Predmet
Biologija
Veličina slova
scenarij poučavanja

Štit moga tijela

Naziv predmeta
Biologija

Razred
8. razred, osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi
ključni pojmovi
 • koža
 • očuvanje zdravlja kože
 • uloge kože

Naš najveći organ

Kako biste pobudili pažnju učenike pogledajte s njima videozapis Pogled u prozirnu žabu (A Look Inside This See-Through Frog), u trajanju od 1:07 min., o žabi kod koje se zbog tanke i prozirne kože vide gotovo svi unutrašnji organi.

Napomena: Videozapis je na engleskome jeziku, no ključan je vizualni sadržaj, a ne tekst.

Na temelju videozapisa potaknite razgovor o razlikama u građi kože čovjeka i vodozemaca, ovisno o njezinim ulogama.

S učenicima odigrajte detektivsku igru Tko je dirao prozor?. Učenici uzimanjem otiska prstiju s prozora moraju pronaći krivca. Jedan primjer postupka koji možete primijeniti je Otisci prstiju. ili potražiti nove primjere na internetu pretragom po ključnim riječima: otisak prsta, postupak. Raspravite s učenicima o tome na temelju čega su otkrili krivca, gdje se sve i kada upotrebljava identifikacija otiskom prsta, zašto se uzimaju otisci prsta pri izdavanju osobnih isprava i sl.

Za domaću zadaću učenicima možete zadati da naprave svoj otisak prsta i otiske prstiju članova obitelji, koje će fotografirati i međusobno usporediti. Učenici fotografije mogu međusobno podijeliti na Edmodu.

Pri prezentaciji radova učenici trebaju doći do zaključka kako ne postoje dva identična otiska prstiju.

Kako biste dobili povratnu informaciju o dosadašnjim saznanjima učenika o građi i ulogama kože te tvorevinama na koži uputite ih da izrade umne mape u alatu MindMeister. Umna mapa ujedno im može poslužiti kako bi na kraju mogli usporediti svoje znanje o koži prije i nakon obrade. Ako je potrebno, učenicima možete pomoći postavljanjem dodatnih pitanja. Raspravite s učenicima o navedenim pojmovima te ih potaknite da uoče/osvijeste pogrešne predodžbe ako ih imaju te da povežu uloge kože s posebnostima građe.

Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u aktivnost gledanja videozapisa i aktivnost izvođenja praktičnog rada.

Učenicima s teškoćama možete pripremiti organizator pažnje (npr. jednostavan tekstualni slijed, poželjno uz vidnu podršku) kako bi lakše pratili videozapis i kasnije aktivnije sudjelovali u razgovoru i raspravi.

Za igranje detektivske igre Tko je dirao prozor? učenike s teškoćama potrebno je prije igre na jednostavan način, po mogućnosti uz predložak, uputiti u slijed igre po koracima te provjeriti jesu li učenici razumjeli sve korake u izvršavanju zadatka. Možete učenicima dati ispisani predložak kako bi zadatak mogli pratiti korak po korak.

Pri izradi umne mape učenicima s teškoćama možete ponuditi slikovne predloške na temelju kojih će reći nešto o koži te im ponuditi potpitanja koja će im olakšati rješavanje zadatka.

Nastavna aktivnost za predmet X

Naš najveći organ

Informacije o aktivnosti
Odgojno-obrazovni ishodi
 • povezati građu i višestruke uloge kože
Razina složenosti primjene IKT
 • srednja
Korelacije i interdisciplinarnost

Tjelesni pokrov

S učenicima možete pogledati videozapis Koža, u trajanju od 2:30 min. Kako bi učenici pažljivije pratili tijek videozapisa, pripremite im nastavne listiće koje ste podijelili s njima na Google Disku. Nastavni listić može sadržavati zadatke za praćenje sadržaja, a učenici ga mogu riješiti nakon odgledanog videozapisa. Provjerite s učenicima ispravnost odgovora na nastavnim listićima i razjasnite eventualne pogrešne predodžbe.

Ako raspolažete trajnim mikroskopskim preparatima kože, učenici ih mogu promatrati, skicirati uočeno, a potom fotografirati svoje crteže i izraditi multimedijalni plakat u alatu Padlet, koji kasnije možete objaviti na mrežnoj stranici škole. Ako vam mikroskopski preparati nisu dostupni, s pomoću mrežnih tražilica, upisujući ključne pojmove, pronađite fotografije mikroskopskih preparata kože.

