Predmet
Engleski jezik 1
Veličina slova
Naslovna slika
scenarij poučavanja

Kliker za klik

Naziv predmeta
Engleski jezik 1

Razred
1. razred, srednja škola

Razina učenja jezika
Nastavak učenja

Odgojno-obrazovni ishodi
ključni pojmovi
 • Medijska pismenost
 • Lažne vijesti
 • Opis lica
 • Umjetna inteligencija
 • Izražavanje mišljenja

Dvije istine i jedna laž

Podijelite učenike u nekoliko grupa koje se sastoje od po 3 do 4 učenika. Grupe kreirajte tako da se svi učenici osjećaju ravnopravnima i prihvaćenima te upotrijebite jednu od metoda slučajnog odabira. Na primjer, izrežite listiće u četiri različite boje pa će učenici, koji izvuku istu boju papira, pripasti jednoj grupi. Na taj način, postići ćete to da se učenici grupiraju bez obzira na osobne odnose što pospješuje bolju razrednu atmosferu i daje svima priliku da se, surađujući na zajedničkom zadatku, međusobno bolje upoznaju.

Kreirane grupe ne smiju boraviti u istoj prostoriji jer se trebaju dogovoriti o taktici igranja igre “Dvije istine i jedna laž”. Svaki učenik u grupi treba osmisliti koje će dvije informacije o sebi reći koje su istina, a što će izmisliti kao laž. Dajte im desetak minuta za pripremu.

Učenici se potom vraćaju u razred te članovi grupa jedni s drugima razgovaraju u parovima i pokušavaju otkriti laž. Kako bi svi članovi grupe bili ravnopravni, važno je da grupe imaju isti broj učenika. Ako se dogodi da jedna grupa ima jednog učenika više ili manje, unaprijed dogovorite da se u izmjeni grupa uvijek netko drugi izostavi ili da uvijek netko drugi vodi dva razgovora u slučaju da grupa ima jednog učenika manje.

Nakon što se sve grupe međusobno ispitaju i pokušaju otkriti što je laž, članovi grupa pojedinačno iznose svoje zaključke, a oni koji su bili u pravu i otkrili laž, dobivaju bod. Kako jedni od drugih ne bi preuzimali rješenja, tijekom razgovora pišu vlastiti podatak za koji misle da je laž za svakog učenika s kim su vodili razgovor.

Grupa, koja ima najviše točnih odgovora, odnosno ona koja je otkrila najviše laži, na kraju je pobjednik ove igre.

Cilj igre je da učenici osvijeste kako se dolazi do istine. Pitajte ih kako su uspjeli doći do zaključka da je neki podatak lažan. Učenici trebaju zaključiti da su propitkivali informacije kako bi otkrili što je istina odnosno da uhvate sugovornika u laži, a to su postigli tako što su postavljali pitanja.

Pitajte učenike što su to lažne vijesti i jesu li se s njima susreli. Jesu li ikada podijelili lažnu vijest misleći da je istina te kako su otkrili da je informacija lažna?

Pogledajte s učenicima video How false news can spread i pitajte učenike kako bi interpretirali „A lie can travel halfway around the world, while the truth is putting on its shoes.“ Koja je poruka tog citata i zašto je zabrinjavajuć. Prozovite nekoliko učenika da podijele svoje ideje.

Podijelite s učenicima poveznicu na besplatan alat Tricider u koji, u parovima, upisuju jednu istinitu i jednu lažnu vijest ili informaciju s kojom su se susreli u svojoj svakodnevici.

Pripremite upute na koji način učenici mogu izraziti svoje mišljenje odnosno slaganje ili neslaganje na engleskom jeziku npr. In my opinion..., I think..., I agree..., I don't agree..., I'm sure... itd.

Alat Tricider dopušta pisanje komentara pa učenici trebaju međusobno komentirati lažne odnosno istinite informacije tako što glasaju i obrazlažu zašto misle da je informacija lažna ili istinita.

Dok učenici pišu, nastavnik prati poštuju li pravopisna pravila i usmeno daje povratnu informaciju ako je pogreške potrebno ispraviti.

