Gljive i lišajevi

4.1.Gljive

Slika 1. Građa plodišta gljive
Slika 1. Građa plodišta gljive
Slika 2. Nametnička gljiva koja hifama uzima hranjive tvari iz okolnih stabala (SAD)
Slika 2. Nametnička gljiva koja hifama uzima hranjive tvari iz okolnih stabala (SAD)
Slika 2. Razmnožavanje gljiva
Slika 2. Razmnožavanje gljiva

4.2.Lišajevi

Grafički prikaz 1. Bioraznolikost lišajeva s obzirom na njihovu udaljenost od industrijske zone
Grafički prikaz 1. Bioraznolikost lišajeva s obzirom na njihovu udaljenost od industrijske zone

4.3.Gljive i lišajevi – znati, razumjeti i primijeniti