Kemija 2
digitalni obrazovni sadržaj za drugi razred gimnazije za predmet kemiju
 • Aleksandra Habuš
 • Snježana Liber
Moći ću:
 • razlikovati i objasniti unutarnju energiju, toplinu, entalpiju, reakcijsku entalpiju
 • izračunavati promjenu reakcijske entalpije kod jednostavnih primjera
 • skicirati pV dijagram za idealne plinove
 • izračunavati reakcijsku entalpiju
 • nacrtati entalpijski dijagram reakcije
 • opisati svojstva tekućina
 • izračunavati i pripremati otopine zadanih koncentracija izraženih na različite načine
 • objasniti i prepoznati koligativna svojstva na primjerima
 • definirati i objasniti koloidne sustave na primjerima
 • objasniti pojmove vezane uz ravnotežno stanje kemijskog sustava
 • objasniti pojmove vezane uz brzine kemijskih reakcija
 • definirati pomak kemijske ravnoteže i odgovorne čimbenike kiseline i baze definirati u skladu s različitim pristupima
 • objasniti pojam pufera i njihovu ulogu u otopinama kod kiselina i baza, objasniti zašto su neke slabe, a neke jake, objasniti i računati ravnotežnu konstantu ionizacije vode i pH-vrijednost
 • objasniti pojmove oksidacije, redukcije i oksidacijskog broja
 • povezati pojmove elektrodnog potencijala i redoks-reakcije
 • riješiti redoks-reakcije u vodenim otopinama
 • objasniti razlike između galvanskog i elektroliznog članka na primjerima.
Energija i kemijske promjene Energija i kemijske promjene

1 Energija i kemijske promjene

Sunce je tek jedna od mnogo milijardi zvijezda, rođena prije otprilike 5 milijardi godina. Udaljeno je od Zemlje 150 milijuna kilometara. Vjeruje se da temperatura u njegovu središtu doseže oko 14 milijuna stupnjeva Celzijusa, a na površini je oko 6000 °C. Sunce je bilo i još će dugo biti glavni izvor energije na našem planetu.

Tekućine, otopine i koloidni sustavi Tekućine, otopine i koloidni sustavi

2 Tekućine, otopine i koloidni sustavi

Kako kritički razmotriti utjecaj koloidnih sustava na život čovjeka i okoliš, što su tekućine i koja su njihova karakteristična svojstva, saznajte u jedinicama DOS-a drugoga modula čija je tema Tekućine, otopine i koloidini sustavi. Također razvijte radne navike, formirajte znanstveni pogled, razvijte sposobnost rješavanja problema te
proširite svoja znanja na temelju međupredmetne korelacije nastavnih sadržaja kemije i fizike.

Brzina i ravnoteža kemijskih reakcija Brzina i ravnoteža kemijskih reakcija

3 Brzina i ravnoteža kemijskih reakcija

U modulu Brzina i ravnoteža kemijskih reakcija otkrit ćete koji čimbenici utječu na brzinu kemijske reakcije, a koji na ravnotežu. Pronaći ćete pokuse uz pomoć kojih ćete moći pratiti i bilježiti utjecaj temperature, koncentracije i tlaka na ravnotežu i brzinu kemijskih reakcija.

Kiseline, baze i soli Kiseline, baze i soli

4 Kiseline, baze i soli

Osvrnite se oko sebe u kuhinji i nabrojite tvari kiselog okusa.
Nalazite li neku tvar koja djeluje lužnato? Sigurno se i ona nalazi u kuhinji, a da toga niste ni svjesni. Upoznat ćete je. Zašto se kad jedemo slatko kvare zubi? Treba li ih prati odmah nakon jela? Što znači pH-vrijednost? Kako se dobiva kuhinjska sol, a kako neke druge soli koje poznajete iz svakodnevnog života? Sve ćete to naučiti ako pozorno proučite digitalne obrazovne sadržaje ovoga modula.

Redoks-reakcije i elektrokemija Redoks-reakcije i elektrokemija

5 Redoks-reakcije i elektrokemija

Kako su povezane kemijske reakcije i električna struja?
Što je potrebno za pokretanje automobila, rad daljinskog upravljača za televizore, pokretanje dječjih igračaka ili rad pejsmejkera? Svi znate da je odgovor: baterije i akumulatori. Kako su građeni i kako rade ti elektrokemijski izvori električne struje ili galvanski članci saznat ćete u ovom modulu.
No, nastajanje galvanskog članka može biti i uzrokom korozije, pojave koja uzrokuje propadanje mnogih materijala i zato nanosi velike materijalne štete. Svima dobro poznata vrsta korozije je hrđanje željeza. Zašto željezo hrđa, a npr. aluminij ne i kako možemo spriječiti koroziju?