Protoktisti

Moći ću:
  • razlikovati osnovna obilježja pojedinih skupina protoktista
  • usporediti razmnožavanja pojedinih skupina protoktista
  • objasniti važnost autotrofnih i heterotrofnih protoktista u ekosustavu
  • smjestiti protoktiste u evolucijsko razvojno stablo na temelju sličnih osobina s prokariotskim organizmima i biljkama
  • usporediti prilagodbe jednostaničnih organizama na različite životne uvjete.