Međupredmetna tema
Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije
Veličina slova
Naslovna slika
scenarij poučavanja

Ispred i iza zaslona - sve sam to ja

Međupredmetna tema
Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

Odgojno-obrazovna očekivanja
ključni pojmovi
 • HRV: razgovor, slušanje s razumijevanjem, strip
 • ENG: internet, safety
 • INF: sigurnost, identitet, zaštita podataka
 • TZK: odgovornost, samoregulacija, suradnički odnos
Nastavna aktivnost za predmet Hrvatski jezik

Pobijedi sebe

Za ovu aktivnost trebate svakom učeniku pripremiti radni listić s nacrtanom siluetom čovjeka. Nakon što podijelite listiće, objasnite učenicima da individualno na iscrtanom liku čovjeka oboje dijelove tijela koje povezuju sa svojim emocijama, znanjem, vještinama, stavovima. Svaki osjećaj, znanje ili vještinu imenuju, a zatim jedni drugima pomoću toga prikaza objašnjavaju tko su oni i što ih sve čini osobitim pojedincima. Ova se aktivnost može organizirati uporabom digitalnog alata (npr. Painta ili Bojanje 3D) ili pak na listu papira.

Nakon ove uvodne aktivnosti učenici će pogledati obrazovni video Cyberbullying – prevencija nasilja na internetu i društvenim mrežama (animirani film idejno je osmislio Centar Krugovi u suradnji s animatorima Matejom Štefinščak, Lucijom Oroz i Noemi Ribić) i odgovoriti na postavljena pitanja, a zatim će u parovima usporediti i prokomentirati svoje odgovore. Upotrijebite primjerice kviz u Google Formsu u koji možete umetnuti video za gledanje i napisati pitanja za odgovaranje. Predlažemo sljedeća pitanja: Što se dogodilo učenik u filmu? Tko mu je pomogao? Zašto su drugi učenici tako postupili? Bi li isto postupili uživo? Zašto postupamo različito na društvenim mrežama od stvarnog okruženja? Kako se dječak mogao zaštititi od napada svojih kolega? Što bi ti učinio/učinila na njegovom mjestu?

U završnom dijelu aktivnosti potaknite usmenu raspravu o otvorenim pitanjima. Zbog bolje komunikacije učenicima predložite da sjednu u krug. Usmjeravajte razgovor i potičite učenike na donošenje zaključaka i donošenje zajedničkih pravila o tome kako se treba ponašati u mrežnom okruženju da bi se očuvalo svoj osobni integritet. Na osnovi donesenih zaključaka svaki učenik crta tri stripske sličice s uputama vršnjacima o odgovornom ponašanju u mrežnom okruženju. Možete ih uputiti na gledanje videa o čuvanju osobnih podataka u online okruženju.

Postupci potpore

Prije same aktivnosti s učenicima ponovite dijelove tijela, koje su emocije, osjećaji i vještine koje imamo. Radni listić prilagodite učenikovim teškoćama tako da za učenike s manjim oštećenjem vida i učenike s teškoćama učenja i intelektualnim teškoćama, siluetu povećate i označite mjesta na koje će upisivati svoje emocije i vještine. Za učenike s većim oštećenjem vida pomoću pištolja za vruće ljepilo iscrtajte siluetu čovjeka i označite mjesta koja mora obojiti. Učeniku s većim oštećenjem vida pružite podršku tijekom bojenja, imenujte boje i fizički ga vodite tijekom bojenja dijelova tijela.

Tijekom opisivanja prikaza drugim učenicima, učenicima s teškoćama postavljate potpitanja ukoliko vidite da ima teškoće kod samostalnog opisivanja. Učenicima s teškoćama prije gledanja videa pripremite pitanja tako da se u filmu mogu usmjeriti na bitno. Učenika s teškoćama vida smjestite ispred laptopa te mu opišite događaje u videozapisu.

