x
Učitavanje

5.1 Računalne mreže

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Otvori program za crtanje i nacrtaj grozd s velikim zrnima.

U zrna ispiši izraze na koje te asocira riječ MREŽA.

Većinu uređaja i dijelove računala poznaješ iz Edutorija, i to iz prvog modula informatike petog razreda, ali i iz svakidašnjeg života. Pronađi označene dijelove računala na donjoj slici i prisjeti se njihova značenja.

Slika prikazuje jednu suvremenu računalnu učionicu. Na slici je označeno i   5  uređaja koji nisu obrađeni u 1. modulu. Pronađi ih još jedanput i pozorno pročitaj njihova objašnjenja.

Računalne mreže i mrežna oprema

U interakciji su označeni i dijelovi koji čine mrežnu opremu.  Mrežnu opremu, u pravilu, ima svaka računalna učionica. Kažemo da su današnje suvremene računalne učionice umrežene. Ni kod kuće nije više neobično imati umrežene uređaje kao što su stolno računalo, prijenosno računalo, tablet i pametni telefoni. Sve češće susrećemo i pisače i TV prijamnike koji su umreženi sa spomenutim uređajima.

"Umreženo" znači povezano u jednu cjelinu, povezano u računalnu mrežu.

Računalna mreža

Računalna mreža ili mreža računala je skup povezanih računala i ostalih mrežnih uređaja koji mogu međusobno komunicirati i razmjenjivati podatke.

Već 2 povezana računala čine računalnu mrežu ili mrežu računala.

Zahvaljujući mreži i mrežnoj opremi, računala se povezuju i podatci putuju mrežom s jednog računala na drugo ili se ispisuju na udaljenome mrežnom pisaču. Sva se računala u mreži mogu povezati na internet.

Internet je također računalna mreža. Kažemo da je internet globalna mreža ili mreža svih mreža.

Internet se sastoji od snažnih računala koja su stalno uključena i dostupna i nude razne informacije i usluge i od računala koja se spajaju, prema potrebi, traže informacije i koriste se internetskim uslugama.

U trenutku kada je spojeno na internet, tvoje je računalo sastavni dio internetske mreže.

Mrežna oprema

Mrežna oprema je oprema potrebna za umrežavanje uređaja u mrežu računala. U mrežnu opremu spadaju: UTP (engl. Unshielded Twisted Pair) kabel, mrežna kartica (engl. Network card, Network adapter), preklopnik (engl. switch), usmjernik (engl. router). Mrežni ormar također pripada u mrežnu opremu.

UTP kabel (engl. Unshielded Twisted Pair)

UTP kabel (engl. Unshielded Twisted Pair) plave boje i s plastičnim priključkom na vrhu.
Okreni

Kabel koji se koristi za umrežavanje računala u računalnu mrežu. UTP kabel (engl. Unshielded Twisted Pair) priključuje se s jedne strane u  mrežnu karticu računala (engl. Network card, Network adapter), a na drugoj strani u preklopnik (engl. switch). Na taj su način sva računala međusobno povezana. 

Povratak

Mrežna kartica (engl. Network card, Network adapter)

Dvije mrežne kartice (engl. Network card, Network adapter).
Okreni

Svako računalo, koje se želi povezati u računalnu mrežu, mora imati mrežnu karticu. Ona omogućuje svakom računalu izmjenu podataka u mreži. Danas, u pravilu, sva računala imaju ugrađenu mrežnu karticu i ona je standardni dio računala. 

Povratak

Na drugoj strani UTP kabela (engl. Unshielded Twisted Pair) nalazi se...

Preklopnik (engl. switch)

Stražnja strana preklopnika (engl. switch) na kojoj vidimo desetak kablova uključenih u njega i upaljene zelene lampice kraj svakog od njih.
Okreni

Uređaj koji omogućuje spajanje većeg broja računala u računalnu mrežu. Preklopnik (engl. switch) prepoznaje kojem su računalu u mreži namijenjeni podatci i šalje podatke isključivo tom računalu, a ne svim računalima u mreži.

Povratak
Računala spojena preko preklopnika u mrežu
Dva stolna i jedno prijenosno računalo od kojih crte vode prema preklopniku.

Usmjernik (engl. router)

Router na čijoj je stražnjoj strani manja antena dok se na prednjoj strani nalaze razne svjetlosne indikacije.
Okreni

Mrežni uređaj koji služi za povezivanje različitih vrsta mreža, npr. računalnu mrežu učionice ili kućnu mrežu povezuje s internetom.

Usmjernik (engl. router) obično ima i mogućnost bežičnog spajanja. To prepoznajemo po anteni.

