Međupredmetna tema
Učiti kako učiti - izjava o pristupačnosti
Veličina slova
Naslovna slika
Interaktivni sadržaj za učenike

Kako radi pamćenje?

Izjava o pristupačnosti

Povratak

Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET obvezna je osigurati pristupačnost interaktivnih sadržaja za međupredmetne teme izrađenih u sklopu druge faze projekta „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“ odnosno Ugovora o nabavi izrade digitalnih obrazovnih sadržaja za međupredmetne teme, u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske.

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na sve interaktivne sadržaje izrađene u sklopu Ugovora o nabavi izrade digitalnih obrazovnih sadržaja za međupredmetne teme i objavljene u sklopu repozitorija digitalnih obrazovnih materijala Edutoriju.

Status usklađenosti

Ovi interaktivni sadržaji izrađeni u sklopu Ugovora o nabavi izrade digitalnih obrazovnih sadržaja za međupredmetne teme su djelomično usklađeni sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te zahtjevima europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) zbog niže navedenih iznimki.

Nepristupačni sadržaj 

Sadržaj naveden u nastavku je djelomično pristupačan iz sljedećeg razloga: nesrazmjerno opterećenje.

Nepristupačnost s obzirom na mogućnost opažanja: prilagođavanje fonta, dinamični sadržaji i zadaci koji se rješavaju korištenjem osjetila vida

U interaktivnim i multimedijskim elementima sadržaja nije osigurana mogućnost povećanja i smanjivanja fonta, te promjene fonta u font pogodan za osobe s disleksijom, jer alat u kojem su izrađivani interaktivni i multimedijski elementi to ne omogućuje. Iz istog razloga nije osigurana mogućnost uvećanja i smanjenja teksta, slika i video zapisa. Dinamični sadržaji poput videozapisa, 3D modela i virtualnih simulacija nisu pristupačni osobama s oštećenjem vida, ali su ponuđeni alternativni načini opažanja, pa su dinamični sadržaji za čitače ekrana koje koriste slijepe osobe opisani tekstom.

Zadaci koji se rješavaju pozicioniranjem elemenata u prostoru temeljem vizualne orijentacije ponuđeni su u drugačijem formatu (na primjer: interaktivna pitanja kao odabir točnog odgovora, upis teksta i slično) ili je osigurano usvajanje odgojno-obrazovnih ishoda kroz druge sadržaje (tablice, tekst, video, audiozapisi).

Nepristupačnost s obzirom na operabilnost: aktivacija mišem i "drag and drop" elementi

Operabilnost za sadržaje koji se aktiviraju prelaskom miša ili metodom povlačenja i ispuštanja elemenata, a koja stvara poteškoće osobama s otežanom motorikom ruku, osigurana je omogućavanjem upravljanja svih sadržaja uporabom tipkovnice.

Nepristupačnost interaktivnog sadržaja „Patchwork“:

Specifičnosti ovog zadatka onemogućavaju pružanje alternativnog načina izvođenja za osobe s većim oštećenjem vida ili sljepoćom.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 12. studenog 2021., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti. Testiranje pristupačnosti provele su osobe s različitim vrstama invaliditeta koje su napredni korisnici informacijske tehnologije.

Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: Mozilla Firefox, Google Chrome, iPhoneXS iOS Safari. Pomoćna tehnologija korištena tijekom testiranja: čitač ekrana NVDA (NonVisual Desktop Access) 2020, čitač ekrana Jaws 2020, VoiceOver, tipkovnica na zaslonu.

Ovu izjavu sastavio je i njenu točnost jamči Profil-Klett d.o.o., izvršitelj Ugovora o nabavi izrade digitalnih obrazovnih sadržaja za međupredmetne teme.

Ova izjava je posljednji put revidirana 12. studenog 2021.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost e-škole Interaktivni sadržaj za međupredmente teme, korisnici mogu uputiti Službi za korisnike (Helpdesk).

CARNET-ov Helpdesk možete kontaktirati:

  • e-poštom: helpdesk@carnet.hr
  • telefonom: +385 1 6661 555
  • telefaksom: +385 1 6661 630
  • putem CARNET-ove službene Facebook stranice
  • poštom: CARNET-ova Služba za podršku korisnicima, Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb.

Radno vrijeme CARNET-ovog Helpdeska je od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 22 sata. CARNET je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev. U skladu s uobičajenim radom svog Helpdeska, CARNET će nastojati odgovore na upite obraditi unutar dva radna dana.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

S ciljem pružanja informacija tijelima javnog sektora oko načina provedbe obveze osiguranja digitalne pristupačnosti, Povjerenik za informiranje otvorio je i info-telefon za digitalnu pristupačnost koji je dostupan na broju +385 1 2009 120, svake srijede i petka od 13 do 15 sati.