Učenicima s teškoćama možete pripremiti i listić s opisom radnje u filmu. U listiću istaknite bitno i ukratko opišite događaj filma. Učenike s teškoćama uključite u raspravu, pružite mu podršku tijekom odgovaranja postavljanjem dodatnih potpitanja. Ukoliko učenik ima veće govorno-jezične teškoće, nemojte siliti uključivanje u raspravu ako on sam to ne želi. Učenicima dajte jasne i kratke upute o crtanju stripa. Učenik s oštećenjem vida/motoričkim oštećenjem, ukoliko ne može crtati, može osmisliti upute za druge učenike ili raditi u paru s učenikom koji lijepo crta, a učenik s oštećenjem vida/motoričkim oštećenjem govori upute o odgovornom ponašanju u mrežnom okruženju. Dodatne informacije možete potražiti u priručniku Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Učenici koji žele bolje razviti svoje vještine uporabe IKT-a, mogu samostalno izraditi i strip u digitalnom alatu Pixton.

Nastavna aktivnost za predmet Hrvatski jezik

Pobijedi sebe

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ HJ A.5.1. Učenik govori i razgovara u skladu s interesima, potrebama i iskustvom.
 • OŠ HJ A.5.2. Učenik sluša tekst, izdvaja ključne riječi i objašnjava značenje teksta.
 • OŠ HJ B.5.4. Učenik se stvaralački izražava prema vlastitome interesu potaknut različitim iskustvima i doživljajima književnoga teksta.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Tjelesna i zdravstvena kultura
Nastavna aktivnost za predmet Engleski jezik

Semafor sigurnosti

Za uvod u aktivnost, povedite raspravu o objavljivanju sadržaja na mreži, o zaštiti osobnih podataka i o digitalnom tragu. U alatu za izradu obrazaca Forms u Office 365, pripremite upitnik s detaljnim pitanjima na gore navednu temu, primjerice, što sve predstavlja osobni podatak - nadimak, fotografija, adresa i sl. Poveznicu na upitnik skratite, primjerice, pomoću Bitlya i napišite je na ploči.

Zajedničkom analizom upitnika, učenici u manjim grupama raspravljaju koliko je važan oprez prilikom objavljivanja sadržaja te svaka grupa izrađuje prijedlog semafora sigurnosti koristeći online bijelu ploču Miro (ili papir). Učenici crtaju tri kruga različitim bojama (crveno, žuto, zeleno) i upisuju koje informacije smiju dijeliti, koje su srednje rizične (primjerice, dijele ih s obitelji), a koje nikada ne smiju dijeliti. Svaka grupa prezentira svoje semafore i kao razred odluče koje će informacije staviti na veliki jedinstveni razredni semafor sigurnosti.

Uputite učenike na društvene mreže koje se koriste u obrazovanju kao što su Edmodo i Yammer te najavite kreiranje razredne grupe koju ćete koristiti u nastavi engleskog jezika.

Postupci potpore

Učenicima s teškoćama kroz uvodnu aktivnost treba objasniti pojmove, društvene mreže o kojima se diskutira ako ne znaju za to. Učeniku s teškoćama pružite podršku u rješavanju upitnika, vodite računa o tome da su mu sve riječi poznate. Upitnik prilagodite ovisno o vrsti teškoća, povećajte slova, odaberite font Arial, koristite mat papir zbog refleksije, bitne pojmove podebljajte. Za učenike s intelektualnim teškoćama prilagodite upitnik tako da smanjite broj pitanja i pripremite mu prijevod nepoznatih riječi. Tijekom podjele u grupe, treba voditi računa u koju ćete grupu staviti učenika s teškoćama. Učenik se u toj grupi mora osjećati prihvaćeno i ugodno, a grupa bi ga trebala poticati i pružiti podršku u izvršavanju zadatka. Dodatne informacije možete potražiti u Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćamama.

Za učenike koji žele znati više

Učenici izrađuju letak u alatu Canva sa savjetima koje informacije se smiju objavljivati, odnosno dijeliti na mreži, a koje ne, kao kratki podsjetnik vezan za semafor. Letak možete ispisati i podijeliti nekoliko primjeraka učenicima ili ga objaviti na mrežnim stranicama škole.

