Međupredmetna tema
Zdravlje
Veličina slova
Naslovna slika
scenarij poučavanja

Do sad je sve bilo u redu...

Međupredmetna tema
Zdravlje

Odgojno-obrazovna očekivanja
ključni pojmovi
 • LK: ravnoteža, glazba, osjećaji
 • GK: filmska glazba, glazbene sastavnice, tjeloglazba
 • TZK: osjećaji, emocije, promjene raspoloženja
 • IZVAN 1: rast i razvoj, promjene raspoloženja, spolnost
 • IZVAN 2: pubertet, stres, tehnike opuštanja i rješavanja stresa
Nastavna aktivnost za predmet Likovna kultura

Crta, prostor - osjećaji

Aktivnost započnite slušanjem i skiciranjem zvukova iz prirode, ali i zvukova koje proizvodi čovjek (npr. pjev ptica, rika lava, zvuk valova, munje, sirene, motorne pile, glazba…). Na ovaj način učenici spontano oblikuju znakove (crte) za različite situacije. Potom reproducirajte zvukove koje ste unaprijed pripremili kao YouTube listu za reprodukciju. Nakon slušanja, učenici objašnjavaju kakve su osjećaje u njima zvukovi proizveli pa bi se shodno tome zvukovi, linije i osjećaji mogli povezati. Prikupite odgovore koristeći Oblak riječi (Word Cloud) alata za izradu interaktivnih prezentacija Mentimeter kako bi bili vidljivi za vrijeme cijele aktivnosti. Pitanjima navedite učenike da osjećaje, koje su u njima pobudili zvukovi, povežu s načinom kako se osjećaju tijekom dana. Ujedno ih potaknite da odgovore osjećaju li se cijeli dan jednako ili im se tijekom dana osjećaji izmjenjuju te što je tome uzrok.

Potaknite učenike da svoje osjećaje, koji im se pojavljuju tijekom dana, nacrtaju olovkom crtama po toku. Nakon što su osjećaje nacrtali crtama, oblikuju ih u prostoru u žici. Kada su žicom prikazali osjećaje, učenici u parovima kreću izrađivati mobil. Rade tako da na unaprijed pripremljene konstrukcije u obliku slova T, od koncem povezanih drvenih štapića (npr. za ražnjiće), pričvršćuju u žici prikazane osjećaje. Svaki učenik stavlja žice na dva kraka konstrukcije. Cilj je da rasporede žice na konstrukciji na takav način da ona, kada se objesi, stoji u ravnoteži.

Učenici promatraju izložene mobile i upućuju na zanimljiva rješenja i moguća poboljšanja. Učenici objašnjavaju koji dojam na njih ostavljaju mobili, na koje osjećaje ih asociraju. Pitanjima ih potaknite da objasne u kojim situacijama tijekom dana imaju dojam da su u ravnoteži, a koje situacije im donose neravnotežu. Opisane situacije povezuju s ostvarenim mobilima. Pitanjima treba navesti učenike da osvijeste da je normalan dio odrastanja osjećati neravnotežu, napetost i nemir, no bitno je osvijestiti što im se događa i ponovno uspostaviti emotivnu ravnotežu na način da se sami smire ili kroz razgovor s osobama od povjerenja.

Učenici fotografiraju izložene mobile, fotografije postavljaju na Padlet kao razrednu virtualnu izložbu.

Postupci potpore

Prilikom slušanja zvukova iz prirode, učenicima s oštećenjem sluha omogućite da sjede u blizini zvučnika kako bi bolje čuli ili osjetili vibracije. Učenici s oštećenjem vida neće crtati, nego samo oblikovati žicu. Za korištenje digitalnih alata izradite jasne pisane ili slikovne upute. U ostatku aktivnosti mogu sudjelovati svi učenici s teškoćama jer je osigurana vršnjačka podrška.

Detaljnije na: Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama

Za učenike koji žele znati više

Zainteresirani učenici mogu izraditi video o mobilima. Koristeći Adobe Spark u svoj video mogu ukomponirati video isječke mobila s pisanim porukama vezanim za emocije uz koje vežu pojedine mobile ili njihove dijelove. Cijeli dojam videa učenici mogu naglasiti i odgovarajućom glazbom u podlozi. Videa mogu postaviti u razrednu virtualnu izložbu.

