4.1. Vrste tla i procesi njegove degradacije

Uvod

Osobna iskaznica tla

Vrste tla na Zemlji

Zonalna tla

Azonalna tla

Intrazonalna tla

Antropogena tla

Procesi degradacije tla

Razni poremećaji u ekosustavu tla svakodnevno dovode do: 

  • ogoljavanja tla 
  • isušivanja, ispiranja i deflacije tla 
  • zamočvarenja tla 
  • povećanje pH vrijednosti tla 
  • povećanja saliniteta tla 
  • smanjenja plodnosti tla 

Sve navedeno može se svesti na šest osnovnih procesa čija obilježja saznaj u nastavku. 

Erozija tla

Salinizacija tla

Acidifikacija tla

Laterizacija tla

Dezertifikacija i deforestacija