x
Učitavanje

2.2 Tipkovnica

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

 • Kako nazivamo ove uređaje?
 • Prikazuje li se na svim fotografijama isti uređaj?
 • Opiši fotografije! O svakoj fotografiji reci barem jednu rečenicu.
 • Pretpostavka je da si već upotrebljavao ovaj uređaj, čemu služi?

Zadatak 1.

Presloži ove fotografije redoslijedom kojim misliš da su se vremenski pojavljivale.

Christopher Sholes, Samuel Soule, Carlos Glidden i Mark Twain
Na usporedne četiri crno-bijele fotografije prikazani su izumitelji prvog pisaćeg stroja, Christopher Sholes, Samuel Soule i Carlos Glidden te Mark Twain, prvi pisac koji je pisao svoja djela na pisaćem stroju.

Zanimljivost

Christopher Sholes, 19. st., američki je izumitelj koji je sa svojim partnerima, Samuelom Souleom i Carlosom Gliddenom, izmislio prvi stroj za tipkanje. Većinu je života posvetio izumima iz područja izdavaštva/tiskanja.

Mark Twain prvi je pisac koji je svoje novele pisao na stroju za tipkanje. Twain je kupio stroj zbog reklame kojom se isticalo da se strojem može napisati  57 riječi u minuti.Tijekom 50-ih i 60-ih godina 19. st. mnogi su pokušali stvoriti pisaći stroj koji će biti funkcionalan.


To je najprije uspjelo Sholesu, Souleu i Gliddenu, koji su patentirali svoj izum. Možemo reći da je njihov izum bio preteča modernoga pisaćeg stroja. Sholes, Soule i Glidden potpisali su ugovor s tada najpoznatijim proizvođačem šivaćih strojeva i lovačkih pušaka, tvrtkom Remington iz New Yorka, i tako je počela proizvodnja pisaćih strojeva.

Tvrtki Remington trebalo je pet godina da proizvede prvi pisaći stroj koji je imao sve one dijelove i mogućnosti koje sadržava današnji pisaći stroj.

Sto godina poslije počele su se koristiti tipkovnice kao ulazni uređaji računala. Tipkovnice se temelje upravo na pisaćem stroju.

Imaju isti QWERTY raspored, tipku CapsLock, koja ima ulogu polugice na pisaćem stroju za pisanje isključivo velikim slovima, tipku Enter za prelazak u novi red. Razlika je u tome što se na stroju za tipkanje broj  1 pisao pritiskom na tipku l (malo el), a  0 pritiskom na tipku slova O. Pojavom tipkovnica ti brojevi dobivaju svoju tipku.

Tipkovnica– najčešći ulazni uređaj

Tipkovnica je skup tipki koje čine cjelinu. Pritiskom na svaku tipku šalje se poruka koju računalo prepoznaje i pretvara u znak ili provede neku naredbu.

Postoji nekoliko skupina tipki na tipkovnici.

Tipkovnica Dvorak i tipkovnica QWERTZ
Raspored tipaka na tipkovnici Dvorak i tipkovnici QWERTZ.

Zanimljivost

Iz vremena prvih pisaćih strojeva potječe i raspored tipkovnica QWERTY. Taj se raspored uvriježio kao onaj koji omogućuje najbrže tipkanje. Naziv QWERTY dolazi od rasporeda slova u prvom redu tipkovnice. U hrvatskom jeziku i jezicima srednjoeuropskih zemalja slovo Y nije toliko često pa su tipka Y i tipka Z zamijenile mjesta. Tako je nastala tipkovnica QWERTZ.

Postoji i tipkovnica Dvorak, čiji se raspored tipki znatno razlikuje od tipkovnica QWERTY i QWERTZ. Cilj je razvoja tipkovnice Dvorak također bio omogućiti brže tipkanje. Nažalost, tipkovnice QWERTY na tržištu su već neko vrijeme postojale, a za prelazak na tipkovnice Dvorak bilo je potrebno vrijeme prilagodbe, tako da se te tipkovnice nisu uspjele znatno probiti na tržištu.

Zadatak 2.

Pogledaj animaciju i navedi dijelove tipkovnice.

