Virusi i prokariotski organizmi

Moći ću:
  • razlikovati osnovna obilježja pojedinih skupina virusa i bakterija
  • usporediti prednosti i nedostatke razmnožavanja prokariotskih organizama
  • brinuti se o važnosti higijene i odgovornog spolnog ponašanja
  • procijeniti važnost mikroorganizama u ekosustavu
  • prosuditi o utjecaju životnih navika na zdravlje čovjeka argumentirajući odgovornost za vlastito zdravlje
  • razvrstati virusne i bakterijske bolesti prema uzročniku, načinu širenja i metodi liječenja.