2.3 Sljedeća jedinica Odgovorno spolno ponašanje
2.2

Spolni i reproduktivni sustav

Moći ću:
 • opisati građu muškog i ženskog spolnog sustava
 • istaknuti važnost spolnih žlijezda kao ključnih organa za stvaranje spolnih stanica i lučenje spolnih hormona
 • usporediti trajanje reproduktivne faze kod žena i muškaraca.

Uvod

Razdoblje djetinjstva završava ulaskom u pubertet.
Vrijeme je to sazrijevanja spolnih organa, ali i daljnjeg učenja životnih vještina.
Nakon puberteta u ljudskom životu još uvijek ne slijedi zrelost – prije toga još treba proći kroz razdoblje mladenaštva.
Znači, od ulaska u pubertet, početka spolnog sazrijevanja do postizanja fizičke, psihičke i emocionalne zrelosti protekne i više od deset godina.

 • Razmislite što omogućuje čovjeku ovako dug period sazrijevanja.
 • Zašto životinjske vrste imaju daleko kraći period sazrijevanja?

Razvoj spolnih organa

Spol djeteta određen u trenutku začeća.
Razvoj spolnih organa započinje kasnije, u 7. tjednu.

Muški spolni organi razvijaju se pod utjecajem spolnog hormona testosterona.
Ženski spolni organi razvijaju se pod utjecajem spolnog hormona estrogena.
Spolni hormoni utječu na razvoj spolnih organa, ali i na razvoj ostalih organa u tijelu.
Spolni hormoni mogu odrediti veću ili manju prisutnost mišićne mase ili gustoću kostiju.
Početak izlučivanja spolnih hormona pod utjecajem je hipofize.
Hipofiza je mala, ali vrlo važna žlijezda.

Razina spolnih hormona se mijenja tijekom života.
Razina spolnih hormona ovisi o:

 • naslijeđu
 • prehrani
 • stilu života
 • okolini i sl.

Pitanje spola i njegova pripadnost kroz prošlost su različite kulture i narodnosti različito definirale.

 • Što ste o tome učili na satovima Geografije i Povijesti?
 • U kojim kulturama je vladao matrijarhat, a u kojima patrijarhat?

Pronađite više informacija na mrežnim stranicama u članku Prava žena kroz povijest.

Razvoj spolnih organa

Spol djeteta određen je u trenutku začeća.
Ipak, razvoj spolnih organa započinje kasnije.
Naime, tek pod utjecajem spolnih hormona dobivaju se muška ili ženska obilježja.
To se događa oko 7. tjedna razvoja.
Spolni hormon koji će uvjetovati razvoj muških spolnih organa je testosteron .
Ženski spolni organi razvijat će se pod utjecajem estrogena .
Oni ne utječu samo na spolne organe, već i na razvoj ostalih organa u tijelu. Tako mogu npr. odrediti i veću ili manju prisutnost mišićne mase ili gustoću kostiju.
Početak izlučivanja spolnih hormona pod utjecajem je jedne male, ali vrlo važne žlijezde – hipofize. Razina tih spolnih hormona tijekom života se mijenja, što ovisi o nizu čimbenika: naslijeđu, prehrani, stilu života, okolini i sl.

Pitanje spola i njegove pripadnosti kroz prošlost, različite kulture i narodnosti različito se definira.

 • Što ste o tome učili na satovima Geografije i Povijesti?
 • U kojim kulturama je vladao matrijarhat, a u kojima patrijarhat?

Pronađite više informacija na mrežnim stranicama u članku Prava žena kroz povijest.

Građa i uloga muških spolnih organa

Količina testosterona kod muškaraca mijenja se tijekom života.

Promotrite grafički prikaz i odgovorite:

 1. U kojem periodu je najveći porast lučenja testosterona kod osobe muškog spola?
 2. U kojem periodu dolazi do najvećeg smanjenja lučenja testosterona?
 3. Obrazložite svoje odgovore.
Slika 1. Na slici je prikazana crta s označenim godinama od 0 do 100. Zelena linija iznad godina označava razinu testosterona. Do 10 godine razina je niska, a kod 13. godine naglo raste te se nakon toga nesnatno smanjuje do kraja 20. godina, te polako opada kroz svako desetljeće života. Nagli pad se dođaga od 60. do 80., nakon čega nastavlja polako opadati do 100.
Slika 1. Razina testosterona prema godinama

Razvoj muških spolnih organa odvija se tijekom trudnoće, ali njihovo sazrijevanje događa se početkom puberteta.
Muški spolni organi, za razliku od ženskih, povezani su sa sustavom za izlučivanje mokraće.
Muški spolni sustav sastoji se od nekoliko spolnih organa:

 • sjemenika,
 • pasjemenika,
 • sjemenovoda,
 • mokraćnospolne cijevi,
 • prostate,
 • mošnje i
 • spolnog uda, tj. penisa.

