Učitavanje
Međupredmetna tema
Učiti kako učiti
Veličina slova
Naslovna slika
Interaktivni sadržaj za učenike

Majka devet muza

1. razred srednje škole

2. razred srednje škole

Odgojno-obrazovna očekivanja

Sigurno ste se barem jednom našli u situaciji da ste morali upamtiti veći broj informacija, koje niste mogli povezati ili su vam bile apstraktne, što vam je otežavalo učenje. Jeste li možda pokušali upamtiti neki pojam u obliku rime ili ga povezati s nekim osobnim iskustvom?

Postoje tehnike koje nam mogu olakšati zapamćivanje sadržaja, a jednu skupinu tehnika čine tzv. mnemotehnike.

Devet kanonskih muza

Povežite imena devet kanonskih „mlađih“ muza s njihovim područjima i atributima. Na kraju ćete vidjeti da početna slova njihovih imena tvore latinsku izreku Tada neka pogriješi! odnosno TUM PECCET [tumpekcet] - poznatu mnemotehniku skraćivanja imena muza.

Mnemotehnike za bolje pamćenje

Prilikom učenja zahtjevnijih sadržaja često koristimo neku vrstu mnemotehnika, a da toga nismo ni svjesni. Pogledajte sljedeći videozapis i saznajte više informacija o mnemotehnikama.

Mnemotehnike za bolje pamćenja Još iz vremena stare Grčke, poznate su tehnike za lakše pamćenje, a u posljednje su vrijeme sve popularnije. Mnemotehnike su specifični postupci kojima je cilj poboljšati pamćenje. Olakšavaju nam pamćenje verbalnog materijala, brojeva i slično. Naziv mnemotehnika povezan je s imenom grčke božice pamćenja Mnemozinom, jednom od Zeusovih žena i majkom devet muza. Mnemozina personificira sposobnost pamćenja. U starom i srednjem vijeku razvio se niz mnemotehnika kao posljedica slabih mogućnosti korištenja vanjske memorije (poglavito u obliku zapisivanja), dok je u posljednjim desetljećima došlo do naglog porasta upotrebe mnemotehnika neovisno o digitalnoj revoluciji. Kako su zahtjevi za efikasnim pamćenjem čovjeka našeg doba sve raznovrsniji i veći postupno dolazi do aktiviranja starih mnemotehnika, moderniziranja aktualnih mnemotehnika i uvođenju novih mnemotehnika. Ime grčke božice pamćenja Mnemozine lako se može zapamtiti ako uočimo da se ta riječ rimuje s riječi “limuzina”. Stručno rečeno, koristili smo verbalnu mnemotehniku rime i ritma, u istom stilu smo nastavili zamišljajući sliku dame s grčkim stupom u jednoj suvremenoj limuzini! Osnovna načela na kojima počivaju mnemotehnike jesu: • asocijacija - povezivanje • imaginacija - predočivanje • lokacija - mjesto Asocijacije mogu biti i po značenju i po zvučnosti. Mnemozina limuzina je primjer asocijacije po zvučnosti, baš poput Demokrit je pripit, a Joule je cool. Najsnažnije su asocijacije koje se oslanjaju na osobno iskustvo. U vezi s osobnim asocijacijama poznata je stara priča koja pomaže pamćenju pravila množenja algebarskih izraza u kojoj je plus (+) prijatelj, a (-) neprijatelj. Iz toga proizlazi da je prijatelj mojega prijatelja i moj prijatelj (+×+ = +), da je neprijatelj mojega neprijatelja moj prijatelj (-×- = +), da je prijatelj mojega neprijatelja meni neprijatelj (+×- = -), a neprijatelj mojega prijatelja i moj je neprijatelj. (-× + = -). Duhovite asocijacije (vicevi), mogu i zabaviti i poučiti. Imaginacija je vrlo moćan način kojim stvaramo slike u glavi koje za nas imaju najviše značenja. Slike u glavi odnosno predodžbe je lakše stvoriti ako su nam dane stvarne slike. Lokacija ili mjesto je zapravo predodžba nekog dobro poznatog mjesta koje može poslužiti za smještanje informacija koje treba upamtiti. Najčešće je to prostor doma ili učionice, ali može biti i dobro poznati put od doma do škole ili nekog drugog mjesta.. Transkript: .

