x
Učitavanje

2.13 Nominativ

Što ću naučiti?
Europska unija - Zajedno do fondova EU
Prethodna jedinica Sljedeća jedinica
Sadržaj jedinice icon sadržaj jedinice

Na početku...

U ovoj jedinici pobliže ćemo upoznati nominativ kao prvi padež u sklonidbi ili deklinaciji.

Dobro došli!
Gospodin Nominativ nas srdačno pozdravlja i govori kako najviše od svega voli imenovati.

Nominativ je prvi od sedam padeža u hrvatskome jeziku. Odgovara na pitanja Tko? (za živo) i Što? (za neživo). Imenica u nominativu nikad ne dolazi s prijedlogom.

Njegovo je osnovno značenje imenovanje. U rečenici je najčešće vršitelj radnje.

Bilježi se kraticama N ili nom.

Istaknute imenice u nominativu iz prve (izjavne) rečenice zamijeni odgovarajućim padežnim pitanjem Tko? (za živo) ili Što? (za neživo) u drugoj (upitnoj) rečenici.

a. Gospodin pokazuje svoj stan.
pokazuje
svoj stan?
b. Ovdje se nalazi komoda.
se
ovdje nalazi?
null
null
Ilustracija rječnika latinskoga i hrvatskoga jezika te prikaz kako naziv nominativ dolazi od latinske riječi nominare što znači imenovati.

Zanimljivost

Naziv nominativ dolazi od latinske riječi nominare što znači imenovati.

Nastavci imenica u nominativu

Većina imenica muškoga roda u nominativu jednine završava suglasnikom (grad, ulaz, hodnik). Te imenice u nominativu množine imaju nastavak -i.

Neke od njih imaju i nastavak -o ili -e (aut-o, radi-o, Hrvoj-e i dr.). One u nominativu množine imaju nastavak -i.

Većina imenica ženskoga roda u nominativu jednine ima nastavak -a (zgrad-a, kuć-a, stolic-a). Te imenice u nominativu množine imaju nastavak -e.

Neke od njih završavaju suglasnikom (riječ, radost). Te imenice u nominativu množine imaju nastavak -i.

Imenice srednjega roda u nominativu jednine imaju nastavak -o ili -e (sel-o, polj-e). Te imenice, bez obzira na nastavak u jednini, u nominativu množine imaju nastavak -a.

m. r. jd.
m. r. mn.
ž. r. jd.
ž. r. mn.
s. r. jd.
s. r. mn.
ulaz ulaz-i kuć-a kuć-e sel-o sel-a
auto auti radost radost-i naselj-e naselj-a

Zadatak 1.

Promotri sljedeći niz imenica u različitim padežima. 

Odaberi imenice u nominativu jednine.

null
null

Glasovne promjene u imenicama u nominativu

Zadatak 2.

U pojedinim se imenicama u nominativu množine provode glasovne promjene. Riješi zadatke u nastavku i obrati pozornost na glasove koji se mijenjaju u množini.

Promotri sljedeće parove riječi te poveži svaki od njih s promjenom koju uočavaš.

k - c
bubreg - bubrezi
h - s
oblak - oblaci
g - z
orah - orasi
null
null

Promotri primjere: junak - junaci, jastog - jastozi, propuh - propusi.

Ispred kojega se glasa glasovi k, g i h mijenjaju u množini imenica?

null
null

U nominativu množine provodi se glasovna promjena u kojoj glasovi k, g, h ispred glasa -i prelaze u c, z, s. Primjerice, hodnik - hodnik+i - hodnici, orah - orah+i - orasi itd.

Kutak za znatiželjne

Glasovna promjena u kojoj glasovi k, g, h ispred glasa -i prelaze u c, z s naziva se sibilarizacija. Naziv je nastao prema glasovima c, z, s koji se zovu sibilanti ili piskavi suglasnici.