Tipkovnica

Dijelovi tipkovnice

 1. ​slovno-brojčani dio tj. alfanumeričke tipke (brojevi, slova, interpunkcijski znakovi, posebni znakovi)
 2. brojčani dio tj. numerička tipkovnica
 3. kontrolne tipke (Ctrl, Alt, Del, ESC)
 4. funkcijske tipke
 5. navigacijske tipke (strelice gore, dolje, lijevo, desno, Pu (Page Up), Pd (Page Down), Hm (Home), End (Kraj), Ins (Insert))

Unos teksta

Središnji dio tipkovnice čine tipke s brojkama i slovima.

Tu su još tipke:

 • Razmaknica (engl. Space) – najduža tipka, koja služi za razdvajanje riječi.
 • Caps Lock – tipka kojom uključujemo pisanje velikim slovima.
 • Shift – tipka koju upotrebljavamo zajedno s tipkama sa slovima kad želimo pisati jedno veliko slovo ili s tipkama s brojevima za pisanje onih znakova koji se nalaze iznad brojki.
 • Enter – tipka za prelazak u novi red.
 • Tab – tipka kojom se pokazivač odnosno točka unosa pomiče za nekoliko mjesta naprijed.
 • Backspace  – tipka za brisanje znakova/slova prije pokazivača, odnosno točke unosa ili označenog teksta. Može se reći da se tipkom Backspace briše "ulijevo" ili "unazad".

Kombinacije tipki

Kombinacija tipki znači da se istodobno drže pritisnute dvije ili više tipki. To se označava znakom +.

Želimo li pisati sve velikim slovima, uključit ćemo tipku Caps Lock, no želimo li samo jedno slovo napisati veliko, npr. prvo slovo u rečenici, tada upotrebljavamo kombinaciju tipki Shift i slova koje želimo napisati veliko, npr. Shift + A.

Simbole koji se nalaze iznad tipki s brojkama također pišemo kombinacijom tipki Shift i broja na kojem se simbol nalazi, npr. želimo li napisati !, koristit ćemo se kombinacijom tipki Shift + 1, a za pisanje zagrade trebat će nam kombinacija tipki Shift + 8.

Interpukcijske znakove također pišemo pomoću kombinacije tipki Shift i odgovarajuće tipke na tipkovnici. Primjerice, želimo li ispisati znak ':', tada koristimo kombinaciju tipki Shift i '.'

Kombinacija tipki

Prikazani video završava tipkanjem zadatka:

Najčešći ulazni uređaji jesu:
,
miš i mikrofon.
null
null

Kontrolne tipke

Kontrolne su tipke:

Esc, Ctrl, Alt i Win.

Tipku Esc upotrebljavamo želimo li izići iz nekog programa ili odustati od neke radnje.

Tipke Ctrl i Alt ili Alt Gr (desni Alt) upotrebljavamo u kombinaciji s drugim tipkama.

Tako nam Alt Gr treba želimo li napisati adresu e-pošte. Znak @ pišemo pomoću tipki Alt Gr + V.

Tipka Win otvara nam programsku traku ili zajedno s F1 (Win + F1 ) otvara sustav pomoći i podrške sustava Windows.

Tipkovne kratice

Gotovo svaku akciju ili naredbu koju izvodimo mišem moguće je izvesti i  pomoću jedne tipke ili kombinacijom više tipki na tipkovnici. Takav je način brži pa se uporaba tipki i kombinacije tipki nazivaju tipkovni prečaci.

Neki od najčešćih tipkovnih prečaca:

ctrl + x Izreži
ctrl + c kopiraj
ctrl + v zalijepi
ctrl + s spremi
ctrl + A odaberi sve

Navigacijske tipke

Zadatak 3.

Osim strelica, navigacijskim tipkama pripadaju i tipke Pu (Page Up), Pd (Page Down), Home, End, Delete i Insert.

Saznaj što te riječi znače na engleskom jeziku i pokušaj zaključiti čemu bi te tipke mogle služiti.

Isprobaj navedene tipke!

Page Up   Pu – pomicanje po stranici prema gore.

Home – Hm – vraća pokazivač na početak reda, a zajedno s tipkom Ctrl i na početak dokumenta.

EndKraj – vraća pokazivač na kraj reda, a zajedno s tipkom Ctrl i na kraj dokumenta.

Delete - Del - briše slijeva nadesno. Potrebno je pokazivač miša postaviti i kliknuti ispred riječi koju želimo izbrisati.

Insert – Ins – način umetanja – kad je tipka uključena, tekst koji se unosi umeće se u postojeći tekst, a kad je tipka isključena, tekst koji se unosi zamjenjuje postojeći tekst.


