Živčani sustav, osjetila i hormoni

Moći ću:
  • usporediti nadzorne, regulacijske i koordinacijske uloge živčanoga i endokrinoga sustava
  • povezati ulogu provođenja impulsa s građom neurona i sinapsi
  • razviti zdrave životne navike koje će spriječiti pojavu bolesti
  • procijeniti utjecaj doživljaja osjeta, kao poveznice s vanjskim svijetom, na kvalitetu življenja
  • raspravljati o važnosti hormona za pravilno održavanje svih životnih funkcija i o pojavi bolesti uslijed nedostatka ili viška hormona.
Od živčane stanice do živčanoga sustava
3.1

Od živčane stanice do živčanoga sustava

Služeći se multimedijskim sadržajima tijekom iduća tri školska sata, naučit ćete kako je građen i koje su uloge živčanoga sustava te kako vas refleksne reakcije mogu spasiti od ozljeda.

Mozak – kontrolor svih aktivnosti
3.2

Mozak – kontrolor svih aktivnosti

Mozak je glavni kontrolor svih aktivnosti. Tijekom jednoga školskog sata upoznat ćete se s građom i dijelovima mozga te na koji način mozak upravlja pojedinim organima u tijelu. Naučit ćete i po čemu se čovjekov mozak razlikuje od mozga ostalih sisavaca.

Očuvanje zdravlja živčanoga sustava
3.3

Očuvanje zdravlja živčanoga sustava

U iduća dva školska sata istaknut će se važnost očuvanja zdravlja živčanoga sustava. Upoznat ćete se s različitim bolestima živčanoga sustava te kako zaštititi živčani sustav od mogućih ozljeda. Naglasit će se i opasnost od konzumacije različitih sredstava ovisnosti poput alkohola i droga.

Živčani sustav – ponavljanje
3.4

Živčani sustav – ponavljanje

Rješavajući različite tipove zadataka tijekom dva školska sata, moći ćete ponoviti, proširiti i provjeriti svoje znanje o živčanome sustavu. Zadatci će vas potaknuti na primjenu naučenoga u svakodnevnome životu.

Građa i uloge osjetila
3.5

Građa i uloge osjetila

Osjetila su naš prozor u svijet. Tijekom tri školska sata upoznat ćete se s građom i ulogama pojedinih osjetilnih organa te na koji su način povezana osjetila i živčani sustav, a upoznat ćete i najčešće poremećaje i bolesti osjetilnih organa. Različiti multimedijski sadržaji omogućit će vam lakše razumijevanje ovoga sadržaja.

Osjetila – ponavljanje
3.6

Osjetila – ponavljanje

Tijekom dva školska sata riješit ćete nekoliko zadataka kako biste ponovili, proširili i provjerili svoje znanje o osjetilima. Cilj ove jedinice jest i da vas potakne na razvijanje zdravih životnih navika kako biste očuvali zdravlje svojih osjetila.

Hormoni – kemijski glasnici u našemu tijelu
3.7

Hormoni – kemijski glasnici u našemu tijelu

Kako hormoni reguliraju procese u našemu tijelu, naučit ćete u iduća dva školska sata. Gdje se u tijelu nalaze žlijezde s unutrašnjim izlučivanjem i koje su uloge njihovih hormona, također ćete naučiti, a u tome će vam pomoći različiti multimedijski sadržaji. Na kraju jedinice svoje znanje možete provjeriti kvizom.

Hormoni – ponavljanje
3.8

Hormoni – ponavljanje

Ponovite i provjerite svoje znanje o hormonima tijekom jednoga školskog sata rješavajući različite tipove zadataka.