Tekućine, otopine i koloidni sustavi

Moći ću:
  • opisati svojstva tekućina
  • izračunavati i pripremati otopine različitih koncentracija izraženih na različite načine
  • prepoznati koligativna svojstva na primjerima
  • kritički razmotriti utjecaj koloidnih sustava na život čovjeka i okoliš
  • povezati rezultate pokusa sa znanjima iz fizike
  • razviti radne navike
  • formirati znanstveni pogled
  • razviti sposobnost rješavanja problema
  • sistematizirati svojstva tekućina