x
Učitavanje

2.11 Pravopisna norma u pisanju vlastitih imena, brojeva i složenih glagolskih oblika

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Znate li da u Hrvatskoj mnoga mjesta imaju smiješna imena? Hrvatski se narod u imenovanju mjesta pokazao izuzetno maštovitim. Primjerice, postoje Sv. Petar u Šumi, Generalski Stol, Kajgana, Slavonska Pivnica, Krvavica, Babina Greda, Babin Kuk, Dugobabe, Gornje Cjepidlake, Gačice, Štakorovec, Čingi-Lingi, Dušikrava, Podcrkavlje, Ženodraga, Lomivrat, Mrzla Vodica...

U ovoj jedinici bavit ćemo se, za početak, imenima ljudi i imenima mjesta, dakle pisanjem vlastitih imena.

Podjela vlastitih imena

Zanimljivost

Imena ljudi još se nazivaju antroponimi, a mjesna imena poznata su i kao toponimi.

Želite li znati više o hrvatskim imenima, potražite rječnik Mate Šimundića Rječnik osobnih imena. Zanimaju li vas nazivi hrvatskih mjesta i gradova, potražite Hrvatski mjesni rječnik Leksikografskoga zavoda Miroslava Krleže.

Imena ljudi

Osobna imena, prezimena i nadimci pišu se velikim početnim slovom: Zlatan Stipišić Gibonni.

To vrijedi i za opisna (perifrazna) imena:

 • imena ljudi: Rikard Lavljeg Srca, Bik Koji Sjedi, Ivan Četvrti Grozni, Kralj Sunce (Luj Četrnaesti)
 • imena božanstava i vrhovnih religijskih osoba: Blažena Djevica Marija, Dalaj-Lama Četrnaesti.

Međutim, ako ime sadrži prijedlog, veznik ili član, oni će se pisati malim slovom (osim ako se nalaze na početku rečenice): Tales iz Mileta, Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Ivan bez Zemlje, Gospa od Snijega.

Poznati slikar

bio
je renesansni slikar.
je
ujedno bio i izumitelj.
null
null

Zanimljivost

Leonardo DiCaprio možda je nekim davnim podrijetlom zaista s Caprija. Međutim, talijanska riječ di u njegovu prezimenu više ne znači "od", već je postala sastavnim dijelom prezimena poštujemo način na koji nositelj imena bilježi svoje ime.

Jednako se tako s prezimenom spojilo škotsko Mac ili Mc (primjerice, MacArthur) koje znači "sin od" (MacArthur – Arthurov sin). O u irskim prezimenima (poput O'Hara) u početku je značilo "unuk od".

U imenima poput Leonardo da Vinci riječ da je i u talijanskome jeziku prijedlog koji znači od  i govori da je Leonardo bio iz mjesta Vinci pa se de piše malim slovom. Međutim, ponegdje je upravo ta informacija o mjestu iz kojega čovjekov potječe postala prezimenom pa se piše velikim slovom:

Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Jean-Claude Van Damme.

Veliko početno slovo – pisanje vlastitih imenica

Mjesna imena

Velikim se početnim slovima pišu sve riječi osim prijedloga u nazivima

 • kontinenata – Južna Amerika
 • država – Austro-Ugarska Monarhija, Zapadno Rimsko Carstvo, Dubrovačka Republika, Sjedinjene Američke Države, Kneževina Monako
 • naseljenih mjesta (gradova, sela, zaselaka...) – Beli Manastir, Slavonski Brod.

To vrijedi i za opisna (perifrazna) imena

 • kontinenata – Stari Kontinent (Europa)
 • država – Lijepa Naša (Hrvatska)
 • naseljenih mjesta – Vječni Grad (Rim).

Odaberite točne odgovore.

dobio
je, kao kralj
pismo 
iz
kojim
ga se pozivalo da pođe u križarski rat u
null
null

Velikim se početnim slovom piše prvi član

 • područja i pokrajina – Imotska krajina, Bliski istok, Dalmatinska zagora
 • oceana, mora, rijeka, jezera, potoka, slapova, ritova – Tihi ocean, Crno more, Vransko jezero, Roški slap, Veliko blato, Krka
 • planina, brda, gora, planinskih vrhova – Stara planina, Samoborsko gorje, Vaganski vrh
 • ostalih zemljopisnih lokaliteta, primjerice otoka (Dugi otok), kanala (Šibenski kanal), šuma, nacionalnih parkova...

Pravilo je da se prva riječ piše velikim slovom, a ostale malim ukoliko nisu vlastito ime ili prva riječ u kojemu drugome nazivu. Stoga postoje slučajevi kad se drugi (treći, četvrti...) član imena sam po sebi piše velikim slovom:

 • Julijske Alpe
 • Velika Kapela
 • Sjeverni Velebit
 • Nacionalni park Sjeverni Velebit.

Zadatak 1.

Riješite sljedeće zadatke u skladu s pravilima o pisanju velikog i malog početnog slova tako što ćete na karti Hrvatske pronaći tražene pojmove i utvrditi je li traženi pojam naseljeno mjesto, otok, županija, planina...

Valja pripaziti na to koja je riječ prva riječ imena.