 

Promotrite sliku: Prikaz građe muških spolnih organa.

 1. Nalaze li se svi organi unutar kosti zdjelice muškarca?
 2. Odredite koji se organi nalaze unutar kosti zdjelice, a koji izvan nje.
 3. Pretpostavite koja je uloga zdjelice u odnosu na organe koji se nalaze u njoj.
 4. Koja su dva sustava organa kod muškaraca objedinjena?
Slika 12 Na slici je prikazan presjek muških spolnih organa. Vidi se mošnja unutar koje se nalazi sjemenik iznad kojeg se nalazi pasjmenik. Iz pasjemenika do prostate vodi sjemenovod, a od prostate kroz spolni ud prolazi mokraćno-spolna cijev.
Slika 2. Prikaz građe muških spolnih organa

S obzirom na smještaj mogu se podijeliti na dvije skupine:

 • Unutarnji
 • Vanjski

Unutarnji spolni organi smješteni su u kostima zdjelice – ona ima zaštitnu ulogu.

Kod muškaraca su objedinjeni mokraćni i spolni sustav.

S obzirom na smještaj mogu se podijeliti u dvije skupine: unutarnji i vanjski.
Unutarnji spolni organi smješteni su u kostima zdjelice, koja ima zaštitnu ulogu.

Kod muškaraca su objedinjeni mokraćni i spolni sustav.

Klikom odaberite jedan ili više točnih odgovora.

Odaberite sve točne odgovore.

Koji spolni organi kod muškaraca nisu zaštićeni kostima zdjelice:
(Tri su odgovora točna.)

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan ili više točnih odgovora.

Odaberite sve točne odgovore.

Muški unutarnji spolni organi su:
(Pet je odgovora točno.)

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?

U mošnji se nalaze sjemenici ili testisi – parne spolne žlijezde.
Sjemenici su dobro prokrvljeni i sadrže veliki broj živaca.
U sjemenicima se nalazi veliki broj kanalića u kojima nastaju muške spolne stanice – spermiji.
Oni proizvode i muški spolni hormon – testosteron.
Spermiji koji nastaju u sjemenicima nedozreli su.
Takvi odlaze u pasjemenik.
Tamo spermiji dozrijevaju i nastaje sjemena tekućina.
Sjemenovodi povezuju sjemenike s prostatom.
Prostata je žlijezda koja proizvodi tekućinu koja omogućuje spermijima preživljavanje – npr. šećer.
Spermiji i mokraća izbacuju se iz tijela kroz jednu cijev.
Mokraća je kisela pa postoji mogućnost da spermiji ne prežive.
Prostata proizvodi lužnatu tvar koja neutralizira kiselinu i omogućuje spermijima preživljavanje.
Erekcija nastaje kad se šupljina spužvastog tkiva ispuni krvlju.
Spolni ud (penis) izgrađen je od:

 • dobro prokrvljenog spužvastog tkiva
 • mišića
 • krvnih žila

Nastanak i sazrijevanje spermija počinje u pubertetu.
U prvo vrijeme izbacivanje sjemena (spermij + sjemena tekućina) je nekontrolirano.
Često se to događa noću.
Ta se pojava zove polucija.

Promotrite sliku spermija, građenog od glave, vrata i repa te odgovorite na pitanja.

U mošnji se nalaze sjemenici ili testisi – parne spolne žlijezde. Oni su dobro prokrvljeni te sadrže veliki broj živaca. Sjemenici sadržavaju veliki broj kanalića u kojima nastaju muške spolne stanice – spermiji.
Osim njih, oni proizvode i muški spolni hormon testosteron.
Spermiji koji nastaju u sjemenicima nedozreli odlaze u pasjemenik.
Tamo se odvija proces dozrijevanja te se stvara i sjemena tekućina.
Sjemenovod povezuje sjemenike s prostatom.
Prostata je žlijezda koja proizvodi dodatnu tekućinu koja će omogućiti spermijima preživljavanje.

