x
Učitavanje

5.5 Aktivnosti za samostalno učenje

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Kako biste proces učenja učinili još zanimljivijim, pripremili smo vam nekoliko zadataka za samostalan istraživački rad.

Evo nekoliko zabavnih i korisnih aktivnosti za kritičku analizu i bolje razumijevanje najpopularnijih medija. Njima smo svakodnevno izloženi i oni utječu na nas koji ih svakodnevno koristimo, kao i na društvo u cjelini. Slobodno zapisujte svoje dojmove i primjedbe, kasnije ih možete objediniti u zajedničkom dokumentu. Na taj način možete dodatno "brusiti" vlastiti kritički stav umjesto da vam netko nameće svoj.

Pojedine aktivnosti u medijskim istraživanjima možete proširiti i specijaliziranije usmjeriti, prema vlastitim sklonostima.

Zadatak 1.

Posjetite internetske profile nekoliko hrvatskih i stranih najpopularnijih influencera. Pokušajte zatim pobrojiti koje sve proizvode kojih tvrtki otvoreno i prikriveno reklamiraju na tim stranicama. Razmislite koriste li oni te proizvode jer ih doista iskreno vole, trebaju i preporučuju ili jer im netko plaća za to?

Procijenite u kojoj mjeri onda doista vrijedi njihov savjet i procjena o temama koje obrađuju.

Izradi vježbu

Izdvojite naslove i podnaslove vijesti na popularnim internetskim portalima. Odgovaraju li ti naslovi i podnaslovi svojoj temeljnoj namjeni - informiraju li o sadržaju članaka? ili možda čine upravo suprotno – privlače čitatelje da na njih kliknu pa tek onda otkrivaju svoj stvarni sadržaj? Zašto je urednicima portala stalo do toga da budu što više posjećeni? Bi li se takvo izvještavanje uopće trebalo nazivati vijestima?

Jesu li vijesti hijerarhijski poredane na stranici prema kriteriju činjenica koje su važne za javnost – od prvih prema zadnjima? Po kojem su kriteriju vijesti poredane? Koje emocije, većinom, izazivaju?

Projekt

Otvorite stranice najpopularnijih novina i časopisa. Zabilježite u medijskom prilogu odnos između naslova, slika i teksta. Što prevladava? Na koji način grafičko oblikovanje utječe na vašu percepciju sadržaja članka? Što se posebno ističe? Označite pojedinosti, točno pribilježite podatke o izvoru, uz primjere, i potom zajednički u razredu objavite zaključke istraživanja.

Korelacija

Zamislite da se pripremate za sudjelovanje u televizijskoj emisiji kao sudionik/sudionica u raspravi o jednoj od ponuđenih tema: 

Dopustiti ili ne dopustiti učenicima odabir lektirnih djela? 

Čitati klasike ili suvremene autore? 

Pisati lektiru ili isključivo o njoj raspravljati na satu? 

Analizirati tekst služeći se književnoteorijskim pojmovima ili razgovarati o djelu na razini doživljaja? Opišite svoj proces pripreme za nastup.

Praktična vježba

U različitim vrstama medija pronađite primjere naglašavanja lijepoga izgleda i odijevanja u skladu s modom. Pronađite članke i reklame u kojima se mladima, i djevojkama i mladićima, nameću nedostižni uzori ljepote ili seksualiziranog izgleda. Izdvojite iz tih članaka riječi kojima se ističe važnost lijepoga izgleda i odijevanja. Koja ste stilska sredstva uočili u takvoj vrsti članaka? Jesu li takvi članci popraćeni primjerenim ili neprimjerenim fotografijama mladih osoba?

Izradi vježbu

Prelistajte neki časopis za mlade i iz njega izdvojite primjere oglasa koji su propisano označeni od onih koji to nisu.

  • Kojih oglasa je više?
  • U četiri različita medija pronađite i analizirajte po jedan primjer prikrivenoga oglašavanja iz oglasa koji izgleda kao novinarski tekst, a zapravo je riječ o oglasu s pomoću kojega se pokušava prodati određeni proizvod.

...i na kraju

Samostalno učenje vrijeme je za kreativnost i kritičko promišljanje. Vjerujemo da ste odabrane aktivnosti uspješno odradili i saznali više o hrvatskom jeziku.

Povratak na vrh