Međupredmetna tema
Učiti kako učiti
Veličina slova
scenarij poučavanja

Moj plan za budućnost

Međupredmetna tema
Učiti kako učiti

Odgojno-obrazovna očekivanja
ključni pojmovi
 • profesionalni razvoj
 • izbor zanimanja
 • posao
 • ideja/koncept
 • stvaralački opus umjetnika
 • karijera
 • planiranje
 • natječaj
 • životopis
 • pismo motivacije
 • zanimanje
 • budućnost
 • planiranje
 • ustrajnost
 • uzor
 • planiranje
 • Camusova djela
 • roman apsurda
 • Stranac
 • teza
 • antiteza
 • sinteza
 • rješenje problema
Nastavna aktivnost za predmet Likovna umjetnost

Na natječaj se prijavi i šansu ostvari

Učenike podijelite u grupe od  4 ili 5 učenika. Svakoj grupi podijelite materijale za rad (pripremljeni životopis, citate, reprodukcije najpoznatijih radova o jednom umjetniku druge polovice 20. stoljeća, predloženi umjetnici: Christo i Jeanne Claude, Joseph Kosuth, Olafur Eliasson, Andy Warhol, Marina Abramović). Aktivnost se sastoji od dva dijela.

 1. U prvom dijelu učenicima dajte uputu da analizom materijala prepoznaju kvalitete pojedinog umjetnika, interese i ključne događaje koji su utjecali na njegov rad.
 2. U drugom dijelu uputite učenike da za izabranog umjetnika izrade prijavu na natječaj za Nagradu Radoslav Putar u alatu Sway (primjerice predložak Resume [Artist] koji sadrži i dio za galeriju radova). Unutar grupa podijelite zadatke: svaki član neka oblikuje jedan segment prijave. Alat Sway omogućuje suradnju tako da svi učenici iz iste grupe  uređuju zajedničku prijavu (u odabranom predlošku), a i svaki učenik svoj dio. Uputite učenike da putem interneta istraže najvažnije informacije o Nagradi Radoslav Putar i pronađu tekst natječaja prema kojem će napraviti prijavu. Budući da je cilj zadatka oblikovati prijavu na natječaj, a ne pobijediti, recite im neka zanemare dijelove propozicija koje isključuju odabrane umjetnike (primjerice: Natječaj je namijenjen umjetnicima do 40 godina starosti isključivo pojedinačno. Umjetnici koji se prijavljuju na natječaj moraju biti aktivni na sceni i izlagati u Hrvatskoj najmanje 3 godine. Kandidati koji žive ili borave u Hrvatskoj, a nisu hrvatski državljani, moraju biti prepoznati kao umjetnici koji su kontinuirano aktivni na hrvatskoj likovnoj sceni tijekom nekoliko proteklih godina). Prijava neka sadrži segmente koji se i inače traže na natječaju za tu nagradu: životopis s osnovnim i najatraktivnijim podacima iz radnog iskustva umjetnika, motivacijsko pismo i galeriju umjetničkih radova koji se prilažu na natječaj te podatke o njima. Treći je dio aktivnosti glasovanje. Odaberite neparan broj učenika iz paralelnog razreda i zamolite ih da na temelju izrađenih prijava za Nagradu Radoslav Putar glasuju za određenog umjetnika te kratko zapišu komentare o pristiglim prijavama. Nakon održanog glasovanja u razgovoru s učenicima procijenite zbog čega je određena prijava dobila najveći broj glasova te koje su njezine kvalitete i prednosti prema drugim prijavavama. Usmjerite učenike do zaključka da se ponekad na natječaj javi velik broj kvalitetnih autora te odabir jedne prijave ne znači odmah manjkavost ostalih.