Povratak

Označi dijelove mrežne opreme.

null
null

Bežično povezivanje digitalnih uređaja u mrežu

Želimo li spojiti svoje digitalne uređaje na dostupnu bežičnu mrežu, na svojim digitalnim uređajima to moramo omogućiti i podesiti.

Koraci podešavanja vrlo su slični na svim uređajima.

Korak 1. Pronaći na svojemu digitalnom uređaju Postavke

Korak 2. Uključiti Wi-Fi

Korak 3. Izabrati željenu dostupnu bežičnu mrežu

Korak 4. Upisati zaporku ako je mreža zaštićena i ako se prvi put spajamo na odabranu mrežu.

Praktična vježba

Služeći se ovom simulacijom, uvježbaj kako namjestiti spajanje digitalnog uređaja u bežičnu mrežu.

Spajanje na Wi-Fi

Praktična vježba

Spoji svoj digitalni uređaj u dostupnu bežičnu mrežu.

Ako ne znaš zaporku, kada se spajaš na kućnu mrežu – zamoli roditelje da ti je kažu. Ako je riječ o bežičnoj školskoj lokalnoj mreži – zamoli učitelja/učiteljicu da ti kažu zaporku.

Nemoj se spajati na javne mreže bez znanja roditelja.

Kako uključiti mobilne podatke na digitalnom uređaju

Da bi se mogli uključiti mobilni podatci na digitalnom uređaju, digitalni uređaj mora imati ugrađenu tzv. SIM karticu koju dobivamo od mobilnog operatera.

SIM kartica
Nano SIM kartica koja je najmanjih dimenzija i dva plastična okvira koji nam dočaravaju dimenzije starijih i većih tipova SIM kartica.

Zanimljivost

SIM (Subscriber Identity Module) kartica. Sadržava informacije o telefonskom broju, podatke o operateru, adresar, sms poruke... SIM karticu možemo premjestiti u drugi uređaj i sve što se nalazi na njoj dostupno je i na novom uređaju.

Postoji više vrsta SIM kartica. One se razlikuju po veličini, ali i po načinu obračunavanja troškova nastalih njihovom upotrebom.

Postoje prepaid i postpaid kartice. Na prepaid karticama iznos se uplaćuje unaprijed na račun i onda ga se troši, a kad je riječ o postpaid karticama, davatelj usluga izdaje račun na kraju obračunskog razdoblja.

Prve kartice izrađene su 1991. godine i bile su velike kao današnje kreditne kartice.

Mobilni operater

Mobilni operater je tvrtka koja nudi usluge mobilnog telefoniranja i mobilnog spajanja na internet. Najpoznatiji mobilni operateri u Republici Hrvatskoj su T-Com, A1, Tele2, Bonbon.

Praktična vježba

Uključiti mobilne podatke nije teško. S pomoću ove simulacije uvježbaj kako se uključuju i kako se isključuju mobilni podatci na digitalnom uređaju.

Ne zaboravi isključiti mobilne podatke kad ti više nisu potrebni.

Uključivanje i isključivanje mobilnih podataka

Praktična vježba

Uključi, a zatim isključi mobilne podatke na svojemu digitalnom uređaju.

Dijeljenje mapa i datoteka u mreži

Zahvaljujući umreženim računalima i ostalim digitalnim uređajima, podatke ne moramo isključivo spremati na disk lokalnog računala.

Mape i datoteke možemo i dijeliti. Na taj način im možemo pristupati s bilo kojeg računala u mreži.

Praktična vježba

S pomoću ove simulacije nauči podijeliti mape i datoteke s ostalim računalima i uređajima u mreži. Sljedeća simulacija prikazuje dijeljenje mapa i datoteka s ostalim računalima u mreži u operativnom sustavu Windows.

Praktična vježba

Podijeli svoje mape i datoteke s ostalim računalima i uređajima u mreži.

...i na kraju

Mrežna oprema je sve jeftinija i jednostavnija za podešavanje i uporabu . Danas gotovo nema tvrtke koja nema svoju lokalnu mrežu. Prednosti umreženosti su velike – štedi se, ponajprije, vrijeme i novac. Podatci znatno brže putuju i informacije postaju dostupne gotovo u trenu. Uz podatke, dijele se i uređaji. Tako je, na primjer, dovoljno imati jedan pisač u mreži i on treba biti dostupan svim uređajima u toj mreži. Dijeli se i internetska veza. Sva umrežena računala mogu se povezati na internet ako lokalna mreža ima vezu prema internetu.

Riješite još i križaljku kako biste se podsjetili novih pojmova koje ste naučili u ovoj jedinici (odgovore unesite velikim tiskanim slovima):

Procijenite svoje znanje

Povratak na vrh