Carstvo životinja

Moći ću:
  • usporediti različite prilagodbe životinja na uvjete u okolišu
  • analizirati geografsku rasprostranjenost životinja s obzirom na okolišne uvjete
  • demonstrirati sličnosti u građi životinja s obzirom na njihovu međusobnu srodnost
  • vrednovati važnost pojedine skupine životinja za čovjeka i okoliš
  • usporediti pojedine organske sustave različitih skupina organizama
  • usporediti rasprostranjivanje, razvoj, sazrijevanje, sustave parenja te brigu za potomstvo u različitih organizama
  • uključiti se na različite načine u očuvanje zaštićenih i ugroženih vrsta životinja
  • razvrstati poznate organizme na razvojnome stablu živoga svijeta
  • staviti u odnos sposobnost reakcije na podražaje i preživljavanje različitih organizama
  • objasniti važnost razvoja osjetila i živčanoga sustava u životinja.
Životinjsko carstvo
6.1

Životinjsko carstvo

Glavna obilježja i tijek evolucije najvažnijih skupina životinja tema su ove, uvodne, jedinice u svijet životinja. Jedinica je predviđena za obradu unutar 1 školskog sata.

Spužve i žarnjaci
6.2

Spužve i žarnjaci

Spužve i žarnjaci najjednostavnije su skupine životinja. Nakon obrade ove jedinice moći ćete prepoznati i razlikovati najpoznatije predstavnike spužvi i žarnjaka, razumjeti njihov značaj za okoliš te povezati njihovu građu s prilagodbama na sjedilački način života.

Plošnjaci i oblići
6.3

Plošnjaci i oblići

Mnogi plošnjaci i oblići neželjeni su gosti u životinjama i čovjeku. Upoznajte se s prilagodbama ovih životinja na nametnički način života te kako se zaštitit od njih. U tome će vam pomoći multimedijalni i interaktivni sadržaji.

Mekušci
6.4

Mekušci

Sadržaj ove jedinice posvećen je građi i načinu života mekušaca. Tijekom iduća 2 školska sata upoznat ćete njihove uloge u ekosustavu i njihov značaj za čovjeka.

Spužve, žarnjaci, plošnjaci, oblići i mekušci – znati, razumjeti i primijeniti
6.5

Spužve, žarnjaci, plošnjaci, oblići i mekušci – znati, razumjeti i primijeniti

Kroz različite tipove zadataka tijekom jednog školskog sata moći ćete ponoviti, proširiti i procijeniti svoje znanje o nižim beskralježnjacima. Zadaci će vas potaknuti na primjenu naučenog u svakodnevnome životu.

Kolutićavci
6.6

Kolutićavci

Zašto su gujavice vrlo korisne životinje za čovjeka i biosferu saznat ćete u ovoj jedinici predviđenoj za obradu u jednom školskom satu. Upoznat ćete plan građe gujavica i ostale životinje koje ubrajamo u skupinu kolutićavaca.

Člankonošci
6.7

Člankonošci

Iduća tri sata posvećena su najbrojnijoj skupini životinja na Zemlji – člankonošcima. Najbrojniji predstavnici člankonožaca su kukci, za koje neki znanstvenici predviđaju da ih ima čak do 30 milijuna različitih vrsta, od kojih mnoge nikada nećemo imenovati i opisati. Građu kukaca i ostalih člankonožaca, njihove nezamjenjive uloge u biosferi i razloge njihove ugroženosti upoznat ćete na najpoznatijim predstavnicima koji žive u Hrvatskoj i u svijetu.

Bodljikaši
6.8

Bodljikaši

Na morskom dnu obitavaju različite vrste bodljikaša, čiju ćete građu tijela i način života upoznati tijekom jednog školskog sata.

Kolutićavci, člankonošci i bodljikaši – znati, razumjeti i primijeniti
6.9

Kolutićavci, člankonošci i bodljikaši – znati, razumjeti i primijeniti

Rješavanjem različitih tipova zadataka u ovoj jedinici kroz jedan školski sat možete ponoviti i procijeniti svoje znanje o višim beskralježnjacima.

Svitkovci
6.10

Svitkovci

Svitkovci su skupina životinja koja je naziv dobila po elastičnoj štapićastoj strukturi koja im pruža potporu tijelu i naziva se svitak. U kralježnjaka svitak je zamijenila kralježnica. U ovoj jedinici, u trajanju od jednog školskog sata, dobit ćete kratki pregled organskih sustava riba, vodozemaca, gmazova, ptica i sisavaca. Upoznat ćete i najjednostavnije građene svitkovce – mješčićnice i kopljače.

Ribe
6.11

Ribe

Ribe su kralježnjaci koje vladaju slatkim vodama i morem. Prilagodbe koje im omogućuju život u vodi, sličnosti i razlike pojedinih skupina riba te značenje riba za biosferu i čovjeka upoznat ćete tijekom dva školska sata predviđena za ovu jedinicu.

Vodozemci
6.12

Vodozemci

Gatalinka, čovječja ribica, daždevnjak i žuti mukač samo su neki od vodozemaca čiju ćete građu tijela i način života upoznati tijekom iduća dva sata. Istaknut ćemo i razloge ugroženosti tih životinja te na koje načine ih zaštititi od izumiranja.

Gmazovi
6.13

Gmazovi

Gmazovi su osvojili kopno i razvili se u mnoge različite vrste čiju ćete građu tijela s naglaskom na prilagodbama za kopneni način života upoznati tijekom iduća dva sata ove jedinice. Možete riješiti i kviz kako biste procijenili svoje znanje o gmazovima.

Ptice
6.14

Ptice

Nakon dva školska sata posvećena pticama moći ćete objasniti prilagodbe koje su im omogućile let. Opisat ćemo najpoznatije vrste ptica s naglaskom na one koje nastanjuju naše krajeve. Sadržaj ove jedinice posvećen je i nekim zanimljivim oblicima ponašanja ptica.

Sisavci
6.15

Sisavci

Sisavci su se prilagodili mnogim različitim staništima na kopnu, u vodi i u zraku. Obilježja sisavaca koja su im omogućila ovako široku rasprostranjenost upoznat ćete tijekom tri sata pomoću različitih multimedijalnih elemenata i interaktivnih sadržaja.

Svitkovci – znati, razumjeti i primijeniti
6.16

Svitkovci – znati, razumjeti i primijeniti

Dodatna dva školska sata posvećena svitkovcima omogućit će vam da proširite svoje znanje o ovim životinjama rješavajući različite vrste zadataka. Znanje procijenite kvizom koji se nalazi na kraju ove jedinice.