Postupci potpore

Osigurajte ravnopravno i aktivno sudjelovanje učenika s teškoćama u radu grupe, po potrebi rad u paru s vršnjakom unutar grupe (npr. učenici oštećena vida, sluha). Pisane materijale primjereno oblikujte, odnosno pripazite na veličinu i font slova, razmak između slova/riječi, prored, istaknite bitno u tekstu (bold, bojama itd.). Primjereno oblikovan tekst bit će podrška učenicima s teškoćama učenja, odnosno učenicima s teškoćama čitanja i pisanja. Pripremite tablice u koje će učenici upisivati kvalitete pojedinog umjetnika, interese i ključne segmente. Proslijedite učenicima pisane upute o pretraživanju podataka u Internet pregledniku, što će biti velika pomoć učenicima s teškoćama pažnje. Upute prikažite u koracima. U dijelu aktivnosti koji se odnosi na pisanje prijave za natječaj, učenicima proslijedite primjer gotove prijave kao podsjetnik u pisanju. 

Za učenike koji žele znati više

Uputite učenike da osmisle i provedu vlastito školsko natjecanje o nekoj temi. Uputite ih da podijele uloge, raspišu natječaj te provedu žiriranje na temelju pristiglih prijava. Zamolite ih da zapišu pozitivne i negativne segmente pristiglih prijava i da samokritično evaluiraju uspješnost raspisanog i provedenog natječaja.

Nastavna aktivnost za predmet Likovna umjetnost

Na natječaj se prijavi i šansu ostvari

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Četvrti razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ LU A.4.1. Učenik istražuje odabrani problem u sklopu tema “Umjetnost i moć” i “Umjetnost i stvaralački proces” te prezentira/ izlaže rezultat istraživanja praktičnim radom u odabranome mediju.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Osobni i socijalni razvoj
 • Uporaba IKT-a
Nastavna aktivnost za predmet Sociologija

Mogao bih biti ja...

U uvodnom dijelu aktivnosti zamolite učenike da zamisle svijet 2080. godine ili prezentirajte priču koju ste unaprijed pripremili na istu temu kako biste usmjerili učenike u smjeru koji vama odgovara s obzirom na izbor ciljanih zanimanja. Pripremite za učenike prezentaciju u alatu AhaSlides (obrazac Oblak riječi) u kojima je ponuđeno 5 zanimanja budućnosti (npr. genetski dizajner, analitičar za gene zaposlenika, vertikalni farmer, inženjer specijalist fuzije, programer za stres, etičar novih znanosti…). Ovo je 110 zanimanja za 2030. - Već danas treba početi učiti. Članovi grupe se dogovaraju  i opisuju koja su znanja i vještine  potrebne za određeno zanimanje, kao i njihova promišljanja o etičnosti tih zanimanja te predstavnik svake grupe upisuje njihove odgovore u Oblak riječi. Nakon toga projicirajte zajedničku prezentaciju na kojoj su svi rezultati grupa i potaknite raspravu analizirajući podatke učenika.   

Aktivnost nastavite tako da učenici u grupama dobiju 5 kartica sa zanimanjima i 10 kartica s opisom tih zanimanja/ znanjima/ vještinama/radnim vrijednostima i interesima koja su potrebna za ta zanimanja. Učenici imaju zadatak povezati zanimanja i njihove opise/ znanja/vještine/radne vrijednosti i interese. Detaljnije se mogu upoznati sa profesionalnim interesima putem interaktivne infografike RIASEK model profesionalnih interesa. Zadatak možete pripremiti i koristeći neki od predložaka na mrežnom sjedištu LearningApps.

Na kraju potaknite učenike da obrazlože zašto su povezali određena znanja/ vještine/radne vrijednosti i interese s određenim zanimanjima. Učenike potaknite da razmisle i  osmisle plan obrazovnih programa za ta zanimanja.

Postupci potpore

Pripremite kartice s pojmovima ili slikovnim predodžbama futurističkih elemenata koje učenici trebaju zamisliti u budućnosti, što će biti podrška osobito učenicima iz spektra autizma (Aspergerov sindrom). Kako bi učenicima usmjeravali pažnju tijekom razgovora, pripremite pitanja. Ako je učenicima lakše, mogu na pitanja odgovoriti pisanim putem. Ako prezentirate priču, prikažite je redoslijedom događaja (slikovno ili kratkim rečenicama). Pri oblikovanju pisanog teksta pripazite na primjeren font i veličinu slova, razmak između slova/riječi, prored, isticanje bitnog u rečenici, što će osobito biti podrška učenicima s teškoćama učenja.  U grupnom radu osigurajte ravnopravno i aktivno sudjelovanje učenika s teškoćama. Primjerice, učenik s oštećenjem vida može raditi u paru s vršnjakom unutar grupe (primjerice vršnjak opisuje fotografije). Kako biste predočili zanimanja u budućnosti, osobito učenicima iz spektra autizma, usporedite zanimanja iz budućnosti sa sadašnjim zanimanjima, istaknite sličnosti i razlike. 

