A

 • Amnion

  Zaštitna ovojnica koja obavija zametak gmazova, ptica i sisavaca. Amnion sprječava isušivanje ploda i ključna je prilagodba razmnožavanju na kopnu.

B

 • Binarna nomenklatura (dvoimeno nazivlje)

  Način imenovanja živih bića dvjema riječima. Prva riječ označava rod, a druga pobliže opisuje vrstu.
 • Botanika

  Grana biologije koja proučava biljne vrste.

C

 • Cista

  Abnormalna izraslina u tkivu životinja koja sadrži tekućinu ili okružuje neko strano tijelo.
 • Cretovi

  Močvarne biljne zajednice bogate mahovinama.

D

 • Detritus

  Raspadnuta organska tvar u površinskom sloju tla kojeg nazivamo humus.

E

 • Entomologija

  Grana biologije koja proučava kukce.
 • Evolucija

  Grana biologije koja proučava promjenu i prilagođavanje organizama kroz vrijeme.

F

 • Fiziologija

  Fiziologija (grč. physis = priroda  + logos = riječ) je znanost koja proučava životne pojave i procese.

G

 • Ganglij

  Nakupina živčanih stanica.

H

 • Herpetologija

  Grana biologije koja proučava vodozemce i gmazove.
 • Humus

  Površinski sloj tla sastavljen većinom od raspadnute organske tvari.

I

 • Ihtiologija

  Grana biologije koja proučava ribe.

K

M

 • Mikrobiologija

  Grana biologije koja proučava mikroorganizme.
 • Morfologija

  Grana biologije koja proučava vanjsku građu organizma.

O

 • Oksidacija

  Gubitak elektrona neke molekule, iona ili atoma.
 • Ornitologija

  Grana biologije koja proučava ptice.

P

 • Patogeni

  Uzročnici bolesti.
 • Pioniri vegetacije

  Organizmi koji prvi nastanjuju nenaseljena područja čineći ih pogodnima za život ostalim organizmima.
 • Plankton

  Organizmi vodenih staništa koji su nošeni strujanjem vode.

S

 • Sistematika

  Grana biologije koja se bavi razvrstavanjem svih organizama u organizirane skupine.
 • Sistematska kategorija

  Razina organizacije skupine organizama. Postoji sedam osnovnih razina: carstvo, koljeno, razred, red, porodica, rod i vrsta.
 • Srodnost

  Osobina živih bića koja imaju zajednička obilježja jer su potekla od zajedničkog pretka.
 • Stereoskopski vid

  Dubinski vid, jedinke vide trodimenzionalne slike okoline i mogu procijeniti udaljenost promatranog objekta zahvaljujući specifičnom položaju svojih očiju.
 • Sukulenti

  Biljke zadebljalih stabljika ili listova u kojima čuvaju vodu.
 • Supka

  Prvi listić klice biljke sjemenjače.
 • Suspenzija

  Smjesa tvari u kojoj su sitne čestice ravnomjerno raspršene u nekom otapalu ili plinu.

V

 • Vrsta

  Sve jedinke koje imaju mnogo zajedničkih obilježja, mogu se međusobno razmnožavati i dobiti plodne potomke.

Z

 • Zoologija

  Grana biologije koja proučava životinjske vrste.