Postupci potpore

Prilikom prilagodbe scenarija važno je imati na umu da učenici s teškoćama u razvoju i učenici sa specifičnim teškoćama učenja predstavljaju heterogenu skupinu i da odabir prilagodbi valja temeljiti na pojedinačnim obilježjima pojedinog učenika (jakim i slabim stranama, specifičnim interesima,…), kao i obilježjima same teškoće. Preporučuje se učenika s teškoćama premjestiti u prednje klupe u razredu kako bi ga se moglo popratiti i pružiti mu dodatnu uputu ili pomoć pri izvršavanju zadatka.

S učenicima s oštećenjem sluha i učenicama s poremećajem jezično-govorne glasovne komunikacije provjerite jesu li razumjeli upute.

Za učenike s oštećenjem vida valja prilagoditi svjetlost u prostoru te svjetlinu i kontrast na zaslonu. Za učenike s oštećenjem sluha, prilikom prikazivanja videa How false news can spread , uključite opciju titlova.

Prilikom podjele u parove uvijek je važno voditi računa o obilježjima pojedinog para. Vodite računa da je učenik s teškoćom u paru s onim učenikom koji nema poteškoća u svladavanju gradiva, strpljiv je i pozitivno utječe na učenika s teškoćom. Potrebno je češće provjeravati kako funkcionira par u kojem je učenik s teškoćama.

Vodite brigu o tome da učenici sudjeluju u aktivnostima koje za njih imaju najmanje prepreka u odnosu na prisutno ograničenje, primjerice, da učenik s poremećajem jezično-govorne glasovne komunikacije u zadatku ne izlaže (osim ako ne izrazi želju za time).

Dodatne informacije o postupcima potpore učenicima s teškoćama u učenju možete potražiti u priručniku Smjernice za rad s učenicima s teškoćama . Također, potražite Informativni letak o razvojnom jezičnom poremećaju i savjete učiteljima na stranicama Hrvatske udruge za disleksiju.

Nastavna aktivnost za predmet X

Dvije istine i jedna laž

Informacije o aktivnosti
Odgojno-obrazovni ishodi
 • Učenik sudjeluje u jednostavnom, neplaniranom razgovoru o sebi i drugima.
 • Učenik, slušajući, analizira izvoran tekst o širenju lažnih informacija.
 • Učenik piše kratak tekst srednje razine složenosti izražavajući svoje mišljenje.
 • Učenik pažljivo, aktivno i analitički čita i odlučuje koje informacije, mišljenja, stavove i vrijednosti u tekstu prihvatiti.
Razina složenosti primjene IKT
 • Početna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Osobni i socijalni razvoj
 • Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

Uhvati laž!

Pitajte učenike kako misle da bi mogli provjeriti vjerodostojnost napisanih vijesti. Podsjetite ih na aktivnost “Dvije istine i jedna laž” u kojoj su morali otkriti koji je podatak lažan i na koji način su to pokušali učiniti. Zaključak je da su postavljali pitanja dok osobu nisu uspjeli uhvatiti u laži. Važno je kod učenika osvijestiti da je potrebno biti jako dobro informiran, i to iz vjerodostojnih izvora, kako bismo mogli prepoznati lažnu vijest isto kao i što smo svojim znanjem uspjeli uhvatiti nekoga u laži o sebi. Na primjer, ako netko laže da se bavio nekim sportom, a ja o tom sportu ne znam ništa, onda će mi lako podvaliti laž. Ali ako imam znanja o toj temi i postavim mu prava pitanja, poput toga da mi objasni neka pravila, a on ta pravila ne zna, uhvaćen je u laži. No, unatoč tomu, laž se može dobro pripremiti i prezentirati i, u nekim slučajevima tijekom aktivnosti, ne bude otkrivena.

Stoga je od velike važnosti ono što pročitamo, najprije propitati i provjeriti. Pitajte učenike da razmisle o tome koja pitanja misle da bi bilo važno postaviti kako bi se provjerilo je li vijest vjerodostojna. Nakon što prozovete učenike da podijele svoje ideje, zajedno pogledajte video How to Spot Fake News te, nakon gledanja, analizirajte savjete o načinima provjere lažnih vijesti i pitanjima koja pritom mogu pomoći.