Za učenike koji žele znati više

Učenici koji žele znati više mogu sami osmisliti opis zanimanja za koja misle da će se pojaviti za 50 godina. Neka učenici imenuju zanimanja i odrede znanja i vještine, vrstu obrazovanja koja će trebati za ta zanimanja. Učenici mogu svoj popis  zanimanja budućnosti izraditi u alatu  Piktochart.

Nastavna aktivnost za predmet Sociologija

Mogao bih biti ja...

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Treći razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • SŠ SOC A.1. Kritički propituje društvene odnose, pojave i procese u neposrednoj okolini.
 • SŠ SOC A.3. Izražava pozitivne osobne i društvene vrijednosti.
 • SŠ SOC C.2. Razumije društvene institucije, društvenu strukturu i društvene promjene.
 • SŠ SOC C.3. Analizira suvremena društvena zbivanja na odabranim primjerima.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura

Ja to stvarno želim i hoću

Ovu aktivnost provedite u nekoliko koraka, prije realizacije svakog koraka, pripremite učenike:

 1. KORAK - Podijelite s učenicima digitalni zid u Padletu s naslovom Moj plan za budućnost, na kojem će odgovoriti na tri pitanja: Tko sam?, Kamo idem?, Kako da dođem tamo? Potaknite učenike da artikuliraju svoje ciljeve i planove u budućnosti odgovarajući na pitanje gdje sebe vide za 5 do 10 godina. 
 1. KORAK -  Razgovarajte s učenicima o njihovim planovima u životu i na koji ih način misle ostvariti. Jesu li spremni na odricanja da bi ostvarili svoj cilj, što je sve potrebno da bi se njihov san ostvario i sl.

Nakon što ste prokomentirali njihove odgovore pustite im videozapis Hrvati u Riju: Stolnotenisačica Sandra Paović o uspješnoj stolnotenisačici Sandri Paović, olimpijki koja je doživjela prometnu nesreću, prilikom koje se teško ozlijedila te nakon dugog i teškog oporavka osvojila zlato na Paraolimpijskim igrama 2016. godine. Nakon odgledanoga videozapisa pitajte učenike izgledaju li sada njihovi planovi teško ostvarivi ili je sve moguće kada se hoće i kad osoba zna što želi, kada je uporna i vjeruje u sebe. Predložite učenicima izazov - svojevrstan test volje i snage da se nešto ostvari: međurazredno natjecanje u trčanju. 

 1. KORAK - Učenici u dogovoru s nastavnikom određuju rutu staze pomoću Google Karte i mjere njezinu duljinu (opis kako izmjeriti udaljenost između točaka na karti pročitajte na sljedećoj poveznici). Biraju datum natjecanja koje se može održati  u povodu Dana škole ili sportskog dana. Nastavnik izrađuje online zajedničku tablicu, npr. u Excelu, s aktivnostima koje će učenici koristiti za postizanje što bolje kondicijske pripremljenosti, kao trčanje, hodanje, preskakanje vijače, vrijeme odmora… 

Predložite učenicima da kao razred budu složni, bodre i motiviraju jedni druge, neka izabrane aktivnosti izvode u paru ili u grupama te na kraju evidentiraju učestalost, volumen i intenzitet aktivnosti (dnevnik planiranih aktivnosti, tj. treninga). Na taj način će i sami učenici pratiti i analizirati svoj napredak. Svrha aktivnosti je da svaki učenik pridonese svojim maksimumom u ostvarenju zajedničkog cilja, a to je postizanje što boljeg razrednog rezultata na natjecanju, upornost, druženje i prijateljstvo. U aktivnost se mogu uključiti i djelatnici škole.

