Pojava i razvoj života na Zemlji

Moći ću:
  • opisati kako je nastao život i kako se razvijao do danas
  • objasniti da je današnja raznolikost živog svijeta postupno oblikovana evolucijom
  • demonstrirati klasifikaciju organizama prema različitim kriterijima
  • usporediti načine ishrane i dobivanja energije u živom svijetu.
Biološka raznolikost
1.1

Biološka raznolikost

Povezivanjem gradiva iz Prirode i Geografije, tijekom jednog školskog sata, nadogradit ćete postojeća i steći nova znanja o životnim potrebama organizama, biološkoj raznolikosti, prilagodbi vrsta na određene životne uvjete i evoluciji života. Naglasak jedinice je na shvaćanju utjecaja pojedinca na biosferu u cilju jačanja svijesti o važnosti očuvanja biološke raznolikosti.

Pojava života na Zemlji
1.2

Pojava života na Zemlji

Tijekom tri školska sata, istražit ćete teoriju velikog praska te kemijsku i biološku evoluciju. Raspravit ćete o važnosti cijanobakterija u biosferi, opisati geološka doba te ukazati na najznačajnije događaje tijekom evolucije. Moći ćete povezati promjenu životnih uvjeta tijekom geoloških doba s razvojem novih skupina organizama te dizajnirati razvojno stablo živoga svijeta uz naglasak na evolucijske prilagodbe. Tijekom obrade gradiva ostvarit će se i poveznica s predmetima Geografija i Fizika i nadogradit će se znanja o postanku i geološkoj prošlosti Zemlje.

Darwinova teorija evolucije
1.3

Darwinova teorija evolucije

Dočaravanjem Darwinovog putovanja brodom Beagle, tijekom jednog školskog sata, raspravit ćete o njegovim istraživanjima biološke raznolikosti otoka i kontinenata južne polutke. Bit ćete u mogućnosti izdvojiti neke od glavnih zaključaka Darwinove teorije evolucije te raspraviti o njihovoj važnosti nekada i danas.

Dokazi evolucije i prirodna selekcija
1.4

Dokazi evolucije i prirodna selekcija

Usporedit ćete dokaze evolucije uključujući prijelazne oblike i fosile te različite načine fosilizacije. Tijekom dva školska sata raspravit ćete i o mutacijama i prirodnom odabiru kao čimbenicima evolucije, a proučavanjem pojava u svakodnevnom životu moći ćete ukazati na čovjekov utjecaj na prirodni odabir te demonstrirati zastupljenost čimbenika evolucije u suvremenom svijetu.

Raznolikost živoga svijeta
1.5

Raznolikost živoga svijeta

Moći ćete nakon obrade tijekom ovog školskog sata navesti podjelu živoga svijeta na biološka carstva te usporediti živa bića s obzirom na načine ishrane i procese vezanja i oslobađanja energije. Svladat ćete temelje sistematizacije te ćete se uporabom interaktivnih sadržaja i sami okušati u klasificiranju organizama prema različitim kriterijima (srodnost, prehrana, dobivanje energije i sl.).

Pojava i razvoj života na Zemlji – ponavljanje
1.6

Pojava i razvoj života na Zemlji – ponavljanje

Primjenom stečenoga znanja, tijekom dva školska sata argumentirat ćete kako je današnja raznolikost živog svijeta postupno oblikovana evolucijom, demonstrirati klasifikaciju organizama prema različitim kriterijima te usporediti načine ishrane i dobivanja energije u živome svijetu.