Prije gledanja videa provjerite razumijevanje riječi koje se pojavljuju u videu za koje smatrate da ih učenici vjerojatno ne razumiju. Slijedi zadatak provjere vijesti iz prethodne aktivnosti koje su učenici napisali u alatu Tricider. Poučite učenike o sigurnom pretraživanju interneta te o načinima prepoznavanja mrežnih stranica ili poveznica koje mogu biti opasne i naštetiti računalu.

Učenici imaju za zadatak na internetu provjeriti lažnu odnosno istinitu vijest onog para učenika koji slijedi po kronološkom redoslijedu dok se ne zatvori krug te zadnji par provjerava vijest prvoga para.

Za pretraživanje i provjeru koriste se tehnikama i savjetima za koje su čuli u videu - tko je napisao vijest, kada je vijest objavljena, je li još negdje objavljena i slično.

Učenici trebaju dokazati da je upisana vijest lažna te u komentaru u alatu Tricider argumentirati kako su došli do dokaza ili koje su dokaze pronašli kako bi razotkrili lažnu vijest. Također, trebaju pokazati kojim su se tehnikama koristili.

Učenici, osim komentara na koji način su razotkrili lažnu vijest odnosno potvrdili istinitu, prilažu poveznice kojima argumentiraju svoj sud.

Na kraju, s učenicima razgovarajte o tome koje su nove tehnike naučili za provjeru i razotkrivanje lažnih vijesti.

Podijelite učenike u pet skupina i dodijelite im zadatak kreiranja prezentacije u digitalnom alatu Canva u kojem ste odabrali opciju grupnog rada. Slajdovi, koje učenici uređuju, trebaju se osvrnuti na sljedeća pitanja: koje vrste lažnih vijesti postoje, kako uočiti lažne vijesti, kako provjeriti lažne vijesti, kako spriječiti njihovo širenje. Nakon što sve skupine završe svoje prezentacije, učenici biraju onu za koju smatraju da je najbolja vrednujući kvalitetu informacija, grafički dizajn te pravopis i gramatiku. Najbolja prezentacija može se objaviti na mrežnim stranicama škole uz obilježavanje Dana medijske pismenosti.

Tijekom rada na ovom zadatku nastavnik prati i daje povratnu informaciju učenicima s osvrtom na pisanje. Formativno vrednovanje provodi usmeno ili u obliku bilješke u e-Dnevniku.

Postupci potpore

Prilikom razredne rasprave učeniku s oštećenjem sluha osigurajte dobru vidljivost lica i usana govornika. Pričekajte nakon postavljanja pitanja kako biste i učeniku s oštećenjem sluha dali priliku da se javi i odgovori (stanka osigurava vrijeme za obradu informacija). Ne ustrajte na tome da učenici s teškoćama, kao što su poremećaj govora ili izražena anksioznost, govore - osim ako za to ne jave sami.

Za učenike, koji imaju izražene teškoće, osigurajte popis i objašnjenje nepoznatih riječi koje će se pojavljivati u videu How to Spot Fake News.

Tijekom rada u paru vodite računa o tome da učenik s teškoćama aktivno sudjeluje u svim aktivnostima te da ne bude pasivni promatrač. Važno je da, unutar para, učenik s teškoćama dobije jasne upute i zadatke.

Provjeravajte snalaze li se učenici s teškoćama u spomenutim digitalnim alatima. Po potrebi, osigurajte i pisane upute sa slikovnim prikazima radi lakšeg korištenja alata. Za učenike s oštećenjem vida valja prilagoditi svjetlinu i kontrast na zaslonu i obratiti pažnju na veličinu slova.

Učenike s poremećajem aktivnosti i pažnje valja poticati na sudjelovanje, usmjeravati njihovu pažnju na zadatak.

Ako u razredu postoje učenici s poremećajem iz autističnog spektra, valja im najaviti strukturu sata na početku, kao i svaku daljnju promjenu aktivnosti.

Nastavna aktivnost za predmet X

Uhvati laž!

