x
Učitavanje

1.4 Aktivnosti za samostalno učenje

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Raznolikost hrvatskoga jezika može se istraživati i otkrivati na različite načine.

Razmisli o sljedećim prijedlozima.

Hrvatski jezik – 24. službeni jezik Europske unije

Praktična vježba

Na mrežnim stranicama i u knjižnici istraži podatke o položaju hrvatskog jezika u Europskoj uniji.

Službeni jezici u Europskom parlamentu
Karta Europske unije s popisom svih službenih jezika u Europskoj uniji i godinama kada su postali službeni jezici EU-a.

Izradi vježbu

Neka ti u samostalnom istraživanju smjernice budu sljedeća pitanja:

 1. Što je Europska unija? S kojim je ciljevima osnovana?
 2. Koliko je službenih jezika u Europskoj uniji?
 3. Kada je i zašto hrvatski jezik postao službeni jezik Europske unije?
 4. Može li se u ustanovama Europske unije govoriti hrvatskim jezikom?
 5. Mogu li zastupnici u Europskom parlamentu govoriti hrvatskim jezikom?
 6. Objavljuju li se dokumenti Europskog parlamenta na hrvatskom jeziku?
 7. Objasni kakvu važnost za hrvatski jezik i sve njegove govornike ima činjenica da je hrvatski službeni jezik Europske unije.

Nakon istraživanja oblikuj plakat na koji ćeš napisati najvažnije podatke koje si prikupio/prikupila. Zapiši i svoje zaključke i razmišljanja te ilustriraj plakat po svojoj zamisli. Smisli za svoj plakat zanimljiv naslov te ga oblikuj i izloži na mjesto na kojem će biti uočljiv.

Dogovori se s učiteljem/učiteljicom da se plakat izloži, npr. nekoliko dana prije 26. rujna, kada se slavi Europski dan jezika.

Plakat u povodu Europskog dana jezika
Plakat u povodu Europskog dana jezika prikazuje crteže ljudskih glava u različitim bojama koje govore i slušaju.

Zanimljivost

Vijeće Europe utemeljilo je 2001. godine Europski dan jezika koji se obilježava svake godine 26. rujna.

Cilj je utemeljenja Europskog dana jezika ukazivanje na vrijednost svih jezika i kultura unutar Europske unije, poticanje građana na cjeloživotno učenje jezika te poticanje učenja većeg broja jezika.

Toga se dana provode brojne javne aktivnosti kojima se ističe važnost učenja jezika.

Plakat u povodu Međunarodnog dana materinskog jezika
Plakat prikazuje krug u kojemu piše Međunarodni dan materinskoga jezika i okolo kruga su raspoređeni crteži - simboli različitih zemalja: Kip slobode, Eiffelov toranj…

Zanimljivost

Međunarodni dan materinskog jezika obilježava se 21. veljače svake godine i njime se želi potaknuti razvoj i učenje materinskoga jezika. Taj je dan utemeljio UNESCO 1999. kao poticaj na upoznavanje i prihvaćanje kulturne različitosti ljudi u svijetu.

Moj hrvatski – jezik kojim se koristim

Praktična vježba

Sporazumijevanje je iznimno složen proces u kojemu lako može doći do nesporazuma. Često nesporazuma nismo svjesni. Nesporazumi se mogu dogoditi i s osobama koje su nam bliske, članovima obitelji ili prijateljima. Uvijek treba promišljati o onome što smo čuli ili pročitali, odnosno provjeriti kako su nas razumjeli oni kojima smo nešto rekli ili napisali.

Ponekad se u svojemu govoru namjerno koristimo riječima koje su "moderne" i svi ih naši vršnjaci govore. Time se zapravo osjećamo dijelom svoje vršnjačke skupine. Takve se riječi nazivaju žargonizmi. Žargonizmi su danas vrlo česti, kako u govoru mlađih govornika hrvatskoga jezika tako i u njihovu dopisivanju na različitim društvenim mrežama i računalnim aplikacijama.

U nastavku ti nudimo poticaj za istraživanje tvog jezika u različitim situacijama i jezika tvojih prijatelja.

