1.1. Oblici prezentske osnove u aktivu i glagol ''BITI''

Sljedeća jedinica

Na početku

Glagoli su promjenjive vrste riječi kojima se izriče radnja (pisati, saditi), stanje (mirovati, spavati) i zbivanje (kišiti, roditi se).

Glagoli se mijenjaju prema licima (osobama).

Lice je i u latinskom i u hrvatskom kategorija koja označuje:

● govornika - jednina: ja (ego), množina: mi (nos)

● sugovornika - jednina: ti (tu), množina: vi (vos)

● negovornika - jednina: on, ona, ono (is, ea, id), (množina: oni, one, ona (ei /ii/, eae, ea).

Takva se promjena glagola prema licima naziva konjugacija ili sprezanje.

Neke su od glagolskih kategorija jednake i u hrvatskom i u latinskom, a neke se razlikuju. Promotri navedene glagolske kategorije u latinskom i promisli koje su iste, a koje različite.

 Glagolske su kategorije u latinskom jeziku:

● lice (prvo, drugo, treće)

● broj (singular/jednina/sg., plural/množina/pl.)

● način (indikativ, konjunktiv, imperativ)

● vrijeme (prezent, imperfekt, futur I., perfekt, pluskvamperfekt, futur II.)

● stanje (aktiv, pasiv).

U latinskom jeziku glagole razlikujemo prema četirima konjugacijama.

U ovoj lekciji ponovit ćemo oblike prezentske osnove u aktivu, tj. indikativ prezenta, imperfekta i futura I. aktivnog te za one koji to žele i imperativ I. i II.

Kako prepoznajemo konjugaciju i osnovu glagola?

U latinskom jeziku postoje četiri konjugacije i u rječniku ih lako prepoznajemo prema brojčanoj oznaci koja stoji u rječničkom obliku glagola. Taj broj čitamo kao infinitiv prezenta aktivnog od kojeg lako dobijemo i prezentsku osnovu glagola. Osnovu glagola dobit ćemo odvajanjem infinitivnog nastavka -re u 1., 2. i 4. konjugaciji i nastavka -ĕre u 3. konjugaciji.

Primjeri:

rječnički oblik za
1. ili a-konjugaciju:
porto, 1.

rječnički oblik za
2. ili e-konjugaciju:
deleo, 2. delevi, deletum

rječnički oblik za
3. (konsonantska) konjugaciju:
colo, 3. colui, cultum

rječnički oblik za
3. (-io) konjugaciju:
cupio, 3. cupivi, cupitum

rječnički oblik za
4. ili i-konjugaciju:
audio, 4. audivi, auditum

infinitiv prezenta aktivnog:
portāre
prezentska osnova:
porta-


infinitiv prezenta aktivnog:
delēre
prezentska osnova:
dele-

infinitiv prezenta aktivnog:
colĕre
prezentska osnova:
col-

infinitiv prezenta aktivnog:
cupĕre
prezentska osnova:
cup-(i)-

infinitiv prezenta aktivnog:
audīre
prezentska osnova:
audi-

 Pronađi parove glagola i njegova infinitiva.

Općeniti nastavci za aktiv

Lice glagola u oblicima aktiva, bez obzira na način i vrijeme, lako je prepoznati prema općim nastavcima za aktiv.

Nastavci za aktiv:

sg.     1. -o/-m    

           2. -s    

           3. -t

pl.      1. -mus    

           2. -tis    

           3. -nt

Pogledaj videosnimku u nastavku i ponovi oblike prezentske osnove. Ako je potrebno, pogledaj je nekoliko puta i pokušaj napraviti svoju sistematizaciju oblika prezentske osnove u aktivu za lakše snalaženje u tekstovima.

Oblici prezentske osnove u aktivu

U osmosmjerci pronađi zadane oblike indikativa prezenta aktivnog.

Pronađene pojmove u osmosmjerci možeš označiti na dva načina.

Strelicom miša klikni na svako slovo traženog pojma ili pojam označi povlačenjem miša preko slova koja tvore traženu riječ.

Nakon što si označio cijeli tražen pojam polja će promijeniti boju i riječ će se pojaviti kao cjelina.

3. l. pl. glagola PUNIO, 4.

2. l. sg. glagola NAVIGO, 1.

2. l. pl. glagola MOVEO, 2.

1. l. pl. glagola LEGO, 3.

3. l. sg. glagola CAPIO, 3.

Oblici glagola biti

Glagol biti često nalazimo u tekstovima. On na latinskom u rječničkom obliku glasi: sum, esse, fui. Drugi navedeni oblik esse je oblik infinitiva prezenta i prevodi se „biti”.

Oblici prezentske osnove glase:

  • indikativ prezenta

sum, es, est, sumus, estis, sunt

  • indikativ imperfekta

eram, eras, erat, eramus, eratis, erant

  • futur I.

ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt

Provjera znanja

Samostalan rad
Procijenite znanje

Sadržaj