Postupci potpore

Prije rada u aplikaciji Padlet, pripremite smjernice, pitanja koja će biti podrška učenicima u kasnijem razgovoru. Učenici s teškoćama pažnje mogu pisanim putem kratko zabilježiti odgovore, dok će učenici s teškoćama pisanja imati samo podsjetnik s pitanjima te mogu usmeno odgovoriti na njih. Tijekom prikaza videozapisa, učenici s oštećenjem vida sjede u blizini izvora zvuka, a za učenike s oštećenjem sluha osigurajte videozapis s titlom. Učenik s oštećenjem vida može raditi s učenikom u paru koji mu može opisivati prikaze u videozapisu, značajne za kasniji rad. Opise vizualnih sadržaja možete pripremiti učenicima u pisanom obliku. Tjelesne aktivnosti prilagodite sposobnostima učenika s motoričkim teškoćama. Provjerite razumijevanje uputa, a za učenike s teškoćama pažnje pripremite korake u izvođenju aktivnosti/vježbe, koje mogu biti i slikovno prikazane. Demonstrirajte učenicima pojedinu vježbu. Za korištenje digitalnih aplikacija smjernice možete naći na sljedećoj poveznici: Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Učenici koji žele više mogu dokumentirati utrku svojim uređajima. Snimljene fotografije ili videozapise neka objave na mrežnoj stranici škole. Ako žele, mogu prije objave urediti videozapis ili izraditi novi od snimljenih fotografija u alatu AdobeSpark.

Nastavna aktivnost za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura

Ja to stvarno želim i hoću

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Četvrti razred srednje škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ TZK C.5.1. Prati osobna motorička postignuća i njihov napredak.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Osobni i socijalni razvoj
Izvannastavna aktivnost

Pročitaj Stranca, ne budi si stranac!

Nakon čitanja Camusova romana “Stranac” povedite razgovor o temeljnim pitanjima koja otvara roman, apsurdnosti u životu i međuljudskim odnosima, pitanju smrti, uzaludnosti, laži, ambicijama, odnosu prema prirodi, nadi, prihvaćanju ili negiranju rutine, … Aktivnost možete započeti i slušanjem pjesme grupe The Cure “Kissing an Arab” (snimljene pod utjecajem Camusova romana) ili nakon gledanja filma “Lo straniero” iz 1967. Luchino Visconti's The Stranger (Straniero, Lo 1967) COMPLETE MOVIE Part 1 of 11 Zadajte učenicima da osmisle pitanja koja su im se nametala dok su čitali “Stranca”, a postavili bi ih ostalim učenicima. Primjerice, Jesi li pesimist ili racionalni optimist? Bi li sudjelovao u kolektivnoj laži? Jesi li se ikad našao/la u prilici da si postupio/la kao konformist? Ako da, u kojem slučaju? Što za tebe znači laž? Jesi li ambiciozan? U kojem smjeru planiraš svoj život? Kako se nosiš s preprekama? i sl. Svaki učenik neka na papirić napiše barem jedno pitanje. Pitanja skupite u kutiju i neka ih učenici izvlače i odgovaraju na njih, uputite ih da ne odgovaraju samo s da ili ne te potaknite raspravu o njihovim odgovorima. Pitanja mogu i zapisati, a tijekom rasprave otvorit će se i nova. Uputite ih zatim da osmisle intervju sa samim sobom danas i za 10 godina. Intervju mogu prikazati primjerice u alatu Sutori u kojem će ispričati priču o sebi i svojoj budućnosti, kreirajući osobnu “vremensku crtu”, kombinirajući različite dostupne elemente. Izložite “novinske stranice” intervjua na mrežnim stranicama škole ili isprintane u učionici Hrvatskoga jezika. 

Izvannastavna aktivnost

Pročitaj Stranca, ne budi si stranac!

