Biologija 2
digitalni obrazovni sadržaj za drugi razred gimnazije za predmet biologiju
 • Željko Krstanac
 • Karlo Horvatin
Moći ću:
 • analizirati utjecaj evolucije i adaptacije na biološku raznolikost
 • argumentirati o utjecaju čovjeka na biološku raznolikost i okoliš i o vlastitoj odgovornosti za održivi razvoj
 • raspraviti o čimbenicima i procesima koji su omogućili postanak i razvoj živoga svijeta na Zemlji
 • povezati promjene u okolišu s prilagodbama i preživljavanjem organizama promišljajući o principu ekonomičnosti
 • staviti u odnos sposobnost reakcije na podražaje i preživljavanje različitih organizama
 • povezati iskorištavanje energije i održavanje homeostaze u organizmu s fiziološkim potrebama
 • usporediti različite načine razmnožavanja
 • povezati ključne prilagodbe u građi tijela s uvjetima staništa
 • usporediti načine ishrane različitih organizama
 • povezati abiotičke i biotičke čimbenike s održavanjem homeostaze i reakcijom organizma
 • usporediti organizme na temelju funkcionalnih i morfoloških značajki
 • povezati obrasce raspolaganja energijom s ponašanjem, načinom života i preživljavanjem različitih organizama
 • ukazati na međuovisnost svih živih bića na Zemlji i važnost održivog razvoja
 • iskazivati odgovornost u postupanju s jedinkama drugih vrsta prema etičkim načelima i načelima održivog razvoja
 • prepoznati potrebu zaštite prirode i okoliša
 • prihvatiti vlastitu odgovornost prema prirodi
 • uključiti se u različite načine brige za održivi razvoj
 • povezati obrasce raspolaganja energijom s ponašanjem, načinom života i preživljavanjem različitih organizama
 • povezati usklađenost rada tkiva, organa i organskih sustava s održavanjem homeostaze na primjeru biljnoga i životinjskoga organizma
 • analizirati usložnjavanje i pojavu novih svojstava povezujući princip građe s uspoređuje organizme na temelju funkcionalnih i morfoloških značajki.
Biološka raznolikost i sistematika živoga svijeta Biološka raznolikost i sistematika živoga svijeta

1 Biološka raznolikost i sistematika živoga svijeta

Uzevši u obzir veliku bioraznolikost na Zemlji, tijekom osam školskih sati moći ćete shvatiti zašto i kako se organizmi sistematiziraju u različite kategorije na osnovi srodnosti i različitih obilježja. Kroz razumijevanje i primjenu naučenoga, bit ćete potaknuti na raspravu o utjecaju čovjeka na biološku raznolikost te svjesno djelovati u cilju njezinog očuvanja, posebno vrsta Republike Hrvatske.

Virusi i prokariotski organizmi Virusi i prokariotski organizmi

2 Virusi i prokariotski organizmi

Povezivanjem gradiva kroz jedinice DOS-a, tijekom osam školskih sati, usporedit ćete osnovna obilježja virusa i bakterija, argumentirat ćete važnost higijene, cijepljenja i odgovornog spolnog ponašanja.

Protoktisti Protoktisti

3 Protoktisti

Na najpoznatijim predstavnicima algi i praživotinja upoznat ćete osnovna obilježja protoktista i tijekom šest školskih sati prepoznati njihov značaj za čovjeka i biosferu. U tome će vam pomoći multimedijalni i interaktivni objekti, a znanje ćete provjeriti rješavajući kviz na kraju modula.

Gljive i lišajevi Gljive i lišajevi

4 Gljive i lišajevi

Šest školskih sati i tri jedinice ovoga modula posvećeni su gljivama i lišajevima. Njihovu građu i položaj u biosferi upoznat ćete pomoću različitih multimedijalnih i interaktivnih elemenata. Virtualni pokus u kojem ćete promatrati razmnožavanje kvasca u različitim uvjetima omogućit će vam razvijanje vještina promatranja, analize rezultata i donošenja zaključaka.

Carstvo biljaka Carstvo biljaka

5 Carstvo biljaka

Kroz sedam jedinica ovoga modula tijekom četrnaest školskih sati upoznat ćete se s prilagodbama različitih skupina biljaka i njihovim značajem za čovjeka i biosferu. Različiti multimedijalni sadržaji i interaktivni elementi olakšat će vam razumijevanje građe i razmnožavanja biljaka, od najjednostavnijih mahovina do najsloženijih kritosjemenjača.

Carstvo životinja Carstvo životinja

6 Carstvo životinja

U ovom modulu upoznat ćete se sa životinjskim carstvom – od najjednostavnijih spužava pa do najrazvijenijih sisavaca. U modulu ćete pronaći slike poznatih vrsta životinja koje obitavaju u Hrvatskoj i u svijetu i različite interaktivne zadatke koji će vam olakšati razumijevanje gradiva. Na kraju modula znanje ćete moći procijeniti kvizom od 10 pitanja. Modul se sastoji od 16 jedinica, a predviđen je za 28 školskih sati.