Izradi vježbu

 1. Pregledaj povijest razgovora u nekom "čavrljanju" (chatu) u kojemu si sudjelovao/sudjelovala, npr. u grupi svojega razreda na Messengeru ili u dopisivanju s nekim prijateljem/prijateljicom putem Vibera ili WhatsAppa.
 2. Iz te povijesti razgovora izdvoji:
  • deset oblika riječi koji se razlikuju od oblika u hrvatskom standardnom jeziku (npr. otišo – otišao)
  • deset riječi koje su pravopisno nepravilno napisane (npr. uvjek – uvijek)
  • pet riječi u kojima prepoznaješ englesku riječ prema kojoj su nastale (npr. lajkati – od engl. like)
  • pet kratica (npr. BFF)
 3. Na listu papira nacrtaj T-tablicu. U prvi stupac upiši MOJI RAZGOVORNI IZRAZI, a u drugi RAZGOVORNI IZRAZI PRIJATELJA. U kojemu je stupcu više primjera? Što ti taj podatak otkriva o tvojim i tuđim navikama?
 4. Ispiši jednu ispod druge sve riječi iz svojega razgovornog jezika koje su nastale od engleskih riječi pa im pokušaj naći prikladnu zamjenu. Hoćeš li se takvim zamjenama koristiti u razgovoru s prijateljima?
 5. Koliko u komunikaciji s prijateljima odstupaš od hrvatskoga standardnog jezika? A koliko odstupaju tvoji prijatelji?
 6. Koja su tvoja odstupanja od standardnog jezika posljedica nebrige za jezik, a koja su vezana uz želju da uporabom nekih riječi iskažeš svoje pripadanje vršnjačkoj skupini?
 7. Vodiš li računa, komunicirajući u chatu, o pravilima govornog bontona i govornoj kulturi?

Istraži svoje narječje i mjesni govor

Praktična vježba

Mjesni govori pojedinih krajeva i mjesta pravo su bogatstvo hrvatskoga jezika. Međutim, suvremeni način života, utjecaj medija i razvoj tehnologije doveli su do toga da sve manji broj mlađih govornika hrvatskoga jezika poznaje govor svoga kraja ili prepoznaje osobitosti narječja kojemu njegov mjesni govor pripada.

Želiš li istražiti osobitosti svojega narječja ili mjesnoga govora, pozabavi se aktivnostima u nastavku.

Praktična vježba

Upoznaj svoje narječje

 1. Pronađi u knjižnici ili na mrežnim stranicama dijalektnu pjesmu nekog poznatog književnika. Dijalektna je pjesma ona pjesma koja nije napisana standardnim jezikom, nego govorom nekog narječja. (Dragutin Domjanić, Kaj; Drago Gervais, Moja zemlja; Vanja Radauš, Prva rič...)
 2. Pročitaj i prouči pjesmu koju si pronašao/pronašla. Izdvoji sve riječi, izraze i oblike koji su različiti od riječi, izraza i oblika u standardnom jeziku te im pokušaj pronaći zamjene koje su u skladu s hrvatskim standardnim jezikom.
 3. Oblikuj tablicu obilježja svojega narječja i popuni je primjerima iz pjesme.
 4. Na internetu pokušaj pronaći snimku pjesme (krasnoslov, interpretativno čitanje). Pozorno je poslušaj i utvrdi ima li u tvojem narječju kakve razlike u izgovoru riječi u odnosu na hrvatski standardni jezik.

Upoznaj svoj mjesni govor

Ako želiš bolje upoznati osobitosti svojega mjesnog govora, pronađi pjesmu nekog pučkog pjesnika iz svojega mjesta ili kakvu usmenu narodnu pjesmu koja se u tvojem mjestu udomaćila i često se pjevala. Pjesmu prouči, a onda riješi sljedeće zadatke:

 1. Izdvoji iz pjesme sve riječi, izraze i oblike koji su različiti od riječi, izraza i oblika u standardnom jeziku pa im pronađi zamjene koje su u skladu s hrvatskim standardnim jezikom.
 2. Sastavi tablicu obilježja svojega mjesnog govora i popuni je primjerima iz pjesme.
 3. Snimi sebe ili nekog starijeg stanovnika svojega mjesta kako izražajno čita ili krasnoslovi pjesmu pa razmisli ima li u tvojem mjesnom govoru kakve razlike u izgovoru riječi u odnosu na hrvatski standardni jezik.

Napiši svoju zavičajnu pjesmu

Praktična vježba

Želiš li razvijati svoju kreativnost te se okušati u pisanju pjesama na svojem zavičajnom govoru, riješi sljedeće zadatke.

