Tvari

Moći ću:
  • analizirati svojstva, sastav i vrstu tvari
  • kritički razmotriti upotrebu tvari i njihov utjecaj na čovjeka i okoliš
  • analizirati kemijske promjene na primjerima reakcija u okolišu
  • razvijati sposobnost rješavanja problema
  • razvijati i poticati svijesti o važnosti ekonomične i ekološki prihvatljive uporabe kemikalija.
Kemija i njezino značenje
1.1

Kemija i njezino značenje

Upoznajte i dalje samostalno istražite povijesni razvoj kemije – od drevnih civilizacija, preko alkemije do suvremene kemije. Multimedijalni sadržaji proširit će vam saznanja o uskoj vezi kemijske industrije i ekologije, važnosti kemije za dobrobit današnjega doba te primjenu kemijskih znanja u svakodnevnom životu.

Temeljni kemijski pojmovi i osnovna pravila pri izvođenju pokusa
1.2

Temeljni kemijski pojmovi i osnovna pravila pri izvođenju pokusa

Učenjem na temelju izvorne stvarnosti uz multimedijalne sadržaje proširite svoja znanja o osnovnom kemijskom posuđu i priboru te pravilno primijenite uporabu osnovnog kemijskog posuđa i pribora u eksperimentalnom radu. Primijenite IKT alat koji omogućuje jednostavno i intuitivno crtanje laboratorijske aparature. Upoznajte značenje piktograma opasnosti i znakova upozorenja te primijenite sigurnosne mjere tijekom rada s otrovnim, korozivnim i zapaljivim kemikalijama.

Izvori tvari
1.3

Izvori tvari

Vođeni načelom „od poznatog prema nepoznatom“ krenite u svijet izučavanja tvari pomoću multimedijalnih sadržaja. Budući da tvari koje nas okružuju i koje nalazimo u prirodi obično ne dolaze u čistom stanju, jedna od zadaća kemije je pronaći postupke dobivanja čistih tvari kao i postupke dobivanja novih tvari željenih svojstava. Kako biste povezali sadržaj sa svakodnevnim životom, provedite vlastito istraživanje na temu zašto neke tvari imaju svojstva pogodna upravo za njihovu primjenu.

Fizikalna i kemijska svojstva tvari
1.4

Fizikalna i kemijska svojstva tvari

Na temelju pokusa navedite i opšite temeljna fizikalna svojstva uzoraka tvari (agregacijsko stanje, gustoća, tvrdoća, magnetičnost, vrelište, talište i dr.), usporedite tvari po sastavu, vrsti i svojstvima, očitajte podatke iz grafičkog ili tabličnog prikaza fizikalnih svojstva tvari i povežite ih sa spoznajama njihove primjene u svakodnevnom životu.

Podjela tvari i postupci odjeljivanja tvari
1.5

Podjela tvari i postupci odjeljivanja tvari

Samostalnim izvođenjem pokusa te diskusijom o rezultatima pokusa razlikujte čiste tvari od smjesa tvari, razjasnite pojmove homogena i heterogena smjesa, pripremite homogenu i heterogenu smjesu te primijenite odgovarajuće postupke odjeljivanja tvari.