Nastavna aktivnost za predmet Likovna kultura

Crta, prostor - osjećaji

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Sedmi razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ LK A.7.3. Digitalnim fotoaparatom snima likovni rad.
 • OŠ LK A.7.1. Osvještava emocije i povezuje ih sa crtama po toku i linijski istanjenom masom.
 • OŠ LK A.7.2. Skicira crte olovkom i oblikuje ih u žici.
 • OŠ LK A.7.1. Ostvaruje ravnotežu u prostoru gradeći mobil.
 • OŠ LK B.7.2. Opisuje i uspoređuje svoj likovni rad i likovne radove drugih učenika, ukazuje na zanimljiva rješenje i moguća poboljšanja.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Glazbena kultura

Kad glazba priča priče

Na početku aktivnosti pogledajte kraći film Charlieja Chaplina. Nakon toga, povedite razgovor s učenicima o tome na koji način glumac u nijemom filmu prenosi doživljene emocije te pomaže li nam glazba u razumijevanju onoga što nam glumac pokušava prenijeti. U tu svrhu isječak filma pogledajte još jednom, ali bez zvuka. Prepričajte učenicima ukratko nastanak filmske glazbe kako biste ih uveli u glavni dio aktivnosti.

Na mrežnoj stranici Charlieja Chaplina nalazi se veći broj kraćih videoisječaka nijemih filmova. Odaberite nekoliko primjera u kojima do izražaja dolaze različite emocije, npr. ljubav, strah ili radost-tuga. Razgovarajte s učenicima o tome jesu li prepoznali emocionalna stanja u kojima su se našli likovi u filmu bez obzira što je u pitanju nijemi film. Što im je pomoglo u razumijevanju (mimika, glazba)?

Podijelite učenike u grupe i svakoj grupi dodijelite jedan videoisječak. Zadatak je ozvučiti videoisječak vodeći računa o tome da glazba u nijemom filmu ilustrira ugođaj prikazivanih zbivanja i pomaže dočarati emocije likova. Učenici glazbu mogu izvoditi pjevanjem, mumljanjem, tjeloglazbom i/ili sviranjem. Na početku rada na zadatku mogu se poslužiti originalnom glazbom kako bi provjerili na koji je način osmišljena i koje su glazbene sastavnice najviše pomogle ilustrirati ugođaj i dočarati emocije. No, u završnoj fazi zadatka i kod predstavljanja, učenici ne koriste originalnu glazbu.

Svaka grupa predstavlja svoj uradak ostalim učenicima u razredu uz odabrani videoisječak uz isključenu originalnu glazbu. Predložite učenicima da sami odrede gdje će kao izvođači stajati dok traje predstavljanje filma i izvedbe. Učenici će vjerojatno instiktivno odrediti najpovoljniji položaj koji je i općeprihvaćen kod takvih projekcija (desno ili lijevo od platna). Izvedbe možete i snimiti kako bi i sami izvođači mogli vidjeti koliko su bili uspješni te napraviti samorefleksiju. Završni razgovor usmjerite prema prepoznavanju emocija kod likova u filmovima koje su pratili te poistovjećivanju s istima. Pitajte učenike doživljavaju li i oni slične emocije i na koji se način nose s njima te mogu li osjetiti i prepoznati raspoloženje u svakodnevnom životu ljudi i kad ne govore na glas. Neka opišu situacije ako su se prepoznali u ovim načinima doživljavanja svijeta oko sebe.

Postupci potpore

Učenicima s oštećenjem vida osigurajte opis viđenog na videozapisu, a učenici s oštećenjem sluha mogu sjediti bliže zvučniku ili ga dodirivati kako bi osjetili vibracije. Učenici s PSA možda će imati teškoće u prepoznavanju emocionalnih stanja viđenih na videu te nije potrebno inzistirati na odgovoru. Možete im pripremiti sličice (emotikone) koje će pridruživati određenom emocionalnom stanju (slici iz filma).

Detaljnije na: Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama

Za učenike koji žele znati više

Predložite učenicima da prouče nastanak filmske glazbe te o tome pripreme prezentaciju uz obavezne videoprimjere. Predložite im neke izvore u kojima mogu naći materijale za svoj rad kao npr. videa i internetske stranice. Za izradu prezentacije mogu koristiti PowerPoint Online.

