x
Učitavanje

5.6 Uočavamo obilježja novinskoga komentara

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Novinarstvo i novinarski stil obuhvaćaju niz različitih vrsta novinskih tekstova koji imaju prepoznatljiva obilježja i svrhu.

Dok listamo novine i časopise, osim vijesti, izvješća, članaka, intervjua, možemo naići i na komentar, posebnu novinsku vrstu koju ćeš pobliže upoznati na primjerima.

Dnevne novine
Brojne dnevne i tjedne tiskovine poslagane na polici kioska.

Što je novinski komentar?

Zadatak 1.

Pročitaj sljedeći primjer i obrati pozornost na poruke koje autor prenosi čitateljima.

Primjer 1.

Zbog čega bi djeca trebala učiti strane jezike?

Američki studenti veoma zaostaju u jezičnim sposobnostima u odnosu na studente diljem svijeta. Sjedinjene Američke Države mogu puno naučiti od drugih zemalja. U Hrvatskoj se barem jedan strani jezik uvodi u škole kao osnovni predmet. Postoji toliko mnogo razloga za učenje stranog jezika. Učenje stranih jezika pomaže u povećanju razumijevanja stranih kultura i upoznaje studente s novim idejama, navikama, običajima i vrijednostima. Drugim riječima, učenje stranog jezika povećava globalno razumijevanje. To potiče poštovanje prema onima različitog podrijetla. Suočavanje s drugim jezikom i njegovo učenje pomaže da bolje razumijemo i vlastitu kulturu. Nekim studentima daje mogućnost da studiraju u inozemstvu. Učenje stranih jezika povećava kreativnost i neke vještine poput kritičkog razmišljanja ili analiziranja. Studenti bi se mogli zainteresirati za predmete i teme koji su objavljeni na stranom jeziku.

(...)

Strani jezik kao temeljni i osnovni predmet - u mnogim je zemljama obvezno naučiti barem jedan strani jezik. To znači da se posvećuje više vremena za učenje stranog jezika (nekada to može biti i tri puta na tjedan po dva sata). Strani jezici su naša budućnost i zato što sve više ljudi odlazi raditi u inozemstvo. Zašto je važno da djeca uče strane jezike? Zato što djeca najbolje uče, upijaju. Naravno, nikada nije kasno, ali bolje je što prije potaknuti samog sebe na učenje drugih jezika jer će nam tada svako putovanje biti ugodnije.

(izvor)

Komentar

Komentar kao novinska vrsta znači tekst u kojem autor iznosi vlastito mišljenje o nekom događaju i pojavi.

Obilježja novinskoga komentara

Zadatak 2.

Poslušaj sljedeći zvučni zapis te odgovori na pitanja.

Primjer komentara
TRANSKRIPT

Hrvatski medijski prostor i javni govor ispunjen je sve većim brojem engleskih riječi koje uslijed novih tehnologija i zapadne industrije zabave, ali i pomodarstva, utječu na svakodnevni jezik, prvenstveno mladih Hrvata. Anglizmi, koji se infiltriraju u hrvatski jezik, polako istiskuju pojedine domaće riječi, pa se tako sve češće odlazi na event, a u sportu postiže score. Dok je poznavanje što većega broja stranih jezika i poželjno i potrebno, pritjecanje velikog broja anglizama u hrvatski jezični korpus ugrožava hrvatski nacionalni identitet čiji je bitan element upravo jezik. Svakako da je strana, pa tako i engleska riječ dobrodošla ako u nacionalnom jeziku za nju ne postoji adekvatna istoznačnica, ali nepromišljeno zamjenjivanje hrvatskih riječi engleskima jedan je od aktualnih problema hrvatskoga jezika na čije rješavanje valja upozoravati, između ostaloga i poticanjem svijesti o potrebi učenja i čuvanja vlastita jezika.

Koja je tema komentara koji si slušao/slušala?

null
null

Odaberi tri tvrdnje koje se odnose na odslušani komentar.

null
null

Zanimljivost

Danas se u svijetu govori oko 6900 različitih jezika, međutim većinu čine jezici koji imaju malen broj govornika. Najviše govornika govori mandarinskim (kineskim) jezikom – milijardu i sedamdeset pet milijuna, engleskim 510 milijuna, hindskim 490 milijuna, španjolskim 420 milijuna.

Engleskim se jezikom služe govornici u više od šezdeset zemalja.

Obilježja komentara

Komentar obvezno iznosi autorovo gledište u odnosu na zadanu temu. Za razliku od ostalih novinskih vrsta komentar je subjektivan.

Autor teksta mora objasniti svoje tvrdnje i mišljenja. Dobar komentar tumači utjecaj događaja ili pojave na društvenu zajednicu.

Jezik komentara je složen, a rječnik bogat i raznovrstan.

Komentar također mora biti aktualan - govoriti o temi koja je povezana sa sadašnjošću.

Trodijelna kompozicija novinskoga komentara

Zadatak 3.

Pročitaj sljedeći komentar i obrati pozornost na istaknute dijelove.

Primjer 2.