Promotrimo primjere.

 • Park prirode Biokovo
 • park Maksimir
 • gornja Posavina
 • istočna Europa

U nazivu Park prirode Biokovo, prva riječ naziva je park pa se piše velikim početnim slovom. Međutim, riječ park ispred Maksimir nije dio službenog naziva pa se piše malim početnim slovom: park Maksimir.

Isto tako, malim se početnim slovom pišu riječi koje nisu sastavni dio imena, već određuju zemljopisno ime: gornja Posavina, istočna Europa...

Velikim se početnim slovom pišu prve riječi imena ulica, prilaza, stuba, trgova, parkova.

 • ulice – Kratka ulica, Ulica lipa, Ulica Ivane Brlić-Mažuranić, Ulica grada Mainza, Slavonska avenija, Avenija grada Dubrovnika
 • trgovi – Trg hrvatskih mučenika, Trg braće Mažuranića

Upišite sljedeće nazive poštujući pravila o pisanju velikog i malog slova.

 1. SVETI MARTIN NA MURI
  .

 2. SVETI PETAR U ŠUMI
  .

 3. BIOGRAD NA MORU
  .

 4. VELI LOŠINJ
  .

 5. GORNJE MRZLO POLJE MREŽNIČKO
  .

 6. SVETI IVAN LOMIVRAT
  .

 7. DUGI OTOK
  .

 8. MALA KAPELA
  .

 9. KOPAČKI RIT
  .

 10. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
  .

 11. DALMATINSKA ZAGORA
  .
null
null

Upišite nazive ulica poštujući pravila o pisanju velikoga i maloga slova.

Šećući ULICOM PETRA PRERADOVIĆA
,
našli smo se na njegovu trgu preko kojeg smo stigli i do GUNDULIĆEVE ULICE
kojom
smo naumili ići do TRGA BANA JOSIPA JELAČIĆA
pa
s njega u BAKAČEVU ULICU
.
null
null

Pisanje brojeva

Postoji nekoliko mogućnosti zapisivanja glavnih i rednih brojeva:

100 – sto/stotinu

200 – dvjesto/dvjesta / dvije stotine...

26 – dvadeset šest / dvadeset i šest

78. – sedamdeset osmi / sedamdeset i osmi.


Razlomke pišemo na sljedeći način:

7/2 – sedam polovina

22/68 – dvadeset dvije šezdesetosmine.

U sljedećim rečenicama odaberite odgovarajući odgovor.

Tog me dana probudio zvuk (28.)

poruke
na mobitelu. Sjećam se, bio je treći ožujka
i
znao sam da nisam imao nikakvu obavezu zbog koje bi me panično zvali.
Od tih poruka (27)
je
napisala moja baka ne bih li joj rekao što želim ručati tog dana. No, (1/28)
poruka
bila je presudna za moj budući život. Njome mi je majka javila da sam tog jutra po (2.)
put
postao stariji brat.
null
null

Pisanje složenih glagolskih oblika

Futur I.

Kod pisanja futura I. oblik infinitiva ovisi o položaju pomoćnoga glagola htjeti:

Ja ću pisati. ALI: Pisat ću.

Oni će spavati. ALI Spavat će.

To se ne odnosi na infinitive glagola koji završavaju na -ći – oni uvijek imaju isti oblik:

Ja ću ići. Ići ću.

On će doći. Doći će.

U sljedećim rečenicama odaberite ispravan oblik.

Sutra

i
neću se više
Dobro,
se
ako me baš budu preklinjali. A
me
sigurno! Ili će me barem
A
sigurno
jer čak i psi koji, poput mene, odbijaju vratiti bačeni štap ipak ne smiju dugo biti sami bez vlasnika.
null
null

Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

U Hrvatskome pravopisu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje pravopisna pravila tumače se jasno i razumljivo, vrlo često na nov način, uz velik broj potvrda iz suvremene svakodnevne višefunkcionalne pisane komunikacije, osobito onih prilikom čije se primjene u djelatnosti pisanja nailazi na veće poteškoće. Pravopisno je nazivlje oslonjeno na hrvatsku pravopisnu tradiciju, a vrlo vrijedan dio rukopisa čini i Pojmovnik, posve nov u hrvatskoj pravopisnoj tradiciji, kojim autori pokazuju želju za tim da Pravopis bude lako razumljiv svim korisnicima, bez obzira na stupanj njihove jezične naobrazbe.

Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje popraćen je Pravopisnim rječnikom u kojem su pravopisna pravila oprimjerena velikim brojem potvrda: riječima iz opće upotrebe, riječima iz jezika struka, imenima ljudi, gradova, država, a u čijem se pisanju mogu očekivati pogreške. (iz recenzije doc. dr. sc. Marko Alerić)

Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje potražite na mrežnim stranicama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, odnosno na stranici Hrvatski pravopis.

...i na kraju

Prisjetili smo se pojedinih pravopisnih pravila, uvježbali pisanje velikoga i maloga slova, brojeva i futura I. Nadamo se da ste s nama i "prošetali" Hrvatskom te usput osnažili sposobnost snalaženja u prostoru i na karti!

Procijenite svoje znanje

Povratak na vrh