4.3. Biljni pokrivač i bioraznolikost

Uvod

Biljni pokrivač na Zemlji

Utjecaj abiotskih čimbenika

1. KLIMA

2. TLO 

3. RELJEF

  • Kolike su visinske razlike između pojedinih katova? 
  • Unutar kojega kata je najveća vlažnost? 
  • U kojem katu je dopiranje Sunčeve svjetlosti najmanje? 
  • U kojem su tipu klime raširene šume hrasta crnike?
  • Uz koji tip klime povezujemo klekovinu bora?
  • Uz pomoć karte u svom atlasu imenuj otoke/poluotok na kojima je raširen dalmatinski bor.
  • Kako se naziva regija u kojoj nalazimo stepu?
  • Imenuj prirodno-geografske cjeline čije su granice ucrtane na karti. 

Utjecaj biotskih čimbenika

Deforestacija

Endemi

Smanjenje bioraznolikosti

Nažalost, utjecaj biotičkih čimbenika, a posebice čovjeka, uglavnom je negativan. 

Analiziraj u nastavku neke od uzroka i posljedica smanjenja bioraznolikosti: 

UZROCI 

- deforestacija i dezertifikacija 

- prekomjerni lov i ribolov   

- nestanak određenih staništa 

- uvođenje novih organizama na određeno stanište 

- onečišćenje

- klimatske promjene 

POSLJEDICE 

- smanjeni broj biljnih i životinjskih vrsta 

- izumiranje određenih vrsta 

- narušen ekosustav 

- pogoršanje kvalitete života ljudi 

- utjecaj na zdravlje ljudi 

- klimatske promjene 

Jeste li znali?