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Četvrti razred srednje škole
Svrha
 • Promicanje čitanja, usavršavanje vještine čitanja kao jezične djelatnosti potrebne za stjecanje znanja i učenje povezivanjem, poticanje na emocionalnu uključenost.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
Izvannastavna aktivnost

Per aspera ad astra

Porazgovarajte s učenicima o njihovom dosadašnjem školovanju: jesu li jednostavno i brzo ostvarivali svoje planove, s kojim su se preprekama i problemima suočavali te na koje su ih načine rješavali. Zadajte im zadatak podijeljen u dva dijela: najprije neka izrade svoj plan za budućnost koristeći metajezik Hegelove dijalektike (teza – antiteza – sinteza), a zatim neka odaberu konkretnu životnu situaciju i pokušaju ideju dijalektičkog trokračja primijeniti na njezino rješavanje tako da u obliku mentalne mape prikažu tezu (plan), antitezu (prepreku na putu) i sintezu (rješenje problema). Mentalne mape mogu izraditi u digitalnom alatu MindMeister, a poveznice na njih podijeliti u timu “Hegelova družba” koji je nastavnik prethodno otvorio u alatu Teams (upute za rad u Teamsu možete naći na sljedećoj poveznici). 

Pokrenite s učenicima raspravu o temi Jesu li prepreke motivacija za nova rješenja ili ograničenje naših planova?

Uputite učenike da si u timu „Hegelova družba“ mogu međusobno pomagati u planiranju učenja i dugoročnog obrazovanja, ali i u planiranju i rješavanju drugih životnih aktivnosti, koristeći principe Hegelove dijalektike. 

Cilj rada tima je pokazati da prepreka nije kraj puta već može biti motivacija za samorazvoj i novi put prema cilju. Učenici mogu izraditi i plakate u nekom od digitalnih alata dostupnih u Teamsu i izložiti ih u prostorima škole kako bi pozvali i druge učenike na sudjelovanje i suradnju. 

Izvannastavna aktivnost

Per aspera ad astra

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Četvrti razred srednje škole
Svrha
 • Senzibilizacija učenika za filozofske teme i njihovu primjenu u svakodnevnom životu, razvijanje interesa za filozofiju, razvijanje racionalnog pristupa svijetu i životu.
Razina složenosti primjene IKT
 • Napredna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Osobni i socijalni razvoj
 • Uporaba IKT-a

Dodatna literatura, sadržaji i poveznice

Agencija za mobilnost i programe EU (2016) Uvod u profesionalno usmjeravanje. Preuzeto s https://www.mobilnost.hr/cms_files/2017/02/1488187525_euroguidance-uvod-u-profesionalno-usmjeravanje.pdf (26.6.2020)

Babarović, T.: Profesionalna zrelost i profesionalni razvoj. Preuzeto s http://arhiva.mobilnost.hr/prilozi/04_966_Prof._zrelost_i_prof._razvoj_Toni_Babarovic.pdf (26.6.2020)

Babarović, T, Šverko, I. (2017) Profesionalno usmjeravanje u osnovnim i srednjim školama iz perspektive učenika, Program Erasmus +. Preuzeto s https://www.mobilnost.hr/cms_files/2018/02/1519740980_izvjestaj-eg-fin-web.pdf (26.6.2020)

CISOK, Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri.   https://www.cisok.hr/kamo-nakon-osnovne-skole-2/ (pristupljeno 26.6.2020)

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Požega (2016) Profesionalni razvoj u osnovnoj školi, Priručnik za učitelje i stručne suradnike. Preuzeto s www.os-igkovacic-gornjebazje.skole.hr/upload/os-igkovacic-gornjebazje/images/static3/1089/attachment/Prirucnik.pdf (pristupljeno 26.6.2020)

Mosberger, B. i sur. (2012) Međunarodni priručnik metoda grupnog profesionalnog usmjeravanja. Preuzeto s https://cisok.hr/wp-content/uploads/2019/05/Naviguide_Međunarodni-priručnik-metoda-grupnog-profesionalnog-usmjeravanja.pdf (26.6.2020)

Putkarijere: https://www.putkarijere.hr/ (pristupljeno 26.6.2020)

Vještine upravljanje karijerom, Odgojno savjetovalište, Centar za rehabilitaciju ERF-a: https://centar.erf.unizg.hr/vjestine-upravljanja-karijerom/ (26.6.2020)

Povratne informacije i/ili prijava greške

Želite nam reći svoje mišljenje o ovom sadržaju ili ste uočili grešku? Javite nam to popunjavanjem ovog obrasca. Vaše povratne informacije su nam važne.