NEPROMJENJIVE RIJEČI PRILOZI PRIJEDLOZI USKLICI VEZNICI ČESTICE
PROMJENJIVE RIJEČI IMENICE PRIDJEVI ZAMJENICE BROJEVI GLAGOLI