Redoks-reakcije i elektrokemija

Moći ću:
  • analizirati promjene u elektrokemijskim člancima
  • povezati električni naboj s promjenom množine tvari na elektrodama
  • sistematizirati elektrokemijske pojave
  • rješavati problemske zadatke
  • vrjednovati elektrokemijske pojave u svakodnevnom životu
Redoks-reakcije
5.1

Redoks-reakcije

Uz primjenu IKT alata i predloženih multimedijalnih digitalnih obrazovnih sadržaja, usvojite temeljne pojmove vezane uz redoks-procese. Povezujući znanja iz biologije prepoznajte redoks – procese koji se zbivaju u ljudskom organizmu, primjerice, razgradnja masnih kiselina, aminokiselina i ugljikohidrata, pojedine faze ciklusa limunske kiseline i dr.

Galvanski članci i elektrodni potencijal
5.2

Galvanski članci i elektrodni potencijal

Na temelju eksperimentalnog istraživačkog rada upoznajte se s osnovama elektrokemije; galvanskim člancima kao izvorima istosmjerne struje. Prepoznajte koje galvanske članke koristimo u svakodnevnom životu; iščitajte iz tablice standardni elektrodni potencijal i na temelju tih vrijednosti izračunajte napon galvanskog članka. Čestičnim prikazom uz elemente multimedije proučite način rada galvanskog članka.

Elektrolizni članci
5.3

Elektrolizni članci

Proučite elektrolizu talina i vodenih otopina različitih soli izvodeći pokuse. Na temelju reakcija na elektrodama i primjenom Faradayjevih zakona, izračunajte masu ili volumen tvari nastalih na elektrodama.

Elektrokemijski izvori električne energije
5.4

Elektrokemijski izvori električne energije

Razvijanjem sposobnosti za rad s različitim izvorima koji uključuje IKT alate, usmjerite se na proučavanje važnosti elektrokemijskih izvora energije (ispitivanje djelovanja i mogućnost korištenja baterija, akumulatora, gorivnih članaka).

Korozija je neželjena redoks-reakcija
5.5

Korozija je neželjena redoks-reakcija

Proces korozije metala, jedan je od velikih problema tehnološkoga razvitka. Proučite na proces korozije i steknite potrebno praktično znanje za sprječavanje korozije različitih metalnih predmeta od kućanskih aparata do mostova.

Usustavljivanje gradiva iz opće kemije
5.6

Usustavljivanje gradiva iz opće kemije

Primijenite stečeno znanje iz kemije i povežite ga s osnovnim znanjem matematike u izjednačavanju odnosa množina tvari i kemijskom računu.