x
Učitavanje
3. razred

Matematika

Minja Stepić, Karolina Brleković, Aleksandra Brmbota, Sanja Loparić, Maja Balat
Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU

Jeste li znali?

Poznata Ebbinghausova eksponencijalna krivulja zaboravljanja pokazuje da se naučeni materijal neposredno nakon učenja brže zaboravlja, a s vremenom sve sporije. Ponavljanjem gradiva, krivulja zaboravljanja je sve blaža, odnosno vrijeme učenja istog materijala je kraće, u odnosu na prethodno učenje.

Jeste li znali?

Naziv tangens latinska je riječ koja znači dodirivati. Prvi je taj naziv uveo danski matematičar Thomas Fincke.

Jeste li znali?

PTOLOMEJEV TEOREM Konveksni četverokut je tetivni ako i samo ako je zbroj umnožaka nasuprotnih stranica jednak umnošku dijagonala.

Jeste li znali?

London Eye panoramski je vrtuljak u središtu Londona. Smješten je uz rijeku Temzu prekoputa Westminsterske palače. Otvoren je kao privremena atrakcija (uz dozvolu na 5 godina) 31. prosinca 1999., u povodu novog tisućljeća. Kada je otvoren, bio je najviši vrtuljak na svijetu. Ubrzo je dobio status trajne atrakcije koju je do sada posjetilo preko 30 milijuna posjetitelja.

Jeste li znali?

Apolonije iz Perge (262. pr. Krista – 190. pr. Krista) bio je grčki matematičar. Kao i većina Euklidovih sljedbenika bavio se geometrijom te je poznat po nadimku "veliki geometar". U svojemu glavnom djelu Elementi konika u 15 knjiga temeljito je geometrijski obradio teoriju presjeka stošca i ravnine. Uz njegovo ime vezuje se nakoliko matematičkih pojmova: Apolonijeva kružnica, Apolonijeva mreža i Apolonijev problem.

Jeste li znali?

Christian Kramp, francuski matematičar,prvi je u svojemu djelu Éléments d'Arithmétique Universelle iz 1808. godine upotrijebio zapis za faktorijele kakav danas poznajemo.
Istražite! Koliko iznosi maksimalan broj n za koji možete odrediti vrijednost faktorijele s pomoću vašeg računala.

Jeste li znali?

Permutacija dolazi od latinske riječi permutatio, što znači promjena, zamjena. Pojam su poznavali još stari Indijci. U Europu ga je uveo britanski matematičar Andre Tacqet 1566. godine. U današnjem značenju pojam permutacija je ušao u upotrebu tek nakon Jakoba Bernoullija (koji ga spominje u djelu Ars Conjectandi objavljenom nakon njegove smrti).