Nastavna aktivnost za predmet Engleski jezik

Semafor sigurnosti

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ (1) EJ A.5.1. Učenik razumije kratak i jednostavan tekst i poznate tematike pri čitanju i slušanju.
 • OŠ (1) EJ A.5.7. Učenik piše kratak i jednostavan tekst poznate tematike koristeći se vrlo jednostavnim jezičnim strukturama i razlikujući upotrebu osnovnih pravopisnih znakova.
 • OŠ (1) EJ C.5.6. Učenik tumači osnovne informacije iz različitih izvora te izvodi kratke prezentacije jednostavnih sadržaja i upotrebljava ih.
Razina složenosti primjene IKT
 • Srednja
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Informatika

Pogodi tko sam!

Kao uvodnu aktivnost, uputite učenike na gledanje videa o čuvanju osobnih podataka u online okruženju - Sigurno surfanje. Podijelite sa učenicima interaktivni sadržaj: video Sigurno surfanje i Procjenu poznavanja sigurnog ponašanja na internetu, putem ove poveznice.

Nakon toga raspravite svi zajedno s kojim se opasnostima možemo susresti na internetu i u virtualnom svijetu, razgovarajte o njihovim iskustvima.

Nakon toga, možete krenuti s igrom “Pogodi tko sam?” Igru radite svi zajedno tako što će svaki učenik napisati neke informacije o sebi, na primjer boju kose i očiju, imena članova obitelji, gdje stanuje i sl., u online alate koji će omogućiti da učenici ostanu anonimni jer inače igra neće imati smisla, primjerice online ploča Padlet.

Nakon što svi učenici napišu neke podatke o sebi, možete krenuti s igrom.

Na zajedničkom računalu otvorite online ploču i prezentirajte podatke. Učenike možete podijeliti u dvije grupe. Grupa koja pogodi koga predstavlja opis koji prikazujete, dobiva bod.

Nakon što su pogodili sve, možete krenuti u raspravu o važnosti čuvanja podataka i lakoći razotkrivanja identiteta. Zajednički donesite zaključak kako se zaštiti od toga. Uputite ih da naprave procjenu poznavanja sigurnog ponašanja na interaktivnom objektu sa simulacijama različitih situacija u online okruženju (u nastavku aktivnosti).

Postupci potpore

U aktivnosti gledanja videozapisa, učenike s teškoćama unaprijed upoznajte sa sadržajem. Takav će im pristup omogućiti veću samostalnost u radu. Možete im pripremiti pisani sažetak videozapisa kako bi lakše sudjelovali u raspravi. Učeniku s oštećenjem vida potrebno je osigurati mjesto neposredno ispred laptopa te ukoliko su oštećenja vida veća, potrebno mu je opisati sadržaj videozapisa. Učenicima s teškoćama potrebno je dati jasne i kratke upute o igri “Pogodi tko sam?” Pri korištenju IKT-a učenike usmjeravajte u radu uz prethodnu jasnu i razumljivu uputu. Tijekom navođenja informacija o sebi, učenicima zadajte da navedu i informacije o najdražoj hrani, filmu, pjevaču, predmetu, tj. informacije koje nisu vezane samo uz vanjski izgled kako bi i učenik s oštećenjem vida lakše mogao sudjelovati u igru i biti aktivan član grupe. Dodatne informacije možete potražiti u priručniku Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Učenici mogu pronaći vrste internetskog nasilja te napraviti poster u nekom od digitalnih alata koji možete objesiti u razredu.

Nastavna aktivnost za predmet Informatika

Pogodi tko sam!

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • D.5.1. Učenik analizira etička pitanja koja proizlaze iz korištenja računalnom tehnologijom.
 • A.5.3. Učenik analizira na koji način računalo pohranjuje različite vrste podataka.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
Nastavna aktivnost za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura

To sam ja

Vrijedi li uvijek ova rečenica: Pravila ponašanja u stvarnom svijetu odgovaraju pravilima ponašanja u virtualnom svijetu?

Učenici na tabletima, u parovima, gledaju obrazovni video Cyberbullying – prevencija nasilja na internetu i društvenim mrežama.