Informacije o aktivnosti
Odgojno-obrazovni ishodi
 • Učenik piše kratak tekst o lažnim vijestima.
 • Učenik sudjeluje u jednostavnom, neplaniranom razgovoru o provjeri vjerodostojnosti vijesti.
 • Učenik, slušajući i čitajući, analizira izvoran tekst o uočavanju lažnih vijesti.
 • Učenik bira i usklađuje informacije/poruke iz različitih vrsta tekstova i iz različitih izvora te ih, prema postojećim smjernicama, iznosi u duljim prezentacijama.
Razina složenosti primjene IKT
 • Napredna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije
 • Osobni i socijalni razvoj

Oko sokolovo

Pripremite razne vrste lažnih i istinitih vijesti u obliku tekstova, fotografija i videa. Pokažite ih učenicima i zajedno ih analizirajte, osvrnite se na to kako izgledaju, kakvim jezikom se služe i slično. I dok su se ljudi s vremenom naviknuli na lažne tekstove i fotografije i na njih su postali sumnjičavi, takozvana deepfake videa postaju sve kvalitetnija te tehnologija, kojom bivaju kreirana, sve naprednija tako da je sve teže uočiti da su lažni. Pronađite na internetu dva videa - jedan stariji i jedan noviji - kako biste mogli usporediti koliko tehnologija napreduje i koliko postaje sve preciznija i besprijekornija. Povedite razgovor o tome kako se tehnologija može koristiti i u dobre svrhe poput medicine i asisitivnih tehnologija koje mogu unaprijediti život osobama s teškoćama u razvoju ili s poteškoćama u čitanju. Pokažite učenicima mogućnost korištenja alata Omoguru, možda će nekima od njih pomoći pri radu na računalu.

Zadajte učenicima da pročitaju tekst o kreiranju lažnih lica na ovoj poveznici This person does not exist. Tekst će im pomoći u pripremi za zadatak kako bi uočili detalje na lažnim fotografijama.

Podijelite učenike u parove te im dajte poveznicu Which face is real? na kojoj trebaju isprobati uočavanje lažnih fotografija tako da, od dvije ponuđene, odaberu onu za koju smatraju da je prava odnosno da prikazuje stvarnu osobu. Nakon što završe rad u paru, zajedno pogledajte fotografije te s učenicima razgovarajte o detaljima na fotografijama koji upućuju na to da je fotografija lažna. Tijekom razgovora učenici će se koristiti vokabularom u vezi s dijelovima tijela na glavi kao i opisnim pridjevima. Pripremite učenicima listić s popisom vokabulara za detaljan opis glave i lica kao, na primjer, okrugle oči, krivi nos, prištići, pjegice, gusta kosa itd.

Nastavnik prati razgovor te učenicima daje povratnu informaciju o točnosti izgovora ili daje podršku govoreći vokabular koji je potreban da bi se fotografije mogle detaljno opisati. Ako netko od učenika ne uspijeva opisati detalje na fotografiji, nastavnik pita ostale učenike za pomoć uvijek pazeći da se učenici osjećaju ugodno i da jedni drugima mogu pomoći. Pritom, učenici trebaju znati da su pogreške dopuštene i da se svaki pokušaj i uložen napor da se zadatak riješi, cijeni.

Zadajte učenicima da, u besplatnom digitalnom alatu Wakelet koji na jednostavan način dijeljenjem poveznice daje prostor za suradnju, dijeljenje sadržaja i kreiranje zajedničkih kolekcija, svaki za sebe objave jednu fotografiju koja ih je oduševila, a vidjeli su je na internetu te se kasnije ispostavilo da je lažna.

Potaknite učenike da razmisle o tome gdje su zadnji put vidjeli fotografiju koja nije prikazivala stvarnost. Učenici se trebaju osvrnuti na fotografije koje svakodnevno viđaju na društvenim mrežama. To su obično fotografije koje izgledaju “too good to be true”.

Iskoristite tu priliku i razgovarajte o fotografijama poznatih osoba koje uređuju svoje fotografije prije nego ih objave pa, na taj način, nameću pogrešnu sliku o savršenosti ljudskog izgleda. Objavom takvih fotografija i nametanjem osjećaja manje vrijednosti, budući da se uz fotografije ne objavljuje napomena da su uređene, posebno su pogođene djevojčice, djevojke i žene.