Izradi vježbu

 1. Razgovaraj sa svojim starijim ukućanima, rođacima, susjedima, osobama koje njeguju folklornu tradiciju tvojega zavičaja pa zapiši tridesetak riječi svojega mjesnog govora.
 2. Svakoj zapisanoj riječi pridruži riječ iz standardnoga hrvatskog jezika s istim značenjem.
 3. Izdvoji nekoliko zapisanih zavičajnih riječi koje su na neki način međusobno povezane. Neka te izabrane zavičajne riječi budu motivi tvoje buduće pjesme.
 4. Pjesmu možeš pokušati napisati i na sljedeći način:
  Napiši pjesmu tako da u prvom stihu bude riječ koja će biti tema pjesme. Istu riječ ponovi na početku svakoga sljedećeg stiha. U zadnjem stihu napiši neku misao. Neka se u zadnjem stihu pjesme ne ponavlja riječ s početka ostalih stihova, nego neka u njemu bude svojevrsno iznenađenje za čitatelja.
 5. Nakon što napišeš pjesmu svojim zavičajnim govorom, u dogovoru s učiteljem/učiteljicom možeš je poslati na natječaj i prijaviti se za sudjelovanje na nekoj od smotri dijalektnoga dječjeg pjesništva.

Zanimljivost

U Hrvatskoj postoje natječaji i susreti koji potiču dječje stvaralaštvo na svim trima narječjima. Svojom se pjesmom možeš prijaviti na natječaj i sudjelovati na nekom od sljedećih susreta dječjega dijalektnog stvaralaštva.

Za kajkavsko narječje

 • Smotra dječjega kajkavskoga pjesništva „Dragutin Domjanić” u Svetom Ivanu Zelini
 • Kaj u riječi, pjesmi, slici i plesu u Krapini
 • Dani kajkavske riječi u Zlataru
 • Festival Ivan Kukuljević Sakcinski u Varaždinskim Toplicama
 • Kanižajada Limačijada Hrvatske udruge školskih knjižničara

Za čakavsko narječje

 • Grobnička jesen
 • Di ča slaje zvoni u Žminju
 • Čakavski susreti va Kostrene
 • ČA u versin, riči i pinelu u Kaštel Novom

Za štokavsko narječje

 • Susret mladih pjesnika Slavonije i Baranje u Cerniku

Mali rječnik zavičajnog govora

Projekt

Ako želiš još više istražiti svoj zavičajni govor, provedi jedan mali istraživačko-zapisivački projekt.

Cilj ovoga projekta bio bi sastaviti mali rječnik zavičajnoga govora.

U ostvarivanju cilja mogu ti pomoći ovi koraci:

 1. Dogovori se sa svojim prijateljima pa ovaj projekt odradite u skupini (tako da svaki član skupine radi sve zadatke) ili u timu (tako da podijelite zaduženja i dodijelite svakom članu tima jednu ulogu). Neka skupine ili timovi imaju 4 – 5 učenika.
 2. U školskoj ili gradskoj knjižnici istražite postoje li u njihovu knjižnom fondu rječnici zavičajnih govora ili rječnici u kojima su skupljene riječi iz nekog narječja. Istražite kako je rječnik oblikovan, koliko riječi sadrži, na koliko je stranica otisnut, tko je sve na njemu radio...
 3. Posebno pažljivo pogledajte što sve sadrži rječnička natuknica pa uz pomoć učitelja/učiteljice Hrvatskoga jezika ili knjižničara/knjižničarke odredite koje će podatke o riječima sadržavati rječničke natuknice u vašem budućem rječniku. (Napominjemo da rječnička natuknica obuhvaća sve podatke o jednoj riječi u rječniku: vrstu riječi, oznaku roda, padežne oblike, značenje riječi, suodnos riječi s drugim riječima u nekim izrazima...).
 4. Odredite vrijeme zapisivanja riječi svojega zavičajnog govora. Razgovarajte sa starijima i sa svojim vršnjacima pa zapišite što više zavičajnih riječi.
 5. Dogovorite mjesto i vrijeme kada ćete razmijeniti jedni s drugima sve zapisane riječi i izraditi zajednički popis.
 6. Podijelite zapisane riječi ravnomjerno prema broju svakom članu skupine te o tim riječima oblikujte rječničke natuknice.
 7. Izradite zajednički popis svih riječi i rječničkih natuknica po abecednom redu, osmislite korice svojega budućeg rječnika. Na naslovnicu napišite sve autore koji su na njemu radili te mu dajte naslov.
 8. Dogovorite s učiteljem/učiteljicom, knjižničarom/knjižničarkom ili ravnateljem/ravnateljicom da se vaš rječnik ispiše ili otisne odnosno uveže kao knjiga.
 9. Svakako organizirajte predstavljanje svog rječnika pred većim brojem učenika.
Rječnička natuknica
Stranica rječnika s izdvojenom riječi

...i na kraju

Samostalno učenje vrijeme je za kreativnost i kritičko promišljanje. Vjerujemo da ste odabrane aktivnosti uspješno odradili i saznali više o hrvatskom jeziku.

Povratak na vrh