Učenike podijelite u skupine (npr. pet skupina, pri čemu po jedna skupina učenika radi jednu skupinu kralježnjaka) i svakoj zadati zadatak da na mrežnim stranicama upisujući ključne pojmove potraže podatke i prouče što su pronašli o izraslinama na koži u različitih skupina kralježnjaka. Svaka skupina može izraditi multimedijalni plakat u alatu Padlet te prezentirati svoj rad ostalima. Zatim potaknite učenike da usporede pokrov/kožu različitih skupina kralježnjaka (ribe – ljuske, ptice – perje, sisavci – dlake), s naglaskom na istaknutim strukturama („proizvodima kože“), i sve to povežu sa sličnostima i razlikama u ulogama kože kod različitih skupina.

Postupci potpore

U Didaktičko metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u aktivnosti gledanja videozapisa, mikroskopiranja i fotografiranja.

Prije gledanja videozapisa izradite nastavni listić sa zadatcima, koji trebaju biti kratki, jasni i sažeti. Primjerice, zadatci mogu biti nadopunjavanje rečenica, povezivanje pojmova i označavanje slikovnog materijala. Nastavni listić učenici mogu kasnije upotrebljavati pri ponavljanju nastavnog gradiva.

Sve učenike, u skladu s njihovim sposobnostima, možete uključiti u timski rad tako da im se dodijeli točno određena uloga, primjerice pisanje uvodnog dijela teksta te pretraživanje i uvrštavanje fotografija u PowerPoint ili Prezi prezentaciju, koju zajednički izrađuje cijela skupina.

Nastavna aktivnost za predmet X

Tjelesni pokrov

Informacije o aktivnosti
Odgojno-obrazovni ishodi
 • povezati građu i višestruke uloge kože
 • navesti važnost kože za zdravlje organizma
 • povezati procese izlučivanja štetnih i otpadnih tvari s preživljavanjem organizma
Razina složenosti primjene IKT
 • srednja
Korelacije i interdisciplinarnost

Što se sve nalazi u našoj koži?

Učenike podijelite u skupine s obzirom na aktivnosti koje izvršavaju (primjerice: melanin, receptori, žlijezde lojnice, žlijezde znojnice, kosa i nokti), a odnose se na građu i uloge kože.

Svakoj skupini možete zadati asocijacije, od kojih je svaka povezana s određenim dijelom kože. Svaku asocijaciju učenici neka povežu s njezinom ulogom te poremećajima i bolestima, istražujući samostalno mrežne stranice uz pomoć ključnih pojmova: koža, melanin, receptori, žlijezde znojnice/lojnice, kosa, njega kose, nokti, njega noktiju i slično. Uputite učenike da otkriju i dodatne informacije, primjerice što je odgovorno za boju naše kože, kako su okolišni čimbenici utjecali na boju kože kod ljudi (čime će se ujedno prisjetiti prethodno naučenog gradiva iz geografije o strukturi stanovništva u svijetu), kako, kada i zašto se stvaraju akne, što uzrokuje pretjerano znojenje, koje su posljedice i načini zaštite od pretjeranog lučenja produkata žlijezda lojnica i znojnica. Potaknite učenike na povezivanje istraženih pojava sa svakodnevnim životom.

Usmjerite učenike da nova znanja, primjerice o termoreceptorima i receptorima za bol, povežu s prethodno stečenim znanjem o radu živčanog sustava te djelovanju mehanizma negativne povratne sprege. Važno je svrnuti učenicima pozornost na redovito održavanje higijene tijela.

Rezultate rada i zaključke svaka skupina prezentira ostalima u alatu PowerPoint. Nakon prezentacije svake skupine dodatno s učenicima raspravite o temi kako biste provjerili razumijevanje sadržaja i postojanje pogrešnih predodžbi.

Učenici za domaću zadaću mogu izraditi infografiku u alatu Piktochart o zastupljenosti različitih boja kose u razredu, primjerice koliko učenika ima tamnu, a koliko njih svijetlu boju kose, koliko je od toga dječaka, a koliko djevojčica. Infografiku učenici mogu naknadno prezentirati na nastavi.

Napomena: Ovisno o raspoloživosti informatičke opreme, aktivnosti možete odraditi u učionici (ako svakoj skupini učenika omogućite rad na računalu i pristup internetu) ili možete učenike unaprijed rasporediti u skupine i zadati im zadatke koje će istražiti za domaću zadaću i pripremiti za naknadno prezentiranje ostalim učenicima.

Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u aktivnosti rada u skupini i gledanja videozapisa.

Učenike s teškoćama poželjno je staviti u skupinu s boljim učenicima, koji će im pomoći u izvršavanju zadatka. Pritom im dodijelite uloge u skladu s njihovim mogućnostima; primjerice, mogu raditi na uvodnom dijelu u pripremi prezentacija ili u pripremi materijala pretraživati mrežne stranice u potrazi za potrebnim slikovnim materijalom. Učenicima zadajte sasvim određeni zadatak/zadatke i jasne pisane upute o načinu rada kako bi lakše izvršavali zadatke.