I spermiji i mokraća izbacuju se iz tijela muškarca kroz jednu cijev. Prostata proizvodi lužnatu tvar koja će neutralizirati kiselinu unutar vagine, što omogućava preživljavanje spermija.
Spolni ud, tj. penis izgrađen je od dobro prokrvljenog spužvastog tkiva, mišića i krvnih žila.
Ispunjavanjem krvlju šupljina spužvastog tkiva postiže se erekcija.

 • Promotrite opet grafički prikaz Razina testosterona prema godinama te odredite kada će testosteron potaknuti nastanak i sazrijevanje spermija kod dječaka.

Promotrite sliku spermija, građenog od glave, vrata i repa te odgovorite na pitanja.

Slika 3. Slika prikazuje crtež spermija. Spermij ima obli glavu koja je prikazana plavom bojom, pri samom dnu glave nalazi se okrugla jezgra unutar koje se vide crveni kromosomi. Od glave se proteže vrat unutar koje se razaznaje siva cijev. Oko cijevi je ovojnica koja je na slici prikazana zelenom bojom, prošarana crvenim detaljima. Od vrata se proteže sivi rep koji djeluje poput zmijskog.
Slika 3. Muška spolna stanica — spermij

Je li tvrdnja točna ili netočna? Odaberite klikom na gumb.

Je li ova tvrdnja točna?

Rep spermija služi za njegovo aktivno kretanje.

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

U kojem se dijelu spermija nalazi jezgra s genetičkom uputom?

Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

Dopunite rečenicu.

Jezgra spermija sadrži

kromosoma.

Upišite odgovor u obliku broja.

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Vrat spermija sadrži:

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?

Građa i uloga ženskih spolnih organa

Vanjski ženski spolni organ zove se stidnica.
Stidnicu čine:

 • velike stidne usne
 • male stidne usne
 • otvor rodnice
 • dražica.

Unutarnji ženski spolni organi su:

 • jajnici
 • jajovodi
 • maternica
 • rodnica.

Jajnici su parne spolne žlijezde.
U njima nastaju ženske spolne stanice – jajašca (jajne stanice) i ženski spolni hormoni.
Jajovod je mišićni cjevasti organ.
Unutrašnjost mu je ispunjena trepetljikama, a na krajevima se nalaze resice.
Resicama jajovod dohvaća sazrelu jajnu stanicu.
Od svakog jajnika po jedan jajovod vodi do maternice.
Maternica je mišićni organ.
Ona prihvaća i u početku prehranjuje oplođene jajne stanice.
Njezina stijenka nakuplja tvari neophodne za prihvat oplođene jajne stanice.
Ako do oplodnje ne dođe, stijenka maternice se ljušti i izlazi kroz rodnicu van.
To čišćenje zove se mjesečnica.
Mjesečnica se događa svaki mjesec i traje nekoliko dana.
Rodnica je mišićna cijev dužine oko 10 cm.
Rodnica izlučuje blago lužnatu tvar.
Ta tvar sprječava razvoj mikroorganizama u tom području.

Na mrežnim stranicama poput stranice Hrvatske enciklopedije pročitajte članak te odgovorite na pitanja.

Građa i uloga ženskih spolnih organa

 • Promotrite sliku Prikaz građe ženskih spolnih organa.

Za razliku od muškaraca, žene imaju odvojeni izvod mokraćne cijevi. Znači, mokraćni i spolni sustavi se ne preklapaju sa zajedničkim organima. Jajnici su spolne žlijezde.

 • Jesu li oni parni ili neparni organi?

U njima nastaju ženske spolne stanice: jajašca, ali i ženski spolni hormoni.
Jajovod je mišićni, cjevasti organ koji je u svojoj unutrašnjosti ispunjen trepetljikama, a na krajevima se nalaze resice. Njima jajovod prihvaća sazrelu jajnu stanicu. Iz svakog jajnika po jedan jajovod vodi prema maternici.
Maternica je mišićni organ čija je uloga prihvaćanje i početna prehrana oplođene jajne stanice. Njezina stijenka nakuplja tvari neophodne za prihvat oplođene jajne stanice. Ako do oplodnje ne dođe, stijenka se ljušti i sve te tvari izlaze kroz rodnicu van.
To čišćenje najčešće traje nekoliko dana i naziva se mjesečnica.
Rodnica je mišićna cijev dužine oko 10 cm. Ona izlučuje tvar koja je blago lužnata – time se sprječava razvoj mikroorganizama u tom području.

