x
Učitavanje

1.4 Mjerne jedinice

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Jeste li bili u situaciji kao Dian i Dana? Imate li USB memorijski štapić? Upotrebljavate li ga za pohranu radova koji vam trebaju za školu kako biste sadržaje mogli pokazati kolegama i nastavnicima? Jeste li dogradili svoj mobitel dodajući mu memorijsku karticu? Zašto ste to učinili?

USB

USB (Universal Serial Bus) je standardna prijemosnica za spajanje vanjskih jedinica na računalo.

RAM

Sve što radimo na računalu privremeno se pohranjuje u radni spremnik – RAM (Random Access Memory). Tek kada za unesene podatke odaberemo mjesto gdje ćemo ih pohraniti, te ih pohranimo u taj odabrani spremnik, oni su trajno pohranjeni (dok ih ne izbrišemo).

Kad idete u trgovinu, ponesete vrećicu kako biste u nju spremili kupljene namirnice. To je vaš spremnik. Je li vam se kad dogodilo da ste poželjeli još jednu vrećicu jer vam u jednu ne stane sve kupljeno? Ili vam se vrećica potrgala od previše stvari u njoj? Što je sa školskom torbom i stvarima u njoj? Ni u nju, katkad, ne može stati oprema za TZK pa ju nosite u posebnoj vrećici. Sve te namirnice i stvari su podatci. Dakle, ne možemo u spremnike pohraniti više podataka od onoga što je prema njihovoj veličini predviđeno.

Kapacitet spremnika

Svaki spremnik ima svoju veličinu koju nazivamo kapacitet spremnika. On određuje koliko najviše podataka spremnik može primiti.

Kapacitete spremnika mjerimo u mjernim jedinicama.

Spremnici
Spremnici različitih kapaciteta: CD od 700 MB, DVD kapaciteta 4.7 GB, memorijska kartica od 64 GB, USB štapić od 128 GB, vanjski tvrdi disk kapaciteta 500 GB i tvrdi disk od 1 TB.

Kratice mjernih jedinica povežite s njihovim nazivima.

B
KB
MB
GB
TB
PB
EB
ZB
YB
null
null

Postoje li neke mjerne jedinice za koje ste tek sada prvi puta čuli? To su vjerojatno posljednje tri jedinice. Zasad se one koriste kad govorimo o velikim računalima. 

Osim navedenih mjernih jedinica, postoji još jedna grupa mjernih jedinica i ona se rjeđe koristi.

Kratice mjernih jedinica povežite s njihovim nazivima.

B
KiB
MiB
GiB
TiB
PiB
EiB
ZiB
YiB
null
null

Te su mjerne jedinice novijeg datuma i one se sve češće upotrebljavaju i stoga je dobro poznavati ih.

Količina podataka

Podatci imaju svoju veličinu i zato pri pohranjivanju u spremnik zauzimaju određeni prostor. Tu veličinu koju podatci imaju nazivamo količina podataka.

Podatci
Različite vrste datoteka i njihove količine podataka: video zapis od 47.22 MB, fotografija od 2.35 MB, audio datoteka od 3.46 MB i tekstualna datoteka od 34 KB.

Količinu podataka mjerimo u jednakim mjernim jedinicama kao kapacitete spremnika!

Kojim su mjernim jedinicama najčešće iskazane veličine tvojih uradaka, odnosno domaće zadaće za školu? Jesu li ti podatci veliki ili nisu?

Podsjetimo se jedinica za duljinu i masu. Koliko 1 kilometar ( km) sadržava metara ( m) ? Koliko 1 kilogram ( kg) sadržava grama ( g) ?

Na odgovarajućem mjestu odaberite tisućicu mjerne jedinice. Mjerne jedinice su poredane od najmanje do najveće.

1 KB
1 MB
1 GB
1 TB
1 PB
1 EB
1 ZB
1 YB
null
null

Učinite to i za druge mjerne jedinice. No, veća jedinica ima 1 024 neposredno manjih jedinica.

Zanimljivost

Možda ćete čuti ili pronaći na internetu da 1 KB sadržava 1 024 B , odnosno da 1 MB sadržava 1 024 KB itd. No, prefiks kilo označava 1 000 jedinica, prefiks mega  1 000 000 itd. Zato 1 K B = 1 000 B , 1 MB = 1 000 KB , 1 GB = 1 000 MB , a uvedene su nove jedinice KiB , MiB , GiB itd. pri čemu svaka veća jedinica sadržava 1 024 neposredno manje jedinice.

Sada se koncentrirajte i odigrajte igru.

Ubacite novčiće u kasicu kako bi se točno napunila. Pogledajte ispod kasice kolika vrijednost je zadana.

 

...i na kraju

Kapaciteti spremnika i veličina podataka mjere se u jednakim mjernim jedinicama. Postoje dvije grupe mjernih jedinica i obje su za tu namjenu. U objema je grupama  najmanja jedinica bajt. Sljedeće veće jedinice tvore se tako da riječima koje označavaju jedinicu dodajemo prefiks (npr. prefiks u riječi kilogram je kilo i dodaje se na riječ gram).

Prva grupa ima poznate prefikse ( kilo , mega , giga , tera , peta , eksa , zeta , jota ) . Otud su izvedene kratice: KB , MB , GB , TB , PB , EB , ZB , YB . Veća jedinica ima uvijek 1 000 onih manjih.

Drugoj su grupi prefiksi izvedeni iz gornjih tako da se koristi prvi slog i na njega dodaje „bi” ( kibi , mebi , gibi , tebi , pebi , eksbi , zebi , jobi ) . Zato su kratice nastale umetanjem „i” između slova gornjih kratica: KiB , MiB , GiB , TiB , PiB , EiB , ZiB , YiB . Veća jedinica ima uvijek 1 024 one manje.

Povratak na vrh