2.4. Valno-čestična priroda tvari

Pokazuju li čestice valna svojstva?

De Broglieva hipoteza

Davisson Germerov pokus

De Broglieva valna duljina i količina gibanja čestice

Što predstavlja de Brogliev val?

U prvom dijelu je prikazana raspodjela elektrona na zaslonu u pokusu sa dvostrukom pukotinom za slučaj kada je jedna od pukotina prekrivena (slike 1 i 2). Tada elektroni prolaze samo kroz jednu od pukotina. Nakon toga je su prikazane očekivana (slika 3) i opažena raspodjela elektrona (slika 4) kad su obje pukotine otvorene.
Očekivano je da će raspodjela elektrona na zaslonu odgovarati zbroju raspodjela dobivenih kad bi elektroni prolazili kroz samo jednu od pukotina. Ovakvu bi raspodjelu dobili kada bi elektrone zamijenili i ispaljivali na primjer čelične kuglice.
Međutim, opaža se raspodjela nalik interferentnoj slici opaženoj kod pokusa kada svjetlost prolazi kroz dvije pukotine.
Ista opažanja bi dobili kada bi elektrone zamijenili fotonima.

Valno-čestična priroda ostalih čestica

Za znatiželjne i one koji žele znati više

Sažetak