 • Što mislite, zašto je bitno da su maternica i rodnica izgrađene od mišića?
 • U kojem dobu ženina života je to bitno?

Za vrijeme trudnoće dolazi do znatnog povećanja prvo maternice, a za vrijeme poroda i rodnice.
Upravo to što su izrađene od mišićnog tkiva omogućuje im višestruko rastezanje.

Na mrežnim stranicama poput stranice Hrvatske enciklopedije pročitajte članak te odgovorite na pitanja.

Slika 4. Na crtežu je prikazan dio ženske zdjelice gdje su prikazani ženski spolni organi. Vidi se stidnica, rodnica koja vodi do presjeka maternice. Od maternice vode dva jajovoda do dva jajnika. Jajnici su označeni žutom bojom.
Slika 4. Prikaz građe ženskih spolnih organa

Klikom odaberite jedan ili više točnih odgovora.

Odaberite sve točne odgovore.

Stidnica je vanjski ženski spolni organ. Nju čine:
(Četiri su odgovora točna.)

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan ili više točnih odgovora.

Odaberite sve točne odgovore.

Ženski unutarnji spolni organi su:
(Četiri su odgovora točna.)

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?

Menstruacijski ciklus

Kod muškaraca muške spolne stanice mogu nastajati i sazrijevati svakodnevno.
Ipak, kod žena se to događa uglavnom jednom mjesečno.
Svaka djevojčica rodi se s par stotina tisuća nedozrelih spolnih stanica.
Za vrijeme puberteta, pod utjecajem hormona svaki mjesec 3-10 jajnih stanica u jajnicima počinje rasti.
Obično samo jedna od njih potpuno sazrije.
Sazrijevanje jajne stanice naziva se ovulacija i praćeno je izbacivanjem stanice u jajovod.
Taj period kada je sazrela jajna stanica spremna za oplodnju označava se kao plodni dani.
Ako za vrijeme plodnih dana u jajovod dospiju spermiji (muške spolne stanice) može se dogoditi oplodnja – stapanje jezgara.
Kod žena koje imaju redovne cikluse, ovulacija – sazrijevanje spolne stanice – nastupa oko 14 dana prije sljedeće menstruacije.
Ipak, kod mnogih žena se ovulacija ipak ne događa 14. dan i ovisi o duljini ciklusa.

Oplođena jajna stanica iz jajovoda odlazi do maternice, gdje se ugnijezdi u njezinu stijenku.
Time se događa začeće.
Nakon začeća nastaje jedan poseban organ koji se zove posteljica.
Posteljica buduću bebu štiti i opskrbljava hranjivim tvarima i kisikom.
Kad ne dolazi do oplodnje, stijenka maternice se ljušti.
Sve nakupljene tvari s nešto krvi kroz rodnicu izlaze van.
To krvarenje zovemo menstruacijsko krvarenje – menstruacija.
Menstruacija može trajati od 3 do 7-8 dana.
Menstruacijski ciklus je razdoblje koje počinje prvim danom menstruacije, a završava dan prije sljedeće menstruacije.
Cijeli se menstruacijski ciklus odvija pod utjecajem hormona.
Grafički prikaz prikazuje razinu ženskih spolnih hormona – estrogena i progesterona – tijekom jednog menstruacijskog ciklusa.
Koji hormon potiče ovulaciju?
U kojem je dijelu ciklusa razina progesterona najmanja?

Menstruacijski ciklus

Kod muškaraca muške spolne stanice mogu nastajati i sazrijevati svakodnevno.
Ipak, kod žena se to događa najčešće jedanput tijekom mjeseca.
Svaka djevojčica rodi se s par stotina tisuća nedozrelih spolnih stanica.
Za vrijeme puberteta, pod utjecajem hormona svaki mjesec 3-10 jajnih stanica u jajnicima počinje rasti, ali obično samo jedna od njih potpuno sazrije.
To sazrijevanje naziva se ovulacija i praćeno je izbacivanjem stanice u jajovod.
Taj period kada je sazrela jajna stanica spremna za oplodnju označava se kao plodni dani.
Njihova dužina ovisi o samoj dužini menstruacijskog ciklusa.