Primjerice, pri izradu tabličnog i grafičkog prikaza učenici mogu raditi u paru, pri čemu učeniku s npr. intelektualnim teškoćama ili oštećenjima sluha suučenik može pomoći u pripremi materijala.

Za neke učenike uputno je unaprijed odrediti samo dio materijala na nekoj poveznici koji će obraditi uz zadane upute.

Nastavna aktivnost za predmet X

Što se sve nalazi u našoj koži?

Informacije o aktivnosti
Odgojno-obrazovni ishodi
 • povezati građu i višestruke uloge kože
 • navesti važnost kože za zdravlje organizma
 • povezati procese izlučivanja štetnih i otpadnih tvari s preživljavanjem organizma
 • objasniti štetnost djelovanja prekomjernog izlaganja kože suncu s nastankom raka kože
 • povezati vrstu podražaja s odgovarajućom reakcijom, a osjetilo s odgovarajućim osjetom
Razina složenosti primjene IKT
 • srednja
Korelacije i interdisciplinarnost

Što kad se opečem?

Potaknite učenike da razmisle kada su se zadnji put opekli i razgovarajte o posljedicama opeklina koje su pritom nastale. Podijelite s njima na Google Disku KWL tablicu u koju će opisati što iz svakodnevnog života znaju o opeklinama i što bi htjeli saznati.

Zatim ih uputite da pogledaju videozapis Klasifikacija i tretiranje opeklina (Burns: Classification and Treatment), u trajanju od 2:52 min.

Tekst uz videozapis: Opekline na koži mogu biti izazvane utjecajem visokih temperatura, kemikalija, električne struje ili zračenja. Liječnik će vam preporučiti liječenje ovisno o površini i dubini zahvaćene površine. Koža je građena od nekoliko slojeva: pousmine, usmine, sloja u kojem se nalaze masne stanice, živaca i krvnih žila. Ispod kože nalaze se mišići, vezivno tkivo i kost. Opekline prvoga stupnja (površinske opekline) zahvaćaju samo gornji sloj kože, pousminu. Koža je crvena, suha i bolna, ali bez plikova. Opekline drugoga stupnja (srednje duboke opekline) zahvaćaju područje pousmine i usmine. Koža je crvena, vlažna, natečena, sadržava plikove i vrlo je bolna. Opekline trećega stupnja (dubinske opekline) prodiru u najdublje slojeve kože. Opekline su bijele ili smeđe boje. Boli uglavnom nema jer su oštećeni duboki slojevi kože u kojima se nalaze živčani završetci koji prenose osjet boli. Četvrti stupanj opeklina zahvaća sve slojeve kože, katkad i mišiće i kosti. Opekline su smeđe, suhe, pougljene i gotovo uvijek bezbolne. Liječenje opeklina prvoga stupnja: hladiti hladnom vodom nekoliko minuta, osušiti i namazati antibiotskom masti te prekriti čistim, suhim zavojem; možete popiti tabletu protiv bolova. Liječenje opeklina drugoga stupnja: hladiti hladnom vodom nekoliko minuta, namazati antibiotskom masti kako bi se spriječila infekcija, prekriti čistim i suhim zavojem s posebnim slojem koji se ne lijepi za kožu, koji je potrebno mijenjati svaki dan vodeći računa o tome da ruke budu čiste; možete popiti tabletu protiv bolova i za snižavanje temperature. Ako imate opekline trećeg i četvrtog stupnja, odmah potražite liječničku pomoć; ako možete, podignite opečeni dio tijela iznad srca. Potražite medicinsku pomoć i ako vaša opeklina zahvaća površinu promjera većeg od 7 cm ili ako se nalazi na licu, rukama, stopalima, preponama, stražnjici ili na većoj površini.

Neka učenici nadopune KWL tablicu informacijama koje su doznali te raspravite s njima o rizičnim situacijama koje mogu dovesti do nastanka opeklina i kako ih izbjeći.

Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u aktivnost gledanja videozapisa.

Učenike s teškoćama poželjno je staviti u skupinu s boljim učenicima, koji će im pomoći u izvršavanju zadatka.

Primjerice, pri izradi KWL tablice učenici mogu raditi u paru, pri čemu učeniku s npr. intelektualnim teškoćama, oštećenjima sluha i sl. može pomoći partner.

Za neke učenike uputno je unaprijed odrediti samo dio materijala na nekoj poveznici koji će obraditi uz zadane upute.

Nastavna aktivnost za predmet X

Što kad se opečem?

Informacije o aktivnosti
Odgojno-obrazovni ishodi
 • navesti važnost kože za zdravlje organizma
 • objasniti štetnost djelovanja prekomjernog izlaganja kože suncu s nastankom raka kože
 • povezati vrstu podražaja s odgovarajućom reakcijom, a osjetilo s odgovarajućim osjetom
Razina složenosti primjene IKT
 • srednja
Korelacije i interdisciplinarnost

Izrada modela

S učenicima možete unaprijed dogovoriti izradu modela kože kako bi učenici mogli pripremiti materijal. Učenike uputite da na mrežnim stranicama potraže upute i ideje kako izraditi model kože.