Nastavna aktivnost za predmet Glazbena kultura

Kad glazba priča priče

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Šesti razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ GK B.6.1. Učenik sudjeluje u zajedničkoj izvedbi glazbe.
 • OŠ GK B.6.3. Učenik sviranjem i/ili pokretom izvodi umjetničku, tradicijsku, popularnu ili vlastitu glazbu. Sudjeluje u aktivnostima glazbenog stvaralaštva.
 • OŠ GK C.6.1. Učenik temeljem slušanja razlikuje, opisuje i uspoređuje obilježja različitih vrsta glazbe.
 • OŠ GK A.6.1. Učenik poznaje određeni broj skladbi.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura

Kako dobro odigrati s emocijama?

Pogledajte video i porazgovarajte kratko s učenicima o emocijama - što su emocije i koje emocije poznaju. Nakon toga neka odigraju štafetnu igru. Podijelite učenike u kolone s najviše 8 učenika. Svaki učenik ima zadatak što brže trčati do velikog papira koji postavite 9 metara ispred svake ekipe te napisati jednu emociju (ljutnja, sreća, tuga,...) i vratiti se na početno mjesto. Igra je gotova kada svaki učenik napiše jednu emociju i vrati se na mjesto. Proglasite pobjednika i redoslijed kolona.

Nakon igre pitajte učenike kako se osjećaju oni koji su pobijedili i oni koji su izgubili, razgovarajte s učenicima o napisanim emocijama, neka vam opišu neku situaciju gdje su osjetili te emocije, kako je gubitak u igri djelovao na njih - je li ih potaknuo na ljutnju i akciju ili na rezignaciju i povlačenje te kako su reagirali na pobjedu - jesu li se osjećali samopouzdanije i motiviranije. Ako se sjete još koje emocije, neka je dopišu na hamer.

Nakon razgovora učenici igraju štafetnu igru pantomime. Ako je moguće, udaljite grupe u kutove prostorije da ne čuju jedni druge. Dajte im jedan od velikih papira s popisom emocija iz prve igre, ali neka to bude rad neke druge ekipe. Na sredini prostorije stavite male kutije za svaku grupu i u svaku kutiju po osam papira na kojima je napisano po jedno slovo riječi PUBERTET. Zadatak je sljedeći: jedan učenik iz grupe odabire jednu riječ (emociju) s popisa s početka aktivnosti koju mora pantomimom objasniti drugim učenicima u grupi. Nakon što je riječ pogođena, drugi učenik trči do svoje kutije sa slovima, uzima jedan papir, pantomimom objasni riječ i vraća se na početno mjesto. Svaki sljedeći učenik ponavlja zadatak. Kada su svi papiri iz kutije uzeti, učenici slažu riječ od ponuđenih slova. Grupa koja prva složi riječ PUBERTET je pobjednik.

Koristeći digitalni alat za izradu interaktivnih prezentacija AhaSlides pripremite anonimnu anketu koju učenici popunjavaju nakon igre (svojim tempom i u svoje vrijeme). Pripremite nekoliko pitanja o pubertetu, kako ga doživljavaju, osjete li promjene raspoloženja na sebi, osjećaju li se drugačije nego prijašnjih godina, imaju li s kim pričati o tim promjenama i sl. Učenici će vidjeti ukupne rezultate kako odgovori pristižu pa će znati da nisu usamljeni.

Po potrebi se naknadno osvrnite na rezultate ankete. Možete povesti raspravu u razredu o promjenama koje im se događaju u pubertetu i kako te promjene utječu na njih. Koje su situacije za njih naročito stresne i kako se s njima nose, kako ih rješavaju. Učenici mogu zajedno izdvojiti pozitivne i negativne stvari koje im se događaju/koje proživljavaju te pomoći jedni drugima savjetima temeljem vlastitih iskustava stečenih u sličnim situacijama.