Kod žena koje imaju redovne cikluse, ovulacija – sazrijevanje spolne stanice, nastupa oko 14 dana prije sljedeće menstruacije.
Ipak, kod mnogih žena se ovulacija ipak ne događa 14. dan i ovisi o duljini ciklusa.

Ako u jajovod, za vrijeme plodnih dana, dospiju i muške spolne stanice, spermiji, tada se može dogoditi stapanje jezgara, tj. oplodnja.
Oplođena jajna stanica tada odlazi do maternice, gdje se ugnijezdi u njezinu stijenku. Time se događa začeće.

Iz sluznice maternice nastaje tada jedan poseban organ – posteljica, koja ima ulogu zaštite, opskrbe hranjivim tvarima i kisikom budućeg djeteta.
U slučaju kada do oplodnje ne dolazi, tada se stijenka maternice ljušti i sve nakupljene tvari s nešto krvi kroz rodnicu, u obliku menstruacijskog krvarenja, menstruacije, izlaze iz tijela kroz rodnicu van.
Obim menstruacijskog krvarenja te njegovo trajanje individualno je i može trajati od 3 do 7-8 dana.
Menstruacijski ciklus je razdoblje od prvog dana menstruacije do zadnjeg dana prije sljedeće menstruacije.
Cijeli proces odvija se pod utjecajem hormona.
Grafički prikaz prikazuje razinu ženskih spolnih hormona – estrogena i progesterona tijekom jednog ciklusa.

Promotrite ga i odgovorite na pitanja:

 1. Razmislite, koji hormon potiče ovulaciju?
 2. Je li razina tog hormona u svom maksimumu u trenutku ovulacije?
 3. U kojem je dijelu ciklusa razina progesterona najmanja?

 

Menstruacija može izostati za vrijeme trudnoće, dojenja, bolesti ili velikih stresnih situacija.
Također, neke od tih situacija mogu dovesti i do pojave neredovitih menstruacijskih ciklusa.
Preporuka je liječnika da djevojke, žene trebaju voditi zapis kojim bi bilježile koliko im traje te koja su obilježja menstruacijskog ciklusa.
Danas, vođenje tog dnevnika moguće je i putem aplikacije za pametne telefone. Jedna od tih aplikacija je i Menstrualni ciklus.
Svakako dobrodošla je uputa kako voditi dnevnik. Više detalja možete pronaći u Kalendaru ovulacije na mrežnoj stranici.
Saznajte više o idućim poglavljima o andropauzi i klimakteriju .

Andropauza

Promotrite grafički prikaz: Razina testosterona prema godinama. Kada dolazi do značajnog pada testosterona kod muškaraca? Pretpostavite kako će to utjecati na proces proizvodnje spolnih stanica. Što se tada može dogoditi s količinom mišićnog tkiva kod muškaraca?

Kod muškaraca između 40. i 60. godine dolazi do značajnog pada razine testosterona.
Posljedično se može javiti smanjenje ili gubljenje mišićne mase te povećanje količine masnog tkiva, ponekad s bolovima u kostima i zglobovima.
Mogu se javiti i problemi sa spavanjem ili iznenadnim znojenjem te osjećajem vrućine.
Sve to može biti popraćeno psihičkim promjenama; od razdražljivosti do iznenadnih pitanja o smislu života.
S obzirom na to da simptomi nisu kod svih jedinstveni, teško je odrediti vrijeme početka – ali oni ukazuju na ulazak u period andropauze.

Klimakterij i menopauza

Klimakterij označava period u kojem kod žena dolazi do hormonalnih promjena i kao posljedica se javljaju najčešće neredovite menstruacije, a na kraju i potpuni izostanak menstrualnog ciklusa.
Upravo pojam menopauza označava zadnju menstruaciju u životu žene.
Navedene promjene mogu nastupiti u srednjim 40-im pa sve do srednjih 50-ih. Kada će se dogoditi ovisi o puno različitih čimbenika, npr. naslijeđu, prehrani, stilu života i nekim odlukama.

