Procijenite svoje znanje

Tekućine, otopine i koloidni sustavi

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

1 Odaberite točan odgovor.

Koja će tekućina lakše istjecati iz boce, ulje ili voda?

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

2 Odaberite točan odgovor.

Množinska koncentracija definirana je omjerom:

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

3 Odaberite točan odgovor.

Otopina dušične kiseline pri 20 °C gustoće 1,115 g cm-3 ima volumen 50,00 cm3. Kolika je masa te otopine?

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan ili više točnih odgovora.

4 Odaberite sve točne odgovore.

Kolika je množinska koncentracija vodene otopine natrijeva hidroksida ako je u volumen od 250 mL otopine otopljeno 50,0 g \ce{NaOH} ? Moguće je više točnih odgovora.

Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

5 Dopunite rečenicu.

Otopina natrijeva klorida masenog udjela 0,20 pri 20 °C ima gustoću 1,1478 g cm-3.
Izračunajte masenu i množinsku koncentraciju otopine natrijeva klorida. Rezultat iskažite na tri značajne znamenke.

Rješenje zadatka:

γ(NaCl) =
g/dm3
c(NaCl) =
mol/dm3
Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

6 Dopunite rečenicu.

Izračunajte masenu i množinsku koncentraciju vodene otopine kalijeva permanganata, \ce{KMnO4(aq)} , ako se u odmjernu tikvicu od 250 mL uspe 8,90 g kalijeva permanganata i nakon otapanja nadopuni vodom do oznake. Rezultat iskažite na tri značajne znamenke.

Rješenje zadatka:

γ(KMnO4) =
g dm-3
c(KMnO4) =
mol dm-3
Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

7 Odaberite točan odgovor.

Osmoza je:

Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

8 Dopunite rečenicu.

Izračunajte osmotski tlak natrijeve lužine masene koncentracije
50,00 g/L pri 298 K.

Rezultat iskažite na četiri značajne znamenke.

Rješenje:

Osmotski tlak natrijeve lužine masene koncentracije 50,00 g/L pri 25 °C iznosi
kPa.
Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

9 Odaberite točan odgovor.

Grubo disperzni sustavi nazivaju se:

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

10 Odaberite točan odgovor.

Koloidnu otopinu možemo odijeliti:

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan ili više točnih odgovora.

11 Odaberite sve točne odgovore.

Odaberite točne tvrdnje:

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

12 Odaberite točan odgovor.

Emulgatori su tvari koje:

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

13 Odaberite točan odgovor.

Mlijeko je bijelo jer:

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?

Procijenite svoje znanje

Tekućine, otopine i koloidni sustavi

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

1 Odaberite točan odgovor.

Koja će tekućina lakše istjecati iz boce, ulje ili voda?

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

2 Odaberite točan odgovor.

Množinska koncentracija (c) definirana je omjerom:

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

3 Odaberite točan odgovor.

Otopina dušične kiseline (HNO3) pri 20 °C (t) gustoće (ρ) 1,115 g cm-3 ima volumen (V) 50,00 cm3.

Kolika je masa (m) te otopine?

t = 20 °C

ρ = 1,115 g cm-3

V = 50,00 cm3

m = ?

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan ili više točnih odgovora.

4 Odaberite sve točne odgovore.

Kolika je množinska koncentracija (c) vodene otopine natrijeva hidroksida (NaOH) ako je u volumenu (V) od 250 mL otopine otopljeno 50,0 g natrijeva hidroksida (NaOH)?

Moguće je više točnih odgovora.

Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

5 Dopunite rečenicu.

Otopina natrijeva klorida (NaCl) masenog udjela (w) 0,20 pri 20 °C (t) ima gustoću (ρ) 1,1478 g cm3.
Izračunajte masenu (γ) i množinsku (c) koncentraciju otopine natrijeva klorida (NaCl).

Rezultat iskažite na tri značajne znamenke.

Rješenje zadatka:

γ (NaCl) =
g/dm3
(NaCl) =
mol/dm3
Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

6 Dopunite rečenicu.

U odmjernu tikvicu od 250 mL uspe se 8,90 g kalijeva permanganata \ce{KMnO4(aq)} .

Nakon otapanja tikvica se nadopuni vodom do oznake.

Izračunajte masenu (γ ) i množinsku (c) koncentraciju vodene otopine kalijeva permanganata  \ce{KMnO4(aq)} .

Rezultat iskažite na tri značajne znamenke.

Rješenje zadatka:

γ (KMnO4) =
g dm-3
(KMnO4) =
mol dm-3
Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

7 Odaberite točan odgovor.

Osmoza je:

Netočno
Točno

Unesite odgovore na pripadajuća mjesta.

8 Dopunite rečenicu.

Izračunajte osmotski tlak (Π) natrijeve lužine (NaOH) masene koncentracije (γ) 50,00 g/L pri 298 K.

Rezultat iskažite na četiri značajne znamenke.

Rješenje:

Osmotski tlak (Πnatrijeve lužine (NaOH) masene koncentracije (γ) 50,00 g/L pri 25 °C iznosi
kPa.
Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

9 Odaberite točan odgovor.

Grubo disperzni sustavi nazivaju se:

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

10 Odaberite točan odgovor.

Koloidnu otopinu možemo odijeliti:

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan ili više točnih odgovora.

11 Odaberite sve točne odgovore.

Odaberite točne tvrdnje:

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

12 Odaberite točan odgovor.

Emulgatori su tvari koje:

Netočno
Točno

Klikom odaberite jedan točan odgovor.

13 Odaberite točan odgovor.

Mlijeko je bijelo jer:

Netočno
Točno
{{correctPercent}}%

Želite li pokušati ponovo?