunaju njihove energetske vrijednosti i udaljenost koju bi mogli pretrčati da energiju unesenu tim obrocima pretvore u druge oblike (kinetičku i toplinsku energiju). Rezultate svojih izračuna i svoje zaključke mogu prikazati digitalnim plakatom izrađenim, primjerice, u alatu Canva i postaviti ga na panou ispred sportske dvorane.

Nastavna aktivnost za predmet Fizika

Koliko trčim jedan obrok?

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Sedmi razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ FIZ D.7.6. Povezuje rad s energijom tijela i analizira pretvorbe energije.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
Izvannastavna aktivnost

Raskrinkajmo zablude!

Na početku aktivnosti učenici metodom vruće olovke u 60 sekundi navode metode za koje su čuli da su efikasne u regulaciji tjelesne mase. Potaknite ih da navedu što su sve zapisali i prokomentirajte s njima kako su saznali za određenu metodu i što oni misle o tome. Upitajte ih: Zašto ljudi posežu za instant rješenjima kad je regulacija tjelesne mase u pitanju? Je li realno očekivati da će netko smršaviti 20 kilograma u tri mjeseca i biti zdrav nakon toga? Na što je neophodno paziti pri regulaciji indeksa tjelesne mase (ITM, eng. Body Mass Index, BMI)? Što bi bila zdrava prehrana? Što je to restriktivna prehrana i što učiniti da do toga ne dođe?

Neka se podsjete kako se računa indeks tjelesne mase i izračunaju svoj ITM koristeći “Kalkulator izračuna ITM” iz interaktivnog sadržaja “Dobrobiti vježbe” (IS). Prema usporedbi s preporučenim vrijednostima neka odrede jesu li u granicama preporučljivog ITM-a.

Pogledajte zatim zajedno video “Laži o mršavljenju” iz interaktivnog sadržaja “Zablude o mršavljenju”. Povedite raspravu o tome koje su pogreške koje najčešće čine i potaknite ih da izrade plakat u kojem će navesti najčešće zablude koje se javljaju kod ljudi koji žele regulirati tjelesnu masu i zdravo se hraniti, i uz njih preporuke koje su dokazano efikasnije. U suradnji s učiteljem Tjelesne i zdravstvene kulture i liječnikom školske medicine učenici osmišljavaju vježbe prihvatljive za svakodnevnu tjelesnu aktivnost. Možete ih uputiti na video “Zašto je vježbanje korisno?” iz interaktivnog sadržaja “Dobrobiti vježbe”. Za izradu plakata mogu koristiti alat Canva. Plakat objavite na mrežnoj stranici škole, a možete nekoliko plakata ispisati i izložiti ih u školskoj blagovaonici, na hodniku i slično.

Ohrabrite svoje učenike da se i oni zapitaju mogu li popraviti svoje životne navike kad je prehrana u pitanju i potaknite ih da biraju zdravije životne stilove.

Izvannastavna aktivnost

Raskrinkajmo zablude!

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Sedmi razred osnovne škole
Svrha
 • Potaknuti učenike da kritički promatraju instant rješenja kad je u pitanju tjelesna masa.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Tjelesno-zdravstvena kultura
Interaktivni sadržaj za učenike

Povratne informacije i/ili prijava greške

Želite nam reći svoje mišljenje o ovom sadržaju ili ste uočili grešku? Javite nam to popunjavanjem ovog obrasca. Vaše povratne informacije su nam važne.