Test

Bodovi:

Preostalo ribica:

Vrijeme: s

Sibilarizacija
Palatalizacija
Jotacija
Nepostojano A
Pretvaranje
IJE u JE/E