Modele učenici mogu izrađivati u parovima, pri čemu svaku fazu rada mogu fotografirati te izraditi multimedijalni plakat u alatu Padlet. Na kraju učenici biraju najbolji plakat, koji možete postaviti na mrežnu stranicu škole.

Ako imate mogućnosti, na nastavu pozovite školskog liječnika ili dermatologa, koji će s učenicima raspraviti o najčešćim bolestima kože, simptomima i njihovu liječenju, ali i o pravilnoj i redovitoj njezi kože. Učenici mogu donijeti i prethodno prikupljene promotivne materijale o njezi kože (iz ljekarni, parfumerija, liječničkih ordinacija itd.) te raspraviti o dostupnosti različitih preparata za njegu kože na tržištu.

Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u aktivnost praktičnoga rada.

Tijekom izrade modela kože učenici mogu raditi u paru. Učenicima s teškoćama unaprijed dajte jasne i precizne upute o izradi modela kože (korak po korak) kako bi se mogli pripremiti. Predložite im materijale s kojima će im biti lakše rukovati pri izradi modela.

Za posjet školskoga liječnika učenici se mogu unaprijed pripremiti tako da kod kuće ili u skupini/paru pripreme pitanja iz pojedinog područja koja će uputiti liječniku. Pitanja mogu biti postavljena u alternativnom obliku, dvočlanog ili višečlanog izbora i sl. tako da učenici na licu mjesta mogu naznačiti dobiveni odgovor. Na taj način svi učenici mogu aktivno sudjelovati u planiranom razgovoru s liječnikom. Nakon razgovora mogu pripremljenim pitanjima pridružiti dobivene odgovore.

Za učenike koji žele znati više

Učenicima možete zadati da istraže zanimljivosti o tetoviranju i povijesti tetoviranja.

Učenici mogu istražiti kako prekomjerno izlaganje Sunčevim zrakama djeluje na kožu te na koje sve načine možemo zaštiti kožu od štetnih UV zraka. Tako mogu istražiti kako zaštitne kreme i losioni djeluju na kožu, jesu li učinkovitije kreme ili losioni, koliko ih često uopće trebamo nanositi i sl.

Može se provesti i anketa u školi o upotrebi zaštitnih preparata tijekom dužeg izlaganja suncu (upotrebljavaju li učenici/učitelji zaštitna sredstva i koja).

Učenici mogu istražiti kako djelovanje solarija utječe na kožu – njegove dobre i loše strane. Može se napraviti miniprojekt s hipotezom: Sunčanje u solariju ima loše posljedice na kožu. Učenici se za potrebe istraživanja mogu služiti različitim izvorima informacija (knjige, časopisi, enciklopedije, internet i dr.). Učenici mogu provesti i anketu u školi o upotrebi solarija među učenicima/učiteljima (smatraju li da solarij ima dobre ili loše učinke na kožu, posjećuju li ga, koliko često i sl.). Anketa se učenicima i učiteljima može poslati internetom.

Nadalje, jedan od zadataka za učenike može biti da pronađu zanimljivosti o početcima daktiloskopije, njezinu izumitelju (Ivan Vučetić) te njezinoj uporabi u različite svrhe.

Rezultate istraživanja učenici mogu prikazati u obliku infografike u alatu Piktochart, koju zajedno s ostalim istraženim temama mogu prezentirati ostalima u PowerPointu. Sve učeničke radove i istraživanja možete postaviti na mrežnu stranicu škole.

Nastavna aktivnost za predmet X

Izrada modela

Informacije o aktivnosti
Odgojno-obrazovni ishodi
 • povezati građu i višestruke uloge kože
 • navesti važnost kože za zdravlje organizma
Razina složenosti primjene IKT
 • srednja
Korelacije i interdisciplinarnost

Dodatna literatura, sadržaji i poveznice

Dodatni izvori koji vam mogu pomoći u realizaciji aktivnosti scenarija poučavanja su tekstovi Koža- moćni zaštitnik našeg tijela  i Koža (Skin) .

Dodatna pojašnjenja pojmova možete potražiti na relevantnim mrežnim stranicama – Google znalac, Struna (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatska enciklopedija i sl.

Napomena: Valjanost svih mrežnih poveznica zadnji je put utvrđena 13. 5. 2018.

Povratne informacije i/ili prijava greške

Želite nam reći svoje mišljenje o ovom sadržaju ili ste uočili grešku? Javite nam to popunjavanjem ovog obrasca. Vaše povratne informacije su nam važne.