Učenici su sigurno upoznati s mogućnošću dodavanja efekata i uređivanja fotografija jer takve su mogućnosti dostupne na svakom mobilnom telefonu. Podijelite s njima aplikacije Image Edited? i Reverse Image Search pomoću kojih će istražiti fotografije u kolekciji Wakelet koju su zajednički kreirali.

Za ovaj zadatak podijelite učenike u grupe od najviše četiri učenika te im dodijelite fotografije koje nisu sami dodali u kolekciju. Tijekom rada na provjeri fotografija svaki učenik treba napraviti bilješke koje će kasnije upotrijebiti u prezentaciji odnosno razotkrivanju pri analizi fotografija pred razredom.

Na kraju, zajedno s učenicima, pogledajte 30 Fake Viral Photos People Believed Were True i zaključite da sve što izaziva čuđenje i izgleda bolje ili čudnije, nego što se može zamisliti, uglavnom služi kao mamac za klik ili clickbait. Stoga je dobro imati kliker za klik i ne otvarati, a pogotovo ne dijeliti i širiti, lažne vijesti ili fotografije.

Postupci potpore

Po potrebi, osigurajte rad u paru za one učenike koji imaju izražene teškoće. Vodite brigu o tome da učenici sudjeluju u aktivnostima koje za njih imaju najmanje prepreka u odnosu na prisutno ograničenje, primjerice, da učenik s disleksijom ne treba čitati tekst This person does not exist, već da za to bude zadužen drugi učenik koji će prenijeti pročitane informacije učeniku s teškoćama.

Učenicima sa specifičnim teškoćama učenja potrebno je grafički i jezično prilagoditi tekst koji im se daje na čitanje. Jezična prilagodba podrazumijeva kraće rečenice uobičajenog poretka riječi u rečenici s jasno izrečenim svim njenim dijelovima, bez metafora, s izdvojenim i objašnjenim nepoznatim i/ili ključnim pojmovima. Grafička prilagodba podrazumijeva prilagodbe poput upotrebe određene vrste fonta (npr. OmoType, Arial, Verdana) koji je uvećan, s dvostrukim proredom, povećanim razmakom među slovima, lijevostranim poravnanjem.

Učenike s poremećajem aktivnosti i pažnje valja uklopiti u skupinu u kojoj se nalaze oni koji djeluju usmjeravajuće (oblik vršnjačke podrške). Učenike s motoričkim teškoćama smjestite u skupinu s učenikom koji se dobro snalazi u digitalnim alatima.

Za vrijeme razredne rasprave, važno je ne ustrajati na tome da govori učenik koji osjeća nelagodu zbog svojih teškoća (primjerice, učenik s poremećajem jezično-govorne glasovne komunikacije ili učenik koji ima izraženu tjeskobu).

Za učenike koji žele znati više

Učenicima zadajte da istraže kolekciju Wakelet u kojoj se nalaze razne aplikacije koje funckioniraju na osnovi umjetne inteligencije i zadajte im da napišu blog o jednoj ili više njih na temu koja ih zanima. U blogu trebaju navesti: naslov bloga, poveznice na aplikacije i na koji se način mogu koristiti pozitivno te aplikacije koje se mogu zloupotrebljavati u kreiranju lažnih vjesti, informacija ili lažnog savršenog izgleda. Na kraju bloga, trebaju se osvrnuti na dobre i loše posljedice korištenja takvih aplikacija.

Nastavna aktivnost za predmet X

Oko sokolovo

Informacije o aktivnosti
Odgojno-obrazovni ishodi
 • Učenik, slušajući i čitajući, analizira izvoran tekst srednje duljine o umjetnoj inteligenciji.
 • Učenik sudjeluje u jednostavnom, neplaniranom razgovoru srednje duljine o izgledu lica.
 • Učenik pažljivo, aktivno i analitički čita i odlučuje koje informacije, mišljenja, stavove i vrijednosti u tekstu prihvatiti.
Razina složenosti primjene IKT
 • Napredna
Korelacije i interdisciplinarnost
 • Građanski odgoj i obrazovanje
 • Osobni i socijalni razvoj
 • Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

Povratne informacije i/ili prijava greške

Želite nam reći svoje mišljenje o ovom sadržaju ili ste uočili grešku? Javite nam to popunjavanjem ovog obrasca. Vaše povratne informacije su nam važne.