x
Učitavanje

Izjava o pristupačnosti - Hrvatski jezik 5

Europska unija - Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, CARNET je obvezan osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na e-škole DOS za nastavni predmet Hrvatski jezik za 5. razred osnovne škole.

Status usklađenosti

E-škole DOS za nastavni predmet Hrvatski jezik za 5. razred osnovne škole je djelomično usklađen sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

  • Mogućnost opažanja

Svi video sadržaji koji sadrže govor, popraćeni su podnaslovima koji sadrže izgovoreni tekst, ali ne postoji deskriptivni transkript za sve video zapise.

  • Operabilnost

U nekim složenim interaktivnim elementima visoke razine interaktivnosti, nije omogućeno uvećavanje slova niti promjena vrste slova.

Podizanje razine pristupačnosti

Dobavljač navedenih digitalnih obrazovnih sadržaja - Algebra d.o.o. - je u suradnji s Naručiteljem izrade digitalnih obrazovnih sadržaja – CARNET-om - proveo detaljnu recenziju i reviziju sadržaja što uključuje i provjeru pristupačnosti. Svi nedostaci pristupačnosti pronađeni tijekom recenzije i revizije su otklonjeni izuzev prethodno navedenih nedostataka.

Nemogućnost promjene vrste i veličine slova u iznimno složenim interakcijama, nije adresirana tijekom faze recenzije i revizije pristupačnosti osim u nekoliko specifičnih interakcija koje sadrže veće količine teksta. U te specifične interakcije s većom količinom teksta, ugrađene su, tijekom revizije sadržaja, funkcionalnosti promjene vrste i veličine slova, osim u jednom slučaju u kojem to tehnički nije bilo moguće.

Ukoliko se tijekom perioda održavanja funkcionalnosti sadržaja pokaže da ipak postoje do tada nepronađeni nedostaci pristupačnosti, a koji su eventualno trebali biti otklonjeni, dobavljač dotičnih sadržaja Algebra d.o.o. će poduzeti potrebne mjere kako bi se uočeni nedostaci uklonili.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 8. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Testiranje pristupačnosti provele su osobe iz razvojnih timova i osobe s različitim vrstama invaliditeta koje su napredni korisnici informacijske tehnologije.

Testiranja su izvršena na operativnim sustavima: MS Win 10, Android 8,9,10, Apple iOS. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome i Apple Safari, internetskim preglednicima: Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome i Apple Safari. Pomoćna tehnologija korištena tijekom testiranja: čitač ekrana Microsoft Windows 10 Pripovjedač, tipkovnica na zaslonu.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost navedenog digitalnog obrazovnog sadržaja korisnici mogu uputiti CARNET-ovoj Službi za korisnike (Helpdesk).

CARNET-ov Helpdesk možete kontaktirati:

Radno vrijeme CARNET-ovog Helpdeska je od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 22 sata.

CARNET je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev. U skladu s uobičajenim radom svog Helpdeska, CARNET će nastojati odgovore na upite obraditi unutar dva radna dana.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Povratak na vrh