x
Učitavanje

3.4 Obilježja administrativnog stila

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Na samom početku prisjetimo se jedne od značajki hrvatskoga standardnog jezika. Pogledajte fotografije i odlučite koji od navedenih predmeta ima više različitih funkcija.

Mobiteli danas ne služe samo za pozive jer se njima može pristupiti internetu čime se otvara mogućnost slušanja glazbe, pretraživanja informacija, igranja igrica i tome sličnog. Drugim riječima, mobitel može vršiti više funkcija te je višefunkcionalan.

Višefunkcionalnost hrvatskoga jezika

Višefunkcionalnost hrvatskoga standardnog jezika podrazumijeva da jezik funkcionira u svim zamislivim komunikacijskim situacijama kojima prilagođavamo stil pisanja ili govorenja.

Razlikujemo pet najčešćih stilova hrvatskoga standardnog jezika. 

 1. književnoumjetnički
 2. razgovorni
 3. publicistički
 4. znanstveni
 5. administrativni.

Zadatak 1.

Povežite rečenice s funkcionalnim stilom.

Spojite rečenice s funkcionalnim stilom. 

 Nikad za niš' neam vremena!
No vrijeme se kreće, no vrijeme se kreće 
Ko sunce u krugu...
Vrijeme će sutra biti vedro uz povremenu naoblaku uslijed snažne anticiklone.
Vrijeme je fizikalna veličina i jedna od veličina SI sistema.
Učenici se mole da na sastanak dođu u točno ugovoreno vrijeme.
null
null

Zanimljivost

Riječ administracija dolazi iz latinskoga jezika i znači uprava, upravljanje, činovništvo ili vladaPrema tome, pridjev administrativan znači upravni, koji se tiče uprave ili potiče od upravne vlasti (ustanove).

Administrativni stil

U nastavku ćemo pobliže upoznati jezična obilježja administrativnog stila te saznati u kojim je situacijama potreban odnosno prihvatljiv takav stil.

Administrativni stil

Administrativnim stilom pišu se službeni dopisi, odluke, zakoni, pravilnici, potvrde, računi, narudžbe, molbe, žalbe, životopisi, ankete, oglasi, izvješća i njima slični tekstovi. 

Zadatak 2.

Pogledajte predsjedničku prisegu u nastavku koja je također primjer teksta napisanoga administrativnim stilom.

Autorska prava: Franjo Tuđman - službena stranica HDZ-a, Kolinda Grabar Kitarović – foto HINA/POOL/Damir SENČAR/ds, Zoran Milanović – foto HINA/POOL/Damir SENČAR/ds

Primjeri administrativnih tekstova

Primjer 1.

Ugovor o autorskom djelu

Članak 4.

Izvršitelj se obvezao Djelo iz članka 1. ovog Ugovora izraditi u skladu s pravilima struke ili svoga zvanja, postupati u skladu s uputama Naručitelja, pozitivnim propisima i međunarodnim standardima te surađivati s drugim izvršiteljima kako bi ugovoreno Djelo bilo isporučeno u skladu sa zahtjevima Naručitelja.

Nakon što ste pažljivo pročitali tekst ugovora, odgovorite na sljedeća pitanja.

Tekst ima obilježja:

null
null

Tekst se uglavnom pridržava normi hrvatskoga standardnog jezika.

null
null

Obilježja su administrativnoga stila sljedeća:

 • objektivnost
 • jednostavnost i jasnoća
 • točnost i činjeničnost
 • sažetost i određenost
 • konkretnost i potpunost
 • neemocionalnost i impersonalnost.

Primjer 2.

Zakon o srednjem školstvu

Opće odredbe

Članak 4.

Nastava u srednjoj školi izvodi se na hrvatskom jeziku i na latiničnom pismu.

Kako bi tekst napisan administrativnim stilom bio čim jasniji, treba izbjegavati sve izraze koji bi se mogli pogrešno protumačiti.

U administrativnome stilu ne treba upotrebljavati:

 • prostorno ograničen leksik - npr. hiža, pinjur, komšija
 • riječi koje se više ne koriste – npr. žandar, horugva
 • žargonizme - npr. frendica, bestić, lajkam
 • riječi u prenesenom značenju - npr. On je jazavac.
 • frazeme - npr. Ponašao se kao pas pušten s lanca.
 • umanjenice, uvećanice i riječi od milja - npr. sestrica, sestretina, seka
 • vulgarizme.

Zadatak 3.

U sljedećem zadatku sastavite molbu služeći se administrativnim stilom. Imajte na umu da molbu želite uputiti ravnatelju ili ravnateljici škole. 

Sastavite tekst molbe tako da primijenite znanja o administrativnom stilu.

Molba 

ovim
Vas putem želim zamoliti da mi dopustite izostanak s nastave zbog putovanja s 
u
povodu
godišnjice
moje glazbene škole u terminu od 2. do 4. veljače koja će se održati u Dubrovniku.  
null
null

Obrazac molbe ima točno određeni oblik koji možete pogledati u nastavku.

Kutak za znatiželjne

Anketa ili upitnik metoda je prikupljanja podataka o stavovima i mišljenjima ljudi. Pitanja trebaju biti oblikovana administrativnim stilom kako bi bila jasna i razumljiva svim ispitanicima.

Kutak za znatiželjne

Poslušajte anketu o čitalačkim navikama srednjoškolaca.

TRANSKRIPT

ANKETA O ČITALAČKIM NAVIKAMA SREDNJOŠKOLACA

 1. Koliko knjiga pročitate godišnje?
 2. Koliko od tih pročitanih knjiga pripada školskoj lektiri?
 3. Koji književnu vrstu preferirate (romane, poeziju, pripovijetke/priče, drame, sve navedeno ili nešto drugo)?
 4. Imate li omiljeni žanr (povijesne, ljubavne, avanturističke, fantastične teme, sve navedene ili nešto drugo)?
 5. Kako saznajete naslove književnih djela koja biste mogli pročitati (po preporuci knjižničara, prijatelja, člana obitelji; čitanjem recenzija knjiga na društvenim mrežama ili u novinama; sve navedeno ili na neki drugi način)?
Koliko čitate?
Rastvorena knjiga na stranicama koje sjedi djevojka kratke crne kose.

Kutak za znatiželjne

Sastavite anketu kojom ćete od svojih školskih kolega i kolegica prikupiti podatke o njihovim stavovima prema zdravoj prehrani. Oblikujte pet pitanja o tome što smatraju zdravom prehranom, a što nezdravom te saznajte uvrštavaju li zdrave namirnice u svoje obroke, odnosno smatraju li tu temu uopće važnom.

...i na kraju

Ponovili smo što znači višefunkcionalnost hrvatskoga standardnog jezika te se podsjetili funkcionalnih stilova. Utvrdili smo kako subjektivnom pripovijedanju nema mjesta u administrativnom stilu i uočili još neka njegova obilježja. O pojedinim često korištenim vrstama, poput životopisa, bit će riječ u sljedećim jedinicama.

Procijenite svoje znanje

Povratak na vrh