Zajedničko podrijetlo živih bića i osnove nasljeđivanja

Moći ću:
  • usporediti osnovna obilježja organizama
  • povezati oblike razmnožavanja s nasljeđivanjem roditeljskih osobina
  • povezati ključne prilagodbe i aktivnosti kroz razvojnu liniju ljudske vrste
  • opisati ulogu spolnog sustava čovjeka za opstanak i produljenje vrste
  • povezati utjecaj vanjskih i unutarnjih čimbenika na preživljavanje.
Ljudski organizam
1.1

Ljudski organizam

Na zadanim primjerima ćete tijekom jednog škoskog sata usporediti životne funkcije čovjeka i drugih kralježnjaka te povezati pojavu novih svojstava s usložnjavanjem građe živih bića tijekom evolucije. Stavit ćete u odnos građu i funkcije organizma, način života i održavanje zdravlja čovjeka te ukazati na međuovisnost svih živih bića na Zemlji i važnost održivog razvoja.

Što nam je zajedničko, a po čemu se razlikujemo?
1.2

Što nam je zajedničko, a po čemu se razlikujemo?

Tijekom jednog školskog sata raspravit ćete o obilježjima zajedničkim svim živim bićima te potrebi i načinima očuvanja vrsta i bioraznolikosti u korelaciji s međupredmetnom temom Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša. Na interaktivan način ćete uočiti utjecaj vanjskih i unutarnjih čimbenika na pojavu novih vrsta te sličnosti i razlike između dvije zadane vrste živih bića. Uspoređivat ćete i prednosti i nedostatke spolnog i nespolnog načina razmnožavanja.

Čovjekov evolucijski put
1.3

Čovjekov evolucijski put

Proučavat ćete evolucijski put razvoja čovjeka te uočiti utjecaj migracija ljudi na razvoj vrste koje se dovode u vezu s nastavnim predmetom Geografijom. Tijekom dva školska sata uočit ćete i srodnost čovjeka i ostalih pripadnika skupine primata te povezati naučeno s prethodno stečenim znanjem iz Biologije. Povezat ćete uspješnost prilagodbi i razvoj vještina s preživljavanjem u zadanim uvjetima staništa i daljnjim razvojem vrste.

Zajedničko podrijetlo živih bića – ponavljanje
1.4

Zajedničko podrijetlo živih bića – ponavljanje

Zadatcima različitih razina interakcije, tijekom dva školska sata, povezat ćete obilježja i prilagodbe organizma s uvjetima njegova neposrednog okoliša te prepoznati zajedničke osobine živih bića. Povezivanjem s međupredmetnom temom Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša prepoznat ćete čimbenike koji utječu na evoluciju vrsta, izumiranje vrsta, kao i važnost očuvanja bioraznolikosti. Korištenjem IKT-a moći ćete prikazati razvoj čovjeka i najbližih srodnika te analizirati prilagodbe čovjekova evolucijskog puta.

Molekule života
1.5

Molekule života

Građu nukleinskih kiselina ćete tijekom tri školska sata povezati s nastavnim predmetom kemija, a primjenom multimedije uočit ćete poveznicu građe tih molekula s njihovim ulogama u organizmu. Proširit ćete ranija znanja iz biologije o staničnim diobama, mitozi i mejozi, kao i načinima razmnožavanja. Ukazat ćete na sličnosti i razlike u građi molekula DNA i RNA, uočiti poveznicu između DNA, RNA i proteina te upoznati važnost mapiranja genoma kao važnoga znanstvenog dostignuća.

Osnove genetike
1.6

Osnove genetike

Tijekom tri školska sata usvojit ćete nova saznanja o genetici i moći prikazati područje njenog istraživanja. Korištenjem interaktivnih elemenata upoznat ćete zakonitosti nasljeđivanja, razlikovati recesivno od dominantnog svojstva te usporediti utjecaj mutacija i modifikacija na evoluciju čovjeka. Upoznavanje s genskim poremećajima i bolestima poticat će kod vas razvoj empatije i prihvaćanje različitosti.

Osnove nasljeđivanja – ponavljanje
1.7

Osnove nasljeđivanja – ponavljanje

Tijekom dva školska sata transformirat ćete i primjenjivati stečena znanja, konceptualno povezivati te ostvarivati strateško i znanstveno razmišljanje kroz različite tipove zadataka, kvizova, shematskih prikaza, infografika i prijedloga za samostalna istraživanja. Aktivirat ćete znanje o nukleinskim kiselinama, staničnim diobama, temeljnim pojmovima u genetici i principima nasljeđivanja. Usporedit ćete različite načine razmnožavanja i povezati ih s nasljeđivanjem roditeljskih osobina.