Brzina i ravnoteža kemijskih reakcija

Moći ću:
  • uočiti zakonitosti uopćavanjem podataka prikazanih crtežima, tablicama i grafovima
  • razviti znanstveni pristup u obradi rezultata i rješavanju problema
  • prikazati grafički rezultate mjerenja
  • razviti vještine uočavanja utjecaja različitih čimbenika na brzinu i ravnotežu kemijske reakcije
Brzina kemijske reakcije
3.1

Brzina kemijske reakcije

Predloženi videozapisi, animacije te interaktivni sadržaji u aktivnostima koje će se obraditi u DOS jedinici, zorno će vam prikazati kako i zašto se mijenja brzina kemijskih reakcija. Sa svrhom razvijanja sposobnosti razumijevanja i primjene grafičkih prikaza, objasnit će vam se kako možete grafički prikazati rezultate mjerenja brzine kemijske reakcije.

Čimbenici koji utječu na brzinu kemijske reakcije
3.2

Čimbenici koji utječu na brzinu kemijske reakcije

Suvremeni pristup koji uključuje IKT alate i predložene multimedijalne digitalne obrazovne sadržaje zorno će uz pokuse, omogućiti vam da pratite utjecaj temperature, veličine uzorka, agregacijskog stanja rekatanata, koncentracije, tlaka, katalizatora/inhibitora na brzinu kemijske reakcije.

Ravnoteža kemijskih reakcija
3.3

Ravnoteža kemijskih reakcija

Reverzibilnost kemijske reakcije i kemijska ravnoteža kao dinamični proces, približit će vam se razmatranjem primjera ravnotežnih reakcija u svakodnevnom životu. Primjena relacije za empirijsku konstantu ravnoteže kemijskog sustava, omogućit će vam razvijanje kompleksnog razmišljanja u rješavanju problema i povezivanju vrijednosti konstante ravnoteže s ravnotežnim koncentracijama ili ravnotežnim tlakovima reaktanata i produkata u reakcijskoj smjesi.

Čimbenici koji utječu na pomak kemijske ravnoteže
3.4

Čimbenici koji utječu na pomak kemijske ravnoteže

Suvremeni pristup koji uključuje IKT alate i predložene multimedijalne digitalne obrazovne sadržaje zorno će vam uz pokuse, omogućit da pratite utjecaj temperature, koncentracije, tlaka na ravnotežu kemijske reakcije.