Kemija 1
digitalni obrazovni sadržaj za prvi razred gimnazije za predmet kemiju
 • Aleksandra Habuš
 • Snježana Liber
Moći ću:
 • analizirati svojstva, sastav i promjene tvari
 • kritički razmotriti upotrebu tvari i njihov utjecaj na okoliš i čovjeka
 • koristiti uobičajeno kemijsko posuđe i pribor te osnovne laboratorijske tehnike
 • povezati svojstva atoma sa strukturom i položajem u periodnom sustavu elemenata
 • objasniti vrste i obilježja kemijskog vezivanja
 • povezati svojstva tvari sa međučestičnim interakcijama
 • odrediti empirijsku, molekulsku i strukturnu formulu spoja
 • razlikovati kemijsku analizu i sintezu, reverzibilne i ireverzibilne te egzotermne i endotermne procese
 • na temelju jednadžbe kemijske reakcije izračunati odnose i vrijednosti množina, masa i volumena sudionika kemijske reakcije
 • ostvariti pomak u razvoju prirodoslovno-znanstvenog pogleda na svijet
 • ostvariti pomak u razvoju sposobnosti rješavanja problema
 • ostvariti pomak u razvoju ekološke svijesti.