Biološka raznolikost i sistematika živoga svijeta

Moći ću:
  • utvrditi srodnost različitih organizama na različitim razinama sistematskih kategorija
  • razvrstati različite organizme u carstva i domene živog svijeta prema karakterističnim svojstvima
  • raspraviti o utjecaju čovjeka na bioraznolikost i uravnoteženo stanje u prirodi
  • razvrstati poznate organizme na razvojnome stablu živoga svijeta.
Razvoj živoga svijeta i biološka raznolikost
1.1

Razvoj živoga svijeta i biološka raznolikost

Tijekom dva školska sata upoznat ćete različite ekosustave i objasniti kako je primarna proizvodnja osnova svakog od njih. Moći ćete obrazložiti važnost biološke raznolikosti za prirodu i evoluciju te pronaći različite hotspotove bioraznolikosti na Zemlji. Pomoću multimedije uočit ćete povezanost svih oblika života na Zemlji i pravilno očitavati kladograme kojima je ona prikazana te objasniti važnost evolucije za nastanak različitih vrsta s različitim prilagodbama.

Sistematika živoga svijeta
1.2

Sistematika živoga svijeta

Moći ćete poznate organizme razvrstati u osnovne sistematske kategorije, objasniti biološko poimanje različitosti vrsta i zapisati njihove nazive prema pravilima binarne nomenklature. Tijekom ovog školskog sata naučit ćete i razlikovati domene i carstva te raspoznavati sorte, sojeve, pasmine i hibride. Također ćete moći objasniti važnost sistematike i binarne nomenklature u znanosti.

Biološka raznolikost, evolucija i sistematika živoga svijeta – znati, razumjeti i primijeniti
1.3

Biološka raznolikost, evolucija i sistematika živoga svijeta – znati, razumjeti i primijeniti

Tijekom dva školska sata ponovit ćete gradivo i provjeriti svoje znanje kroz različite tipove zadataka, kvizova, shematskih prikaza, infografika i prijedloga za samostalna istraživanja. Povezivat ćete razine sistematskih kategorija s međusobnom srodnošću organizama te razvrstavati različite organizme u carstva i domene živog svijeta prema karakterističnim obilježjima.

Očuvanje i zaštita biološke raznolikosti na području Republike Hrvatske
1.4

Očuvanje i zaštita biološke raznolikosti na području Republike Hrvatske

Upoznajući biološku raznolikost na području Republike Hrvatske, tijekom dva školska sata raspravljat ćete o najčešćim uzrocima ugroženosti hrvatske flore i faune. Obrazlagat ćete važnost očuvanja bioraznolikosti u Republici Hrvatskoj i svijetu te osvijestiti osobnu odgovornost u očuvanju prirodne ravnoteže povezujući znanja s drugim temama iz etike, geografije, povijesti i kemije.

Očuvanje biološke raznolikosti – znati, razumjeti i primijeniti
1.5

Očuvanje biološke raznolikosti – znati, razumjeti i primijeniti

Tijekom jednog školskog sata ponovit ćete i provjeriti svoje znanje pomoću multimedijalnih i interaktivnih objekata. Na primjerima ćete prikazati vlastitu ulogu u brizi i očuvanju bioraznolikosti te raspraviti o utjecaju čovjeka na održavanje ravnotežnog stanja u ekosustavu.