UVODNI DIO

„Jučer sam s frendicom bila u shoppingu, a onda smo završile na cool eventu punom celebrityja." Slične rečenice možete svakodnevno čuti u raznim lifestyle, showbiz ili in magazinima. Iako uglavnom razumijemo gdje je jučer bila neimenovana gospođica, ta je rečenica još jedna u nizu čudnih preoblika hrvatskog jezika. Napad tuđica na hrvatski standardni jezik svakodnevan je, a neke su engleske riječi već postale gotovo hrvatske.

RAZRADA

Jezik je živ, kažu jezikoslovci. Jezik se mora prilagođavati tehnološkim otkrićima i promjenama, što podrazumijeva pojavu i upotrebu novih riječi i izraza. Sporna je činjenica što osim materijalnih otkrića olako usvajamo i duhovne vrijednosti suvremenog doba. Ne čudi stoga što smo u svakodnevni razgovor olako prigrlili frendicu, shopping, thanks, profit kao riječi, ali i kao stil življenja. Najveći udio tuđica bilježimo na sveprisutnoj estradi, kod tzv. celebrityja, a informatičari također često upotrebljavaju engleske riječi. Svakodnevna upotreba računala doprinosi sve većem utjecaju tuđica, osobito anglizama (riječi preuzetih iz engleskog jezika).

ZAKLJUČAK

Pitanje tuđica u hrvatskom jeziku i jezičnog purizma (jezičnog čistunstva) bilo je česta tema jezikoslovnih rasprava. Nijedna rasprava nije urodila potpunim „čišćenjem“ hrvatskog jezika od stranih riječi, a to nije bila namjera ni ovog teksta. Jezik ne smije i ne može biti neprirodna pojava, već jasno i praktično sredstvo sporazumijevanja, odnosno stvaranja pisanih i usmenih tekstova. Ipak, valja uvijek imati na umu i poštivati hrvatsko jezično blago dajući prednost hrvatskim riječima koje postoje u hrvatskome standardnom jeziku i mjesnim govorima.

(izvor: Antonela Berić, Nalegoše na jezik hrvatski, školski list Maslačak, 2010.)

U kojem se dijelu komentara najavljuje i predstavlja tema komentara?

null
null

Koja se autoričina mišljenja i stavovi iznose u središnjem dijelu komentara (razradi)?

null
null

Koja se završna misao ističe u zaključku?

null
null

Komentar se oblikuje u tri dijela.

  • U uvodu se najavljuje i kratko predstavlja tema komentara.
  • U razradi se obrađuju pojedinosti te iznose autorovi stavovi i mišljenja.
  • U zaključku se iznosi završna misao kao istaknuta poanta ili prijedlog.

Kutak za znatiželjne

Valja razlikovati komentar kao novinsku vrstu od svakodnevnih komentara o pročitanome kakve pišu korisnici mrežnih portala i društvenih mreža.

Komentari koje iznose korisnici mrežnih portala i društvenih mreža sadrže osobno mišljenje autora komentara.

Administratori trebaju paziti na primjerenost sadržaja takvih komentara, a autori bi svakako svoje komentare trebali pisati u skladu s pravilima standardnoga jezika.

Iznošenje mišljenja o pročitanome tekstu mogućnost je koju nam pružaju nove tehnologije i suvremeni oblici korištenja internetom. 

Ako se nađemo u prilici da pišemo komentar na nekom mrežnom portalu ili društvenoj mreži, trebali bismo obratiti pažnju na sadržaj i pravopisnu točnost našeg komentara.

Komentari na portalima
Mrežni portali nude nam mogućnost brzog i kratkog komentiranja na različite tekstove i objave.

Novine i portali

Izradi vježbu

Portali su sve zastupljeniji način prenošenja vijesti. Pogledaj sljedeći video i saznat ćeš neke prednosti prenošenja informacija putem portala, ali i putem novina.

Novine i portali

Računalno nazivlje obiluje posuđenicama iz engleskoga jezika.

Poveži engleske riječi s odgovarajućim hrvatskim nazivima.

link
downloadati
e-mail
website
widget
screen
kompjutor
null
null

Kutak za znatiželjne

Moj komentar

Dok čitaš, gledaš, slušaš različite vijesti, zasigurno imaš svoje mišljenje i stav o temama koje su ti bliske.

Možda te više privlače teme iz svijeta sporta, mode, filma, glazbe, društvenih mreža...

Danas malo pažljivije pročitaj ili pogledaj dnevne vijesti.

Zamisli da si dobio/dobila priliku napisati novinski komentar na neku vijest, možda pritom dobiti posao u nekoj medijskoj kući...

O kojoj bi vijesti pisao/pisala svoj komentar?

Napiši svoj novinski komentar pazeći na njegovu trodijelnu kompoziciju, iznesi svoje mišljenje o odabranoj temi, potkrijepi ga dokazima koji su ti dostupni, istraži temu i postani novinar barem na jedan dan.

...i na kraju

Novinski komentar ne mora biti objektivan kao ostale novinske vrste.

U komentaru autor dublje zalazi u smisao i sadržaj teme iznoseći vlastito mišljenje.

Iako je vijest kraljica novinarstva, za komentar možemo reći da je najsloženiji i najzahtjevniji oblik novinarstva. Pisanje komentara podrazumijeva vještinu pisanja i veliku količinu znanja, ali i razvijeno kritičko mišljenje autora.

Povratak na vrh