Nakon pogledanog videouratka, porazgovarajte s učenicima i postavite im pitanja: Kakvo je učeničko navijanje?

Koji od nagrađenih su bili sretni i nasmijani? Kakvo je bilo komentiranje na društvenim mrežama? Iznesite primjere.

Kako se osjeća pobjednik, dječak, nakon komentara na društvenim mrežama?

Jesu li komentari bili dobronamjerni? Što bismo trebali učiniti prije nego što išta napišemo na društvenim mrežama? Je li važno obratiti se odrasloj osobi za pomoć?

Snosimo li posljedice za takvo neprilično ponašanje?

Što su uradili dječakovi prijatelji nakon razgovora s razrednikom i stručnom službom škole? Kako se osjećaju nakon isprike? Što bi ti učinio da si na dječakovom mjestu? Lijepo je opraštati. Jesu li djeca prestala koristiti mobitele?

Kako se treba ponašati u virtualnom svijetu, na društvenim mrežama, a kako u stvarnom okruženju?

Učenike podijelite u 2 skupine s ciljem da svaka skupina osmisli i snimi videouradak s dvije različite reakcije na ponašanje za vrijeme nastave pri izvođenju određene aktivnosti, npr. štafetne igre – natjecanje i igranje košarke – kako je dobro, a kako nije dobro reagirati te mogu komentirati što su grupe koje su osmislile takvo ponašanje propustile, odnosno napravile pogrešno. Duljina snimljenog videouratka neka bude u trajanju od 3 do 5 minuta.

Gotove videouratke neka postave na zajednički online zid koristeći Lino te ih međusobno komentiraju. Sve komentare pročitajte i zajednički komentirajte. Potaknite učenike na donošenje zaključaka. Neka odrede zajednička pravila o ponašanju u mrežnom okruženju i očuvanju osobnog identiteta.

Postupci potpore

Prije gledanja videozapisa učenicima je potrebno reći na što moraju usmjeriti pažnju. Možete im pripremiti i kratak pisani sažetak videozapisa s bitnim smjernicama kako bi kasnije lakše sudjelovali u raspravi. Učenicima s oštećenjem vida omogućite da sjede neposredno ispred ekrana, a ukoliko je oštećenje vida veće, opišite mu videozapis tijekom gledanja. Učenike s teškoćama aktivno uključite u razgovor vodeći ga dodatnim potpitanjima do odgovora. Učenike s teškoćama podijelite u skupine učenika koji će im pomagati kod realizacije aktivnosti. Kod snimanja videouratka učeniku s teškoćama treba dati zadatak ili ulogu koju može samostalno ili uz podršku drugog učenika odraditi. Poželjno je da učenik s teškoćama aktivno sudjeluje u realizaciji videouratka. Dodatne informacije možete potražiti u priručniku Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama.

Za učenike koji žele znati više

Neka učenici uz pomoć digitalnih alata za izradu umnih mapa pomoću alata Coggle izrade mapu pod nazivom "Pravila ponašanja u stvarnom i virtualnom svijetu" te ih isprintaju i postave na pano uz školsku dvoranu.

Nastavna aktivnost za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura

To sam ja

Informacije o aktivnosti
Razred i razina obrazovanja
 • Peti razred osnovne škole
Odgojno-obrazovni ishodi
 • OŠ TZK D.5.3. Učenik upotrebljava primjenu pravila, tj. iz raznovrsnih grupacija sportova i elementarnih igara koje razvijaju sposobnost samoregulacije i suradničkog odnosa.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Sat razrednika

Dodatna literatura, sadržaji i poveznice

Projekt Sigurnost djece na Internetu – Pet za net (2014.), Kurikulum katalog (10.2.2020.).

Common Sense Media. Family Media Agreement (10.2.2020.).

Thinkuknow. Films to watch with your children (10.2.2020.).

Povratne informacije i/ili prijava greške

Želite nam reći svoje mišljenje o ovom sadržaju ili ste uočili grešku? Javite nam to popunjavanjem ovog obrasca. Vaše povratne informacije su nam važne.