x
Učitavanje

4.4 Zvuk

Europska unija, Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice
Povećanje slova
Smanjenje slova
Početna veličina slova Početna veličina slova
Visoki kontrast
a Promjena slova
 • Verdana
 • Georgia
 • Dyslexic
 • Početni
Upute za korištenje

Na početku...

Razmisli:

izvori zvuka
Izvori zvuka

Titranjem membrane zvučnika, žice na gitari ili udarcem u opnu bubnja okolni se zrak gura naprijed-natrag te nastaju zgušnjenja i razrjeđenja u zraku. Ti se poremećaji prenose na susjedne dijelove zraka rasprostirući se u obliku longitudinalnog vala.

Zvuk je longitudinalni val frekvencije od 20 Hz do 20 000 Hz .

 ​

Titranjem žice na gitari proizvodimo zvuk. Gitara je tijelo koje proizvodi zvuk i nazivamo je izvorom zvuka.

Čujemo li u zrakopraznom prostoru (vakuumu)?

Nastane li velika eksplozija u svemiru, mi je na Zemlji ne čujemo jer nema sredstva kojim bi se zvuk rasprostirao.

Razmisli:

Dogodi li se eksplozija u vodi, mi je u vodi čujemo jer se zvuk širi vodom. Sredstvo kojim se rasprostire zvuk jest voda.

Zvuk se rasprostire tekućinama, plinovima i čvrstim tijelima koja imaju elastična svojstva.

Kako nastaje ton, a kako šum? Što čujemo zatitra li samo jedna žica na gitari,a što ukoliko više žica titra istodobno?

Kada nastaje buka?

Buka je skup tonova i šumova. Čujemo je na ulici i u školi pod odmorom. Ton je pravilno titranje tijela u zraku. Kada zatitra žica na gitari, nastaje ton. Zgužvamo li papir, proizveli smo nepravilno titranje u zraku, a to je šum.

Brzina zvuka

 Razmisli:

Brzina zvuka u zraku iznosi oko 343 m/s ili 1 234,8   km/h . Zvuk se kreće brže kroz vodu nego kroz zrak. Brzina zvuka u vodi oko četiri puta je veća od brzine zvuka u zraku i iznosi oko 1 500 m/s ili 5 400 km/h .

Brzina zvuka mijenja se ovisno o promjeni sredstva kroz koje se širi zvuk.

Jeka

Kada čujemo jeku?

Ultrazvuk

Zvučne valove frekvencije niže od 20 Hz nazivamo infrazvuk, a valove više frekvencije od 20 000 Hz nazivamo ultrazvuk. Područje infrazvuka i ultrazvuka čovjek ne čuje. Ljudsko uho čuje zvuk u području frekvencija od 20 Hz do 20 000 Hz .

Ultrazvuk se koristi u medicinskim pretragama kako bi se utvrdile nepravilnosti u ljudskom tijelu. Dupini se orijentiraju prema ultrazvučnim valovima. Šišmiši love plijen uz pomoć ultrazvučnih valova.

Istražimo:

 1. Zvuk je  val.

  null
  null
 2. Ljudsko uho čuje:

  null
  null
 3. Valna duljina zvučnog vala čine zgušnjenje i razrjeđenje. 
  null
  null
 4. Zvučne valove ne čujemo u  prostoru.  
  null
  null
 5. Brzina zvuka u zraku iznosi m/s .  

  null
  null
 6. Brzina zvuka u vodi je:  od brzine zvuka u zraku.  
  null
  null
 7. Jeka nastaje pri  zvučnog vala o    površinu.  
  null
  null
 8. Ton nastaje titranjem tijela u zraku. Šum nastaje titranjem tijela u zraku.
  null
  null

...i na kraju

Zapamtimo:

Zvuk je longitudinalni val. Zvučne valove čujemo samo ako postoji sredstvo kroz koje bi se širio zvuk. Ton nastaje pravilnim titranjem tijela u zraku. Šum je nepravilno titranje tijela u zraku. Buka je skup tonova i šumova.

Ljudsko uho čuje zvuk u području frekvencija od 20 Hz   do 20 000 Hz  . Zvučne valove frekvencije niže od 20 Hz nazivamo infrazvukom, a više od 20 000 Hz ultrazvukom.