Spoji parove preslagivanjem prikazanih tipki prema konačnom rezultatu

Esc
briše označeni tekst ili briše znakove nakon pokazivača
Pu
vraća pokazivač na početak retka
Del
pomicanje po stranici prema dolje
End
odustaje od radnje
Pd
pomicanje po stranici prema gore
Home
vraća pokazivač na kraj retka
null
null

Asistivne tipkovnice

Tipkovnica nam služi za komunikaciju s računalom. Danas se mnogo promišlja o načinima na koje bi se i djeca s razvojnim teškoćama i osobe s invaliditetom mogle koristiti računalom i na taj način povećati kvalitetu svojega života. Upravo su takve tipkovnice asistivne tipkovnice. Naziv dolazi od riječi asistencija, što znači pomoć. Postoje različite vrste asistivnih tipkovnica prilagođenih teškoćama koje se nastoji ublažiti. Tako osobama s motoričkim teškoćama pomažu tipkovnice s uvećanim i pojednostavnjenim tipkama u različitim bojama. Osobama s oštećenjem vida ili potpuno slijepim osobama pomaže tipkovnica s Brailleovim pismom.

Brailleovo pismo

Brailleovo pismo (čita se: Brajevo pismo) jest pismo za slijepe osobe i sastoji se od raznih kombinacija ispupčenih točkica.

Zanimljivost

Servus je potpuno hrvatski proizvod, jedinstven na ovim područjima, a razvila ga je skupina znanstvenika s Tehničkog fakulteta u Rijeci na čelu s prof. dr. sc. Miroslavom Vrankićem. Omogućuje osobama s invaliditetom da samostalno obavljaju i upravljaju svojim domom.

Zadatak 4.

Istraži kakva je to tipkovnica clevy.

Neka ti pomogne mrežna stranica na ovoj adresi.

Što se još zanimljivo može pronaći na adresi klik?

Otvori program za pisanje (npr. MS Word ili Wordpad) i zapiši o tome nekoliko rečenica.

Tipkovnica na zaslonima osjetljivima na dodir

Zaslon osjetljiv na dodir na engleskom se kaže touchscreen

Zaslone osjetljive na dodir imaju pametne ploče, pametni paneli, tableti i pametni telefoni. Iako se i na njih mogu spojiti tipkovnice, u pravilu se koriste virtualne tipkovnice koje se uključuju automatski pri unosu teksta ili postoji gumb za njihovo uključivanje.

Kako se koristi virtualna tipkovnica, pogledaj u videoisječku.

Tipkovnica na zaslonima na dodir

Zadatak 5.

Uoči njezine sličnosti i razlike s klasičnom tipkovnicom i o tome izradi plakat, umnu mapu ili natipkaj tekst u nekom od programa za pisanje (npr. MS Word, Wordpad...).

Odgovori na pitanja:

 • Kako uključujemo brojčanu (numeričku) tipkovnicu?
 • Kako dolazimo do dodatnih simbola?
 • Kako pišemo dijakritičke znakove na tipkovnicama na zaslonima osjetljivim na dodir?

Pokazuju li odgovori na ta pitanja sličnosti ili razlike s klasičnim tipkovnicama?

 • Brojčana (numerička) tipkovnica se uključuje pritiskom na gumb ili tipku 123.
 • Do dodatnih simbola dolazimo pritiskom na gumb ili tipku #+=.
 • Slova s dijakritičkim znakovima, tj. "naša slova", dohvaćamo dužim držanjem tipke tog slova bez dijakritičkog znaka i kad nam se ponudi slovo s "kvačicom", izaberemo ga. Takva su slova s, c, d i z.

Odgovori pokazuju razlike između klasičnih i virtualnih tipkovnica.


...i na kraju

Svako računalo treba tipkovnicu - onu na zaslonu, odnosno prikazanu pomoću programa, ili kao uređaj.

Tipkovnica ima raznih i njihov je izgled katkad i svojevrsni modni dodatak računalu. Posebne tipkovnice značajno mogu pomoći osobama s teškoćama ili invaliditetom, primjerice slijepim osobama.

Iako danas računala i svi ostali digitalni uređaji prepoznaju glas i kao ulaz prihvaćaju glasovne poruke, tipkovnica će još dugo biti najčešći ULAZNI uređaj pomoću kojeg unosimo znakove i dajemo naredbe računalu.

Povratak na vrh