x
Učitavanje

2.22 Upotreba određenog i neodređenog oblika pridjeva

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

Ponekad ne treba putovati daleko da bismo vidjeli prizore koji nas ostavljaju bez daha. U današnje vrijeme takve prizore možemo ''uhvatiti fotoaparatom'', no da bismo što jasnije predočili nekome što smo vidjeli i ''slikali riječima'', potrebni su nam pridjevi. Uočit ćemo u kojim se sve oblicima pojavljuju i kako se mijenjaju.

Zadatak 1.

Promotri sljedeću fotografiju. Prepoznaješ li gradić koji prikazuje? Kako bi ga opisao/opisala?

Motovun u magli
Istarsko mjesto Motovun okruženo maglom.

Zadatak 2.

Pročitaj kako je Motovun doživjela i opisala tvoja vršnjakinja. U njezinu opisu označi sve pridjeve. Tekst će se pojavljivati postupno. Nećeš moći pročitati sljedeću rečenicu dok u prethodnoj ne označiš sve pridjeve. Pazi, pridjevi se ne nalaze u svim rečenicama, a u nekima se nalazi više pridjeva.

Promotri pridjeve koje si označio/označila u tekstu. Koji su pridjevi najčešći u tekstu?

null
null

Koja vrsta pridjeva nije zastupljena u tekstu?

null
null

Zadatak 3.

Promotri istaknute pridjeve u sljedećoj animaciji. Usporedi po čemu su različiti. Obrati pozornost na pitanja koja se postavljaju o pridjevima.

Određeni i neodređeni oblik pridjeva

Neodređeni oblik pridjeva

Neodređeni pridjev odgovara na pitanje kakav. Izriče svojstva i osobine nepoznatih, neodređenih osoba, stvari i pojava. Primjerice, Vjetar je snažan.

Određeni oblik pridjeva

Određeni pridjev odgovara na pitanje koji. Izriče osobine i svojstva poznatih, određenih bića, stvari i pojava. Primjerice, Snažni vjetar raspršio je oblake podno Motovuna.

Kutak za znatiželjne

Kada upotrebljavamo određeni, a kada neodređeni oblik pridjeva?

U nekim slučajevima nije posve precizno utvrđeno kada treba upotrijebiti određeni, a kada neodređeni oblik pridjeva, ali postoje slučajevi kada je upotreba jednog, odnosno drugog oblika obavezna.

Posvojni pridjevi imaju samo određeni oblik (današnji, hrvatski, gorski, motovunski) ili samo neodređeni (majčin, Sunčev, izbornikov, djevojčičin).

Određeni se oblik pridjeva obavezno upotrebljava kad je dio vlastitoga imena (Aleksandar Veliki, Dugi otok), kada je pridjev dio stručnog termina (pravopisni problem), kada pridjev završava na -ći, -ji, -nji, -šnji, -ski/-ki te kada pridjev dolazi iza nekih zamjenica (taj stari grad, ovaj predivni pogled).

Određeni i neodređeni oblik pridjeva imaju samo opisni pridjevi.

Želiš li saznati više o uporabi neodređenog i određenog oblika pridjeva u rečenicama, riješi sljedeće zadatke.

Kutak za znatiželjne

Pridjev se s imenicom uz koju stoji slaže u rodu, broju i padežu. 

Pridjevi muškoga i srednjega roda jednine imaju posebne sklonidbe za neodređeni i određeni oblik. Određeni oblik pridjeva sklanja se po pridjevnoj sklonidbi, a neodređeni oblik pridjeva sklanja se po imeničkoj sklonidbi.

Pridjevi ženskog roda imaju istu sklonidbu za neodređeni i određeni oblik.

U množini pridjeva sva tri roda imaju istu sklonidbu za određeni i neodređeni oblik.

Padež se pridjevu određuje prema padežu imenice na koju se odnosi.

Sklonidba pridjeva

Zadatak 4.

Pogledaj tri fotografije u nastavku i pročitaj kako ih možemo opisati. Prvi opis izrečen je neodređenim, a drugi određenim oblikom pridjeva. Oba su opisa gramatički prihvatljiva, no koji bi opis ti upotrijebio/upotrijebila?

Koja ti riječ može pomoći pri određivanju padeža pridjevu ako pridjev stoji sam?

null
null

Posvojni i gradivni pridjevi imaju neodređeni oblik pridjeva.

null
null

Zadatak 5.

Poslušaj sljedeće pridjeve u nominativu i genitivu. Zapiši nekoliko parova. Što uočavaš?

Nepostojani a u sklonidbi pridjeva
TRANSKRIPT

sitan – sitna – sitni
gorak – gorka – gorki
jadan – jadna -jadni
rijedak – rijetka – rijetki
hrabar – hrabra – hrabri
vitak – vitka – vitki
sladak – slatka – slatki

Kutak za znatiželjne

U sklonidbi pridjeva muškog roda javlja se glasovna promjena nepostojani a.

N snažan N dobar
G snažna G dobra

Označi rečenice u kojima prepoznaješ pridjev u kojemu je provedena glasovna promjena nepostojani a.

null
null

Zadatak 6.

Riješi sljedeće zadatke i ponovi znanja o određenim i neodređenim pridjevima.

Koja je tvrdnja točna, a koja netočna?

a) Pridjevi se s imenicom uz koju stoje slažu samo u padežu.

null
null

b) Pridjevi pobliže označuju imenice.

null
null

c) Pridjevi imaju osnovu i nastavak.

null
null

Koje tvrdnje smatraš točnima?

null
null

Istražimo

Gradić Motovun nije jedini istarski gradić izgrađen visoko na brdu. Gradići Roč, Grožnjan, Hum, Vrh, Završje i Sovinjak također se nalaze na brdu. Hum, koji nosi titulu najmanjeg grada na svijetu, star je gotovo tisuću godina. Ništa izvan njegovih srednjovjekovnih zidina nije novoizgrađeno. Istraži na internetu ili u knjižnici legende o nastanku i izgradnji tih gradića i zamisli da se nalaziš na mjestu i u vrijeme izgradnje jednog od tih gradića. Opiši sve što vidiš oko sebe. Tko ti pomaže u gradnji? Jesu li to neka neobična bića, divovi ili ljudi? Kako izgledaju? Kakvu nose odjeću? Kako izgleda prostor koji grade? Kojim materijalima grade? U svom opisu upotrijebi pridjeve u određenom i neodređenom obliku. Pokušaj barem jedan pridjev upotrijebiti u svim padežima. Ne zaboravi upotrijebiti i što više opisnih, posvojnih i gradivnih pridjeva. Trudi se u svom opisu osvijestiti pravilnu uporabu pridjeva i razmisli zašto je važno pravilno pisati i izgovarati pridjeve.

...i na kraju

Pridjevi se pojavljuju u određenom i neodređenom obliku. Određeni pridjev izriče koje je biće, stvar ili pojava. Neodređeni pridjev izriče kakvo je biće, stvar ili pojava. Određeni pridjev u nominativu jednine muškoga roda završava nastavkom -i. Neodređeni pridjev nema toga nastavka. 

Padež se pridjevu određuje tako da se prethodno odredi padež imenici na koju se pridjev pridijeva. Pridjev je uvijek u istome padežu, rodu i broju kao i imenica kojoj se pridijeva.

Povratak na vrh