Postupci potpore

Za učenike s intelektualnim teškoćama i PSA možete pripremiti sličice s emotikonima kako bi se lakše dosjetili/prepoznali neku emociju (mogu je zalijepiti na papir umjesto pisanja u štafetnoj igri). Ako u razredu postoji učenik s motoričkim oštećenjima, igre organizirajte bez vremenskog ograničenja ili na neki drugi način kako njegovo usporavanje grupe ne bi frustriralo ostale učenike. Učeniku s oštećenjem vida osigurajte vršnjačku podršku ako nema pomoćnika u nastavi.

Za upotrebu navedenog digitalnog alata izradite jednostavne pisane ili slikovne upute. Pitanja u anketi neka budu formulirana tako da se na njih može odgovoriti jednom riječi, kao dopunjavanje rečenice na kraju ili kao odabir ponuđenih odgovora kako bi učenici s intelektualnim teškoćama ili specifičnim teškoćama u učenju mogli ravnopravno sudjelovati.

Detaljnije na: Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama

Za učenike koji žele znati više

Predložite učenicima da naprave animirani video o tome što je za njih pubertet, s kojim emocijama se susreću i kako se s njima nose. Animaciju mogu izraditi koristeći digitalni alat Moovly.

Nastavna aktivnost za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura

Kako dobro odigrati s emocijama?

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Sedmi razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ TZK A.7.2. Povezuje u cjelinu elemente tehnike raznovrsnih sportova.
 • OŠ TZK B.7.2 Prati motoričke i funkcionalne sposobnosti.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
Izvannastavna aktivnost

Naše savjetovalište

Kako biste učenike potaknuli na ovu aktivnost, upitajte ih po čemu se oni danas razlikuju od onih kakvi su bili u petom razredu. Predložite im da metodom vruće olovke zapišu sve čega se sjete u dvije minute. Zatim neka dobrovoljci pročitaju kojih su se razlika sjetili. Raspravite o razlozima zbog kojih se pojavljuju te razlike.

Upitajte ih zatim koji im se problemi javljaju tijekom odrastanja i imaju li osobu od povjerenja s kojom mogu razgovarati. Odgovore prikupite koristeći alat za izradu interaktivnih prezentacija Mentimeter.

Ako imaju neki problem o kojem žele razgovarati u grupi, potaknite ih da ispričaju o čemu se radi i predložite drugima da daju prijedloge kako bi oni pokušali riješiti taj problem.

Ako nitko ne želi javno govoriti o svojim problemima, pripremite teme poput Sve me živcira, Moja nova prijateljica potajno kupuje cigarete, Sviđa mi se dečko/djevojka koji je punoljetan, Često sam bez razloga tužan/tužna, Stalno se svađam s roditeljima i slično. Nasumično odaberite temu i raspravite o njoj. Svakako raspravite o razlozima zbog kojih dolazi do određenih problema, o tome što mi kao pojedinci možemo učiniti da pridonesemo rješavanju problema, ali i zašto je važno tražiti pomoć kada sami ne uspijevamo riješiti problem.

Iskustva stečena u ovoj aktivnosti učenici mogu pretočiti u upitnik. U dogovoru sa stručnom službom škole i uz pomoć grupe koja održava školsku mrežnu stranicu postavite obrazac pomoću kojeg bi ostali učenici u školi mogli anonimno ostavljati svoje poruke i opisivati svoje probleme uz mogućnost primanja stručno napisanih odgovora.

Također potaknite učenike da prakticiraju ovu vježbu: prije spavanja neka se zapitaju koje su im se dvije lijepe situacije dogodile tog dana i jedna situacija koja ih baš jako muči. Neka razmisle zbog čega ih muči ta određena situacija i što mogu učiniti da ih prestane mučiti. Idući dan neka popričaju s osobom od povjerenja, ako sami nisu uspjeli smisliti kako se nositi s tom teškom situacijom.