Promjene koje se događaju tijekom klimakterija kod žena mogu se usprediti s onima koje se događaju kod muškaraca za vrijeme andropauze. Prema saznanjima o promjenama kod muškaraca, navedite neke promjene kod žena za vrijeme klimakterija.

Značajno znojenje, napad vrućina (valunzi), povećani krvni tlak, opće stanje melankolije, manjak koncentracije, povećanje tjelesne težine, nesanica i sl.

I andropauza i menopauza dio su prirodnog procesa starenja.
Njihova pojava je, u određenoj životnoj dobi, normalna.
U slučaju da se simptomi i sam proces događaju znatno ranije, mogu se pojaviti posljedice u vidu bolesti i poremećaja rada krvožilnog, mišićnog ili koštanog sustava.
Zbog toga, neophodno je pratiti procese u svom tijelu i u slučaju velikog odstupanja od predviđenih promjena javiti se na vrijeme te posavjetovati s liječnikom.

Za kraj…

Na plodnost muškaraca i žena utječe puno faktora.
Neki od njih su npr. genetika, stil života, dob samih osoba, prehrana i sl.

Za znatiželjne

Vremena se mijenjaju...

Sigurno ste čuli kako se vremena mijenjaju. Pa tako se i vrijeme, dob kada se zasniva obitelj, pa i broj djece u obitelji mijenja. Sve to ovisi o podneblju, kulturi, naslijeđu, financijskim mogućnostima. Što sve utječe na tu odluku teško je dokučiti i svakako zadire u osobnu stvar.
Kako pojava da je sve više žena prvorotkinja s trideset i više godina može utjecati na kvalitetu genetičkog materijala u jajnim stanicama?
Što mislite, kako mogu utjecati godine majke, prvorotkinje, na proces oporavka njezina tijela nakon poroda?

Razmislite kako se dob prvorotkinja mijenja s godinama. Postavite tezu – razmislite kakva je situacija u vašoj okolini. Provedite istraživanje u svojoj široj okolini uključujući u njega žensku populaciju: vaše majke, tete, bake, obiteljske prijateljice, susjede. Pomoću Google Forms iz paketa Google Diska izradite anketu i podijelite je s njima. Postavite pitanja poput: S koliko su godina rodile prvo dijete? Koliko su djece imale? Nakon ispunjavanja ankete izradite grafički prikaz pomoću Google Forms iz paketa Google Disk. Proučite rezultate, razmislite odgovara li to vašoj početnoj hipotezi. Ako ne, razmislite koji su uvjeti doveli do dobivenih rezultata.

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Pravilan put spermija od njegovog nastanka do izlučivanja je:

Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

Dopunite rečenicu.

Partneri su se odlučili za trudnoću, međutim žena ne može ostati trudna. Prvim pregledom ustanovljeno je da muškarac proizvodi nedozrele spermije. Koji dio spolnog sustava najvjerojatnije nije funkcionalan?

Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

Dopunite rečenicu.

Nekom muškarcu otkriveno je kako je pH sjemene tekućine kiseo. Koji organ vjerojatno ne obavlja svoju funkciju?

Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

Dopunite rečenicu.

Brojevima od 1 do 4 označi redoslijed zbivanja u menstruacijskom ciklusu počevši od 1. dana ciklusa.
ljušti se sluznica maternice


menstruacija

jajna stanica prolazi jajovodom

oljuštena sluznica maternice se obnavlja

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan ili više točnih odgovora.

Odaberite sve točne odgovore.

Dvije su tvrdnje točne.

Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

Dopunite rečenicu.

Lana je bila aktivna cijeli svoj život. Ulaskom u svoje četrdesete morala je usporiti s aktivnim bavljenjem sportom, a nakon 50. godine zaredale su se pretrage na kojima je otkrila kako gubi na kvaliteti kostiju. Koja pojava je Lanu usporila u četrdesetima, ali i uzrokovala gubitak koštane mase u pedesetima?

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

Odaberite točan odgovor.

Danas se tijekom uzgoja životinja za prehranu želi postići da se dobije što više potomaka i da uzgoj bude što brži. Pri tome se koriste i ženski spolni hormoni. Problem je što će kod životinja dio tih umjetno dodanih spolnih hormona zaostati u tkivu. Konzumira li se takvo meso, hormoni će utjecati i na samu osobu, tj. njezine organe. Što se može dogoditi kod djevojčica koje konzumiraju takve namirnice?

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?