x
Učitavanje

2.2 Sintagmatski i paradigmatski odnosi

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Pred vama je niz od deset riječi. Poredajte ih onako kako se vama čini da bi bilo najlogičnije.

tuđim nitko putem U svatko ide cipelama NE svojim korača

Ako želite, riječi možete poredati uz pomoć sljedeće interakcije. Dobit ćete jednu mogućnost slaganja redoslijeda riječi u rečenici. 

 • tuđim
 • ide
 • ne 
 • u
 • putem,
 • svojim 
 • korača
 • cipelama.
 • Svatko
 • nitko
null
null

Kutak za znatiželjne

Usporedite različite mogućnosti slaganja rečenice od navedenih riječi.

 • Svatko ide svojim putem, nitko ne korača u tuđim cipelama.
 • Svojim putem svatko ide, u tuđim cipelama nitko ne korača.
 • Svatko putem svojim ide, u cipelama tuđim ne korača nitko.

Riječi smo naglasili stavljajući ih na mjesto drugačije od uobičajenoga – na tome se temelji stilska figura inverzija.

Primjer 1.

Rečenica Sunce u ranama mre i motri kako mrke bivaju vrbe.” preuzeta je iz Matoševe pjesme Jesenje veče, a u njoj se suncu i vrbama pripisuju neke ljudske osobine. Pjesnik, dakle, koristi stilsku figuru personifikaciju kako bi prenio neku poruku, primjerice o poistovjećivanju vlastitoga tmurnog raspoloženja s turobnim zbivanjima u prirodi.

Jesen
Sumorni jesenski pejzaž u zoru - jezerce okruženo suhim raslinjem i drvećem gotovo potpuno ogoljenih grana dok se u pozadini nazire izmaglica.

Paradigmatski i sintagmatski odnosi

Pokušajmo sad zamijeniti riječ sunce riječju čovjek, a riječ vrbe riječju kćeri.

Tako dobivena rečenica Čovjek u ranama mre i motri kako mrke bivaju kćeri.” može se tumačiti kao doslovan opis nečijih posljednjih trenutaka.

Zamijenimo sad sljedeće riječi.

Sunce u centru stoji i motri kako okretni bivaju planeti.

Rečenica sad navodi čak i neke znanstveno utemeljene činjenice.

Riječi, dakle, odabiremo ovisno o tome koje informacije želimo prenijeti sugovorniku.

Odnosi među tim riječima koje, ovisno o informacijama koje nam je cilj prenijeti, možemo zamjenjivati drugim riječima zovu se paradigmatski odnosi.

Paradigmatski odnosi tiču se odabira jezičnih jedinica. To su odnosi između odabranih jedinica (npr. riječi) i jedinica koje bi mogle stajati na tom istom mjestu. Odabiremo proizvoljno, odnosno u skladu s informacijom koju želimo prenijeti.

Paradigmatski odnosi

Sunce u ranama mre i motri kako mrke bivaju vrbe.
Čovjek u ranama mre i motri kako mrke
bivaju kćeri.
Sunce u centru stoji i motri kako okretni bivaju planeti.

Sintagmatski odnosi među riječima

Za razliku od paradigmatskih odnosa, sintagmatski odnosi nisu proizvoljni, već se riječi slažu u skladu sa svojim gramatičkim kategorijama.

Primjerice, uz riječ knjiga ne možemo uvrstiti riječ dobar, već dobra.

Dobra knjiga
Rastvorena knjiga na kojoj je s lijeve strane kuća okružena bogatim zelenilom pred kojom stoji čovjek dok su s desne strane oronula štala i ogoljeno odumrlo stablo.

U sljedećem zadatku odaberite ispravan oblik riječi.

Večer je

.
Prilazim
.
Bavim se sviranjem
.
null
null

Spoj između najmanje dvije punoznačne riječi naziva se sintagmom kada je uključen u rečenicu.


Sintagme su, dakle, spojevi koji se sastoje od najmanje dviju punoznačnih riječi.

Punoznačne su vrste riječi

 • imenice
 • zamjenice
 • pridjevi
 • brojevi
 • glagoli i
 • prilozi.

Nepunoznačne su riječi

 • prijedlozi
 • usklici
 • veznici i
 • čestice.

Razvrstajte primjere po kriteriju čine li sintagmu ili ne.

psa

Sintagme

Nisu sintagme

null
null

Primjer 2.

Tri su vrste gramatičke veze među sastavnicama sintagme:

 1. slaganje u rodu (muški, ženski, srednji), broju (jednina ili množina) i padežu zove se sročnost ili kongruencija – dobar dan, dobra večer, dobro jutro
 2. upravljanje ili rekcija nastaje kad glavna sastavnica sintagme upravlja gramatičkim svojstvima zavisne sastavnice (npr. u kojem padežu mora biti zavisna sastavnica) – prilazim (komu? čemu?) moru, sviranje (koga? čega?) gitare
 3. pridruživanje nepromjenjivih sastavnica (poput priloga ili infinitiva) – hodam brzo, volim šetati.

Podjela sintagmi prema službi koju zavisna sastavnica ima prema glavnoj

1. Odredbene sintagme – one u kojima zavisna sastavnica određuje glavnu. Primjerice, glavnu sastavnicu, imenicu medvjed, možemo odrediti zavisnom sastavnicom, odnosno pridjevom mrki –mrki medvjed.

Odredbene su sintagme najčešće rezultat sročnosti i upravljanja.

Primjeri odredbenih sintagmi
– bezobzirno uplitanje (sročnost), komad torte (upravljanje), mjesto Ernestinovo (sročnost), mjesto pobune (upravljanje)

2. Dopunske sintagme – one u kojima zavisna sastavnica dopunjuje glavnu. Na primjer, glavnu sastavnicu, glagol čitati, možemo dopuniti predmetom radnje (objektom), odnosno imenicom romančitati roman.

Dopunske su sintagme uvijek rezultat upravljanja.

Primjeri dopunskih sintagmi
– tražim bilježnicu (upravljanje), gubiti vrijeme (upravljanje), razgovaramo o sintagmama (upravljanje)

3. Okolnosne sintagme – one u kojima je glavna sastavnica glagol, a zavisna sastavnica (prilog ili imenska riječ) označuje okolnost vršenja glagolske radnje. Tako, primjerice, prilog ljeti označava okolnost vršenja radnje glagola plivati plivam ljeti.

Okolnosne sintagme rezultat su pridruživanja ili upravljanja.

Primjeri okolnosnih sintagmi
– trčati brzo (pridruživanje), hodati po livadi (upravljanje), pjevaju tiho (pridruživanje), pjevaju kao profesionalci (upravljanje)

Istražimo

Istražite samostalno, koristeći se gramatikom i internetom, mogu li odredbene sintagme biti rezultat pridruživanja.

Praktična vježba

Pokušaj sastaviti tekst tako da u svakoj od  5 rečenica iskoristiš jednu od sljedećih sintagmi:

...i na kraju

Uočili smo kako pri slaganju riječi u veće cjeline postoje određena pravila. Naučili smo da se naš proizvoljni odabir riječi ili jezičnih jedinica naziva paradigmatskim odnosom između tih jedinica, ali da prilikom nizanja tih jedinica moramo poštovati određena pravila koristeći ispravne oblike promjenjivih vrsta riječi, a ti se odnosi nazivaju sintagmatskim odnosima.

Povratak na vrh