Carstvo biljaka

Moći ću:
  • usporediti prilagodbe različitih biljaka na uvjete u okolišu
  • usporediti evolucijski razvoj gametofita i sporofita u različitih skupina biljaka
  • raspravljati o važnosti biljaka za čovjeka i okoliš
  • uključiti se na različite načine u očuvanje zaštićenih i ugroženih vrsta biljaka.
Razvoj, prilagodba i građa biljaka
5.1

Razvoj, prilagodba i građa biljaka

U uvodnoj jedinici o biljkama kroz tri školska sata upoznat ćete biljna tkiva i organe te razlike u građi i načinu razmnožavanja dviju generacija biljaka – gametofita i sporofita.

Mahovine i papratnjače
5.2

Mahovine i papratnjače

Svoje znanje o načinu života i građi mahovina i papratnjača iz osnovne škole nadogradit ćete kroz naredna tri školska sata. U tome će vam pomoći različiti multimedijalni sadržaji i interaktivni elementi.

Mahovine i papratnjače – znati, razumjeti i primijeniti
5.3

Mahovine i papratnjače – znati, razumjeti i primijeniti

Usporedbom mahovina i papratnjača i njihovih tipičnih predstavnika ponovit ćete i provjeriti svoje znanje tijekom dva školska sata. Vježbat ćete i vještine argumentiranja stavova kroz debatu o važnosti zaštite močvarnih staništa.

Sjemenjače
5.4

Sjemenjače

Kako bi izgledao i bi li uopće postojao život na Zemlji bez sjemenjača? Na ovo ćete pitanje lako i argumentirano odgovoriti nakon ove jedinice u trajanju od tri školska sata.

Sjemenjače – znati, razumjeti i primijeniti
5.5

Sjemenjače – znati, razumjeti i primijeniti

Dodatna dva školska sata posvećena sjemenjačama omogućit će vam da proširite svoje znanje o ovim biljkama rješavajući različite vrste zadataka. U ovoj jedinici kroz rad u skupini istražit ćete važnost i značaj sjemenjača u određenim područjima: gospodarstvu, hortikulturi, medicini, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji.

Flora i vegetacija
5.6

Flora i vegetacija

Nakon jednoga školskoga sata posvećenoga flori i vegetaciji moći ćete razlikovati pojmove flora i vegetacija te na primjeru predstavnika opisati glavna obilježja i tipove vegetacije u Hrvatskoj.

Carstvo biljaka – znati, razumjeti i primijeniti
5.7

Carstvo biljaka – znati, razumjeti i primijeniti

Provjerite svoje znanje o biljkama kvizom na kraju ove jedinice, a tijekom dva školska sata ponovite i proširite svoje znanje o različitim skupinama biljaka, njihovoj građi i razmnožavanju.