x
Učitavanje

Upute za nastavnike

Europska unija - Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Uvod

Digitalni sadržaji prvenstveno su namijenjeni učenicima za samostalan rad. Međutim, ove sadržaje mogu koristiti i nastavnici u nastavi ili uputiti učenike da za domaću zadaću nešto pogledaju ili naprave koristeći ove sadržaje.

Organizacija sadržaja

Digitalni obrazovni sadržaji sastoje se od više modula, a svaki se modul sastoji od više jedinica. Jedna je jedinica zapravo jedna stranica sadržaja za učenje i ponavljanje gradiva. Sučelje se sastoji od nekoliko ključnih stranica. Naslovnica digitalnog obrazovnog sadržaja sadržava popis modula. Klik na pojedini modul vodi nas na naslovnicu modula koja sadržava popis jedinica sadržaja odabranog modula. Klikom na pojedinu jedinicu dolazimo na stranicu sadržaja jedinice u kojoj su digitalni obrazovni sadržaji za učenje i ponavljanje nastavnoga gradiva.

Na vrhu svake stranice u strukturi sadržaja, bez obzira na to radi li se o cijelom digitalnom sadržaju za pojedini razred, modulu ili jedinici, nalazi se gumb „Što ću naučiti“ gdje se nalazi popis obrazovnih ishoda za taj digitalni obrazovni sadržaj, modul ili jedinicu.

Osim popisa modula, odnosno jedinica, na dnu naslovnica digitalnog obrazovnog sadržaja i modula, prikazuju se zanimljivosti koje su vezane uz teme tog sadržaja ili modula.

Na naslovnici modula, ispod popisa svih jedinica tog modula koje su označene prikladnim fotografijama, nalaze se gumbi koji vode na dvije posebne jedinice. Jedna je jedinica „Aktivnosti za samostalno učenje“ u kojoj se nalazi mnoštvo praktičnih vježbi, pokusa, zadataka i informacija za znatiželjne. Druga jedinica je „Procijenite svoje znanje“ čiji zadaci obuhvaćaju gradivo koje se nalazi u tom modulu.

Navigacija

Pri vrhu zaslona nalazi se navigacijska traka koja u svakom trenutku, prikazuje u kojem se dijelu sadržaja nalazimo, a to se vidi kroz naziv predmeta, modula i jedinicu. Odabirom naziva predmeta vraćamo se na početnu stranicu s popisom modula.

Iznad navigacijske trake nalaze se još i gumbi za navigaciju, pa nas tako gumb s nacrtanom kućicom vraća na naslovnicu digitalnog obrazovnog sadržaja a pomoću gumba s tri crtice otvara se izbornik cijelog digitalnog sadržaja ili modula. Osim toga, na gornjoj traci nalazi se poveznica na pojmovnik,mogućnost pretraživanja sadržaja i izbornik za pristupačnost.

Kada se nalazimo na stranici pojedine jedinice, možemo prelaziti na prethodnu ili sljedeću jedinicu pomoću strelica u zaglavlju stranice. Pristup do svih jedinica u modulu omogućen je uz pomoć odabira rednog broja pojedine jedinice i direktnog pristupa prvoj i zadnjoj jedinici.

Inkluzivni prikaz

Izbornik za pristupačnost omogućuje promjenu veličine slova na stranicama sadržaja, uključivanje i isključivanje fonta za disleksiju te uključivanje i isključivanje noćnog prikaza.

Tipovi sadržaja

Digitalni obrazovni sadržaj sadrži nekoliko tipova sadržaja. To su tekst, fotografije, ilustracije, animacije, videozapisi, interaktivni elementi. U nastavku su prikazane videoupute za korištenje digitalnih obrazovnih sadržaja.

Interaktivni elementi i kvizovi

U digitalnim obrazovnih sadržajima nalazi se mnogo raznih vježbi i zadataka. Među tim zadacima možeš pronaći zadatke koji su tipski i svrstavamo ih u nekoliko kategorija, a to su:

  • Odabir ponuđenih odgovora gdje je jedan odgovor točan
  • Odabir ponuđenih odgovora gdje je više odgovora točno
  • Dopunjavanje teksta
  • Grupiranje
  • Odabir opcija iz padajućih izbornika
  • Poredak ponuđenih odgovora
  • Povlačenje odgovora na zadano mjesto u tekstu
  • Povlačenje odgovora na zadano mjesto na slici
  • Spajanje parova

Postoje i neke složenije interaktivne vježbe i zadatke. Sadrže različite interaktivne igre, slagalice i slično. Iznad takvih vježbi nalazi se gumb kojim učenik može povećati takvu vježbu na pun ekran kako bi korištenje vježbe bilo što lakše, preglednije i ugodnije.

Tehnički zahtjevi

Mrežni preglednici (verzija ne starija od 18 mjeseci)
Operativni sustavi (verzija ne starija od 2020. godine)
Google Chrome
Windows
Mozilla Firefox
MacOS
Microsoft Edge
Linux
Safari iOS
Mobile Safari
Android
Android Browser

U slučaju poteškoća kod pristupanja digitalnom obrazovnom sadržaju ili kod korištenja istoga, obratite se CARNET korisničkoj podršci na email: helpdesk@skole.hr

Povratak na vrh