Izvannastavna aktivnost

Naše savjetovalište

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Sedmi razred osnovne škole
Svrha
 • Potaknuti učenike da razgovaraju o svojim problemima i da traže pomoć u rješavanju problema.
 • Poticanje učenika da prihvate sve svoje razvojne faze.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
Izvannastavna aktivnost

Čvorovi puberteta

Pripremite tanje uže i na nekoliko mjesta zavežite ga u čvorove. Čvorove napravite olabavljene kako biste učenicima olakšali rješavanje aktivnosti. S učenicima stanite u krug. Tako pripremljeno uže podijelite u krugu s učenicima na način da svaki učenik lijevom rukom drži jedan dio užeta. Desna ruka učenika ostaje slobodna. Objasnite im da uže koje pridržavaju lijevom rukom predstavlja pubertet. Pitajte ih što uočavaju što je neobično na užetu (odnosno u pubertetu). Dopustite im da nabroje što sve mogu predstavljati zavezani čvorovi na užetu (npr. fizičke promjene na tijelu, pojava akni, emocionalne promjene, promjene u ponašanju, stres, svađu i dr.). Povedite razgovor o učeničkim osjećajima prema određenim “čvorovima”, a mogu ih pojedini učenici izraziti mimom dok ostali učenici pogađaju o kojim je osjećajima riječ (npr. ljutnja, čuđenje, iznenađenje, ponos i dr.). Objasnite im da je njihov zadatak razvezati zavezane čvorove na način da nitko ni u jednom trenutku ne ispusti uže te da pritom zajedno osmisle najbolje rješenje.

Nakon igre porazgovarajte koga je aktivnost zabavila, a kome je predstavljala pritisak i nije se osjećao ugodno te je li im aktivnost stvorila atmosferu stresa. Ako je stvoren stres, kako su se nosili s njim? Kakvu ulogu igra komunikacija u ovoj aktivnosti? Je li neki dio komunikacije bio stresan i zašto? Što su naučili iz igre o suočavanju sa stresnom aktivnosti? Koje tehnike koriste učenici kako bi smanjili stres u svom odrastanju?

Podijelite učenike u grupe po troje. Objasnite učenicima da svaka grupa treba pronaći što više tehnika kojima je moguće smanjiti stres. Nakon dogovora, grupe u alatu Word Search Labs trebaju osmisliti osmosmjerku s pojmovima navedenih aktivnosti i tehnika za smanjenje stresa.

Osmišljene osmosmjerke grupe dijele s drugima otkrivajući koje su tehnike za smanjenje stresa osmislile druge grupe rješavanjem osmosmjerke.

S učenicima stanite u krug i podijelite uže koje je ponovno zavezano u labave čvorove. Ovoga puta svaki učenik u krugu redom pantomimom prikazuje jednu tehniku ili aktivnost za smanjenje stresa, a ostali učenici u krugu pogađaju o kojoj je tehnici riječ (npr. slušanje glazbe, igra s kućnim ljubimcem, planiranje aktivnosti, pisanje, čitanje, izlet, bicikliranje, planinarenje, čitanje viceva, slikanje, izrada nakita, bojanje ograde, vježbanje, putovanje, uživanje u prirodi, razgovaranje o situacijama s roditeljem ili bliskim prijateljem, vježbe dubokog disanja, meditacije, plivanje, opuštanje i dr.). Nakon što pogode o kojoj je aktivnosti riječ, neka skoče na mjestu uvis oni učenici koji smatraju da im je tehnika prihvatljiva i mogu je s lakoćom primijeniti. Kad učenici izvedu sve tehnike opuštanja koje su osmislili, dopustite im da usmeno izraze kako su se osjećali tijekom rada u grupi dok su zajedno osmišljavali tehnike opuštanja te opišu svoju suradnju. Porazgovarajte s učenicima mogu li osmišljene tehnike upotrijebiti kao samopomoć u trenucima kada ih obuzme osjećaj stresa. Završite dramsku radionicu ispuštanjem užeta iz ruku svih učenika u isto vrijeme bez prethodnog dogovaranja.

Izvannastavna aktivnost

Čvorovi puberteta

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Sedmi razred osnovne škole
Svrha
 • Dramskim tehnikama i igrom razvijati komunikacijske i suradničke vještine.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost

Dodatna literatura, sadržaji i poveznice

Arnheim, Rudolf (2004) Art and Visual Perception, Second Edition: A Psychology of the Creative Eye. University of California Press.

Zagrebačko psihološko društvo (2020) Mentalno zdravlje (13.8.2020.).

Povratne informacije i/ili prijava greške

Želite nam reći svoje mišljenje o ovom sadržaju ili ste uočili grešku? Javite nam to popunjavanjem ovog obrasca. Vaše povratne informacije su nam važne.