Ovisno o stilu učenja koji preferiramo, možemo koristiti više vrsta mnemotehnika. Više o njima saznajte u sljedećem videozapisu.

VRSTE MNEMOTEHNIKA Postoji veći broj mnemotehnika kojima se možemo koristiti. Ovisno o tome kakav stil učenja preferirate možete se odlučiti za verbalne, vizualne ili mješovite mnemotehnike. VERBALNE MNEMOTEHNIKE Unošenje rime i ritma u materijal koji treba upamtiti odavno olakšava učenje. Ova vrsta mnemotehnika češće se koristi kod mlađih uzrasta. Pamćenju nekih formula i pravila u matematici, tako mogu pomoći ovi stihovi: Sjećam se k’o jučer, rek’o si mi ti, površina kruga je er na kvadrat pi (r2 Π). Skraćivanje je jedina mnemotehnika u kojoj se smanjuje broj informacija koje treba zapamtiti, s ciljem da se dobije jedna lako pamtljiva cjelina. Koristi se za skraćivanje često korištenih riječi, naziva institucija, proizvoda, instrumenata, pojava itd. Skraćivanjem je AUTOMOBIL postao auto, fakultet je postao faks, laboratorij je postao labos. Kada skraćenica nastaje od prvih slova riječi ili fraze ono što nastaje naziva se: akronim: Ministarstvo unutarnjih poslova postaje MUP, Personal computer je PC, a LASER je skraćenica za englesku frazu Light Amplification by Stimulated Emision of Radiation. Nećete vjerovati, ali obična engleska riječ FAMILY je zapravo akronim za rečenicu: Father And Mother I Love You. Akronimi se nekada rade i tako da se doda i poneko slovo da bi riječ bolje zvučala. Na primjer za Stečeni Imunološki Deficit akronim je SIDA . Kod elaboriranog kodiranja dodaju se informacije i preoblikuju na takav način da budu lakše pamtljive. Primjerice, engleska kratica za very important person – VIP, može se u hrvatskom jeziku elaboriranim kodiranjem učiniti smislenijim ako se upamti na ovaj način - veze i poznanstva. Nadalje, ako nam je teško zapamtiti redoslijed u spektru boja, tada zapišemo prva slova svih boja u spektru i od njih načinimo što interesantniju ili bizarniju rečenicu. Za ljubičastu, modru, zelenu, žutu, narančastu i crvenu, od slova LJMZŽNC napravimo rečenicu, primjerice - ljubav može značiti život nekom cvijetu. Rečenični mnemonici su mnemotehnika koja funkcionira na način da od pojmova koje želimo upamtiti složimo smislenu priču. Za objašnjenje ovog principa zgodan je primjer iz kemije gdje je kod miješanja vode i kemikalije vrlo bitno što se ulijeva u što. Naime, vrlo je opasno ulijevati Vodu U Kiselinu. Iskoristimo li prva slova ove sintagme dobijemo riječ VUK. Vuk kao opasna životinja nas može asocirati na opasnost koju u sebi krije lijevanje vode u kiselinu. VIZUALNE MNEMOTEHNIKE Vrsta vizualne mnemotehnike tzv. predočavanje, preporuča se osobama koje imaju poteškoće pri pamćenju broja hotelske sobe, ako se npr. radi o hotelskoj sobi broj 8R, možete zamislit osam rukometaša. Dakako, što ih življe zamislite ili povežete veća je vjerojatnost dosjećanja. Konkretni se pojmovi, dakako, lakše, brže i bolje pamte od onih apstraktnih. Konkretni pojmovi, naime, imaju dva traga pamćenja – verbalni i slikovni, dok apstraktni imaju najčešće samo verbalni trag. Vizualne se mnemotehnike, kao i ranije spomenute verbalne, osnivaju na prethodnom znanju. Mi naime, znamo kako izgledaju objekti koje koristimo za predočavanje. Zanimljivu vrstu predočavanja predstavljaju bizarne predodžbe koje su ujedno i jedne od najpopularnijih mnemotehnika. Zamislimo bizarnu ili neuobičajenu sliku koja predočava informaciju koju pokušavamo zapamtiti. Tako za Einsteinovu teoriju relativnosti E=mc2 umjesto da zapamtimo rečenicu, koja opisuje formulu možemo zamisliti Einsteina kako miriše cvijeta dva. Metoda mjesta poznata je mnemotehnika još od grčkih vremena. Važno je mentalne slike odnosno vizualne predodžbe pojmova koje trebamo upamtiti, uklopiti u sliku dobro poznatog mjesta, a kod dosjećanja se “došetati” do tih mjesta i očitati nađenu “sliku”. Primjerice ako želimo zapamtiti osnovna geometrijska tijela: kocka, kvadar, kugla, valjak, stožac, piramida oslonit ćemo se na dobro poznate prostore svoga stana: valjak stavimo na kuhinjski stol, kvadar na televizor, kocku na podlogu za igru Čovječe ne ljuti se, kuglu stavimo u ugao hodnika pokraj lopte, stožac na kuhinjski luster, a piramidu na Egipat u otvorenom atlasu. Metoda prostornog uređenja stranice je vrsta vizualne mnemotehnike svoje korijene pronalazi u metodi mjesta. Nju primjenjujemo na ovaj način: zabilješke koje imamo razmjestimo na stranice sažetog teksta za učenje tako da dobijemo prostorni raspored prikladan za zapamćivanje. Pri dosjećanju mjesta ujedno aktiviramo i dosjećanje preostalih informacija. Izvrstan primjer za to je periodički sustav kemijskih elemenata. Ukoliko znamo nekoliko osnovnih principa razvrstavanja elemenata lako možemo predočiti gdje se koji element nalazi i koja su njegova svojstva. Dio mnemotehnika se svrstava među verbalne, dio među predodžbene (vizualne), dok određeni dio predstavlja kombinaciju ova dva načina obrade informacija. MJEŠOVITE MNEMOTEHNIKE Metoda ključnih riječi se najčešće koristi pri učenju stranih jezika. Ona se, osniva na korištenju rime ili zvučnosti u kombinaciji sa što življim i bizarnijim predočavanjem. Taj postupak uključuje dva koraka: 1. Na početku se, za stranu riječ koju želimo naučiti, utvrdi asocijacija sa nekom riječi u vlastitom jeziku, koja zvuči što sličnije stranoj riječi . Upravo ta po zvuku slična, poznata riječ je ključna riječ. Primjerice, ako treba naučiti englesku riječ lizard što znači gušter, ključna riječ može biti primjerice lizati. 2. Nakon toga osoba stvara interaktivnu predodžbu koja, dakako, povezuje ključnu riječ sa stranom riječi koju želimo naučiti. Primjerice, gušter liže veliki slatki sladoled. Ova je mnemotehnika ključnih riječi osobito važna u početku učenja stranog jezika, kada je mnogo novih riječi, te prijeti opasnost od interferencije i brkanja. Pri pamćenju niza podataka mnemonikom povezivanja bolje se pamćenje može postići na sljedeći način: Primjerice, ako želimo zapamtiti riječi zgrada, knjiga i ruka, prvo zamislimo „zgradu koju čine naslagane knjige“, a zatim „ruku koja ruši tu zgradu“. Prva se riječ povezuje s drugom u interaktivnu predodžbu, zatim druga sa trećom itd. Bez obzira koju vrstu koristili, mnemotehnikama nastojimo: 1. Povezati nepovezano, 2. Naći dobre znakove dosjećanja, 3. Učiniti besmisleno smislenim. pojmove u nizu slažemo, redoslijedom koji jesu, u interaktivnu predodžbu.. Transkript: .

Naše kratkotrajno pamćenje ima kapacitet od sedam do devet nepovezanih čestica, tako da se, u situaciji kada moramo zapamtiti veći broj informacija, često koristimo mnemotehnikama. Primjerice, prilikom pamćenja brojeva telefona, brojeve grupiramo u dvije skupine da bismo ih lakše upamtili.

Duhovite asocijacije (vicevi) mogu i zabaviti i poučiti. Primjerice, poput sljedećeg vica na temu fizike.

Autobus zakoči i putnici popadaju. U krilu mladića nađe se zgodna djevojka.
Ona će, dižući se: „Oh, oprostite – INERCIJA!“
On će, sav sretan: „Drago mi je, ja sam Ivica!“