U kojim parovima imenica primjećuješ sibilarizaciju?

null
null

Nepostojani a; Nepostojano a

Nepostojani a ili nepostojano a glasovna je promjena u kojoj se samoglasnik a u nekim riječima i oblicima gubi, a opet se u drugim oblicima istih riječi pojavljuje.

U nominativu množine imenica muškog roda gubi se glas a.

 • borac - borci
 • pas - psi
 • lovac - lovci

Kraćenje ije u je/e

Kraćenje ije u je/e glasovna je promjena u kojoj se skraćuje slog, odnosno ije se zamjenjuje sa je ili e. Ta se glasovna promjena provodi u nominativu množine nekih imenica.

Primjerice,

 • N jd. cvijet - N mn. cvjetovi
 • N jd. brijeg - N mn. brjegovi/bregovi.

Odaberi samo one imenice u nominativu množine u kojima je provedena glasovna promjena sibilarizacija.

null
null
U imenicama u nominativu množine glumci, stolci, stranci, lonci i čamci provedena je glasovna promjena koja se naziva
.
Te imenice u nominativu jednine redom glase:
,
,
,
i
.
null

Odaberi među ponuđenim imenicama u N mn. one u kojima je provedena glasovna promjena kraćenje ije u je/e.

Pomoć:

Imenice cvjetovi, smjehovi, crepovi i vjekovi u N jd. glase cvijet, smijeh, crijep i vijek. Dakle, u tim se imenicama u N mn. provela glasovna promjena kraćenje ije u je/e.

Imenice mjesta, medvjedi, djela u N jd. glase mjesto, medvjed, djelo.

null

Na poveznici provjeri jesi li točno riješio/riješila prethodni zadatak. Također, na istoj poveznici možeš vidjeti kako se pišu još neke imenice, ali i druge vrste riječi, u kojima se provodi glasovna promjena kraćenje ije u je/e.

Kutak za znatiželjne

Duga i kratka množina

Neke imenice muškoga roda u nominativu imaju kratku, a neke dugu množinu.

Primjerice, kratku množinu imaju:

 • gost - gosti
 • susjed - susjedi
 • ulaz - ulazi.

Dugu množinu imaju:

 • park - parkovi
 • grad - gradovi
 • stan - stanovi.

Neke imenice mogu imati i dugu i kratku množinu:

 • brijeg - brjegovi (duga množina)
 • brijeg - brijezi (kratka množina)
 • snijeg - snjegovi (duga množina)
 • snijeg - snijezi (kratka množina).
Duga i kratka množina
Ilustracije brjegova i snijega na njima kao primjer za dugu i kratku množinu.
TRANSKRIPT

Imenice brijeg i snijeg imaju različite množinske oblike.

Brijeg je prekrio snijeg.
Brjegove su prekrili snjegovi.
Brjegove su prekrili snijezi.
Bregove su prekrili snjegovi.
Bregove su prekrili snijezi.

Zanimljivost

U rječnicima hrvatskoga jezika sve su riječi koje se objašnjavaju navedene u nominativu jednine.

Pridruži pojam iz rječnika hrvatskoga jezika odgovarajućem opisu.

stan
platno na prozoru
pločica
tko se bavi dizajnom
dizajner
stambeni prostor
vrata
otvor za ulaz i izlaz
zavjesa
ploča od keramike
null
null

Zadatak 3.

Pogledaj videozapis u kojem poznati jezikoslovac i profesor Marko Alerić govori o padežu nominativu. Zabilježi tijekom gledanja primjere i korisne zanimljivosti.

...i na kraju

Nominativ je prvi padež u sklonidbi imenica. Njegovo je osnovno značenje imenovanje, a u rečenici je riječ u nominativu najčešće vršitelj radnje.

Imenice u nominativu mogu imati dugu ili kratku množinu, a postoje i imenice koje mogu imati i dugu i kratku množinu.

U imenicama u nominativu množine provode se i glasovne promjene sibilarizacija, nepostojani a i kraćenje ije u je/e.

